Voorlopige voorziening tegen proefvelden Haaksbergen Dussen Venray afgewezen

Een voorlopige voorziening tegen proefvelden (Haaksbergen, Venray en Dussen) is afgewezen door de Raad van State.

Greenpeace heeft vergeefs gepoogd de proefvelden in Haaksbergen, Venray en Dussen te laten verbieden via een voorlopige voorziening.
Er mag dus al geplant worden, de bodemprocedure moet nog worden gevoerd waarin zal worden besloten tot een verbod of niet.

Bron: Raad van State, 21-06-2007:  Uitspraak 200702756/2, 200702758/2 en 200702759/2

Pioneer heeft nog 2 weken om proefveld genetisch gemodificeer maïs in te zaaien

12 juni 2007

TCTubantia meldt :
Snel besluit genmaïs op proefveld Haaksbergen. DEN HAAG – Het Franse gentechnologiebedrijf Pioneer heeft nog twee weken om een Haaksbergens proefveld met genetisch gemodificeerde maïs in te zaaien. Dat bleek maandag bij de Raad van State die het verzoek behandelde van milieuorganisatie Greenpeace om het inzaaien tegen te houden.

Verder kunnen we melden dat ook VoMiGen een verzoekschrift ingediend, maar dat is nog niet behandeld door de Raad van State.

Bron: TC Tubantia, 12-6-2007,Snel besluit genmaïs op proefveld Haaksbergen

Zie ook:

Onderschatting van het risico van kruisbestuiving rond proefvelden

Het risico van kruisbestuiving rond proefvelden met transgene gewassen wordt onderschat omdat te weinig rekening wordt gehouden met de heersende windrichting en -sterkte.  Dit volgens onderzoekers van de School of Biosciences in het Zuid-Engelse Exeter.

Velden met conventionele gewassen die in die heersende windrichting liggen lopen een veel hogere kans op transgene vervuiling dan vaak wordt aangenomen, zeggen de onderzoekers. Het onderzoek door de School of Biosciences werd gefinancierd door de Natural Environment Research Council.

Bron: Agrarisch Dagblad, Ruud Peijs, 5-07-2007: Wind onderschat bij transgene bestuiving

Zie ook uitgebreider verhaal op: nemokennislink: Wind onderschat bij transgene bestuiving

Rechter trekt vergunning proef gentechaardappels per direct in

Woensdag 7 maart heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak die Greenpeace had aangespannen tegen veldproeven met gentech aardappelen van BASF. De rechter oordeelde dat het Ministerie van VROM de locaties niet geheim mag houden. Bovendien moet het Ministerie ervoor zorgen dat de gentechplanten eerst voldoende getest zijn in een veilige, gesloten omgeving – laboratoria of kassen- voordat ze op het veld mogen.

Het betreffen vergunningen voor veldproeven met aardappelplanten met onderscheidenlijk een verhoogde ziekteresistentie tegen de ziekteverwekker ‘Phytophthora infestans’ (kenmerk besluit: DGM/SAS IM 05-003), een veranderde zetmeelsamenstelling met als doel een lager amylopectinegehalte in het zetmeel (kenmerk besluit: DGM/SAS IM 05-004) en een veranderde zetmeelsamenstelling met als doel een lager amylosegehalte in het zetmeel (kenmerk besluit: DGM/SAS IM 05-005).

Het betref proefvelden met kleinschalige veldwerkzaamheden met aardappelplanten in de gemeenten Borger-Odoorn en Lingewaard

Bronnen:
Raad van State, 7-3-2007, Uitspraak 200602925/1, 200602926/1 en 200602927/1

Greenpeace, 8-3-2007, Rechter trekt vergunning proef gentechaardappels per direct in

Door het inzaaien van spinazie voorkomt Greenpeace gevaren van gentech maïsproef met mais dat al toegelaten is.

03-05-2006 Door het inzaaien van spinazie voorkomt Greenpeace gevaren van gentech maïsproef met mais dat al toegelaten is.

Lelystad. Greenpeace-actievoerders zaaien spinazie op een Lelystads proefveld van de WUR (was geheimgehouden) om gentech maïs van het Ministerie van Landbouw te overwoekeren. De gemeente Lelystad beloofde bij het burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij van 2004, dat er vooralsnog op de gewone akkers van Lelystad geen gentech mocht worden gezaaid, zij hebben hun belofte gehouden, omdat deze mais op een proefveld was gezaaid.

Bron: Greenpeace, 3-5-2006:  Spinazie als nieuw actiemiddel in de strijd tegen genetische manipulatie

BASF wil veldproef met transgene phytophtoraresistente aardappel

Het Duitse BASF heeft in Nederland een vergunning aangevraagd voor een veldproef met phytophtora-resistente aardappelen in de gemeente Borger-Odoorn en Lingewaard.
Het is de eerste veldproef in Europa met transgene aardappelen met resistentie voor deze schadelijke schimmelinfectie..

Bron: Nieuwsbrief Consument, Biotechnologie en Life Sciences, 03/11/05

Vergunning Avebe met genetisch gemanipuleerde aardappel nietig verklaard

De Raad van State heeft een vergunning nietig verklaard die door het ministerie van VROM aan aardappelzetmeelproducent Avebe verleend was voor een proef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten waarin het kgz-gen is gebracht.
De proef zou op percelen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam uitgevoerd hebben moeten worden.

De Raad is van oordeel dat het besluit niet voldoet aan de eis van een kenbare motivering. Greenpeace had de zaak aangespannen.

Bron: Raad van State, uitspraak 20-04-2005:  vernietiging besluit DGM/SAS nr. BGGO 03/04

DOMINO-EFFECT?

Amsterdam, 28-2-2001 Syngenta Seeds Enkhuizen, heeft meegedeeld voorlopig te stoppen met de proeven met genetisch gemodificeerde suikerbietplanten, omdat de MARKTACCEPTATIE van deze planten in Europa trager verloopt dan was ingeschat.

Het gaat hierbij om veldproeven met genetisch gemodificeerde glyfosaat-resistente suikerbietplanten, waarbij de herbiciden Roundup Ready(R) en Roundup Ultra(R) werden toegepast.