Bezwaren 2007

Lelystad,  5 januari 2007

PERSBERICHT

250 burgers, w.o. Wieteke van Dort en Miep Bos, beeldend kunstenaressen en Stichting VoMiGEN, Rotterdam, sturen in 2006 bedenkingen aan het Min. van VROM tegen geplande gentechmaïsproefvelden in Werkendam, Venray en Haaksbergen, met een CC naar de leden van de Vaste Kamercommissie van LNV.

Betreft; IM 06-005 , I M 06-006 , IM 06-007 (IM= introductie in het milieu).

Zie voor de bedenkingen;

27 december 2006

Bedenking IM 06-005
Bedenking IM 06-006
Bedenking IM 06-007
Bedenking Vomigen

5 januari 2007

Brief aan de Vaste Kamercommissie LNV

5 januari 2007

Persbericht en brief aan de Kamercommissie van LNV

24 januari 2007.  Live interview gekregen met Omroep Venray (waar gentech mais proefvelden gepland zijn) samen Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN over ons protest daar tegen.

16 juli 2008

Robert A. Verlinden: prejudiciële vragen aan de Raad van State, inzake DGM/SAS IM 06-006 (ggo-maïs, RvS nummer 200702758/1/M1. Onderwerp: Haaksbergen, Venray en Werkendam Veldproeven met genetisch gemodificeerde maïs .

Greenpeace en Robert Verlinden kregen uiteindelijk gelijk van de Raad van State, hier is de uitspraak van 9 september 2009.

Massale media aandacht:
23 februari 2007 BN/De Stem; Greenpeace denkt aan maisactie bij Dussen. (Editie Oosterhout)
23 februari 2007 BN/De Stem; De (on)zekerheden van het genmais. (Editie Oosterhout)
23 februari 2007 BN/De Stem; De (on)zekerheden van het genmais. (Katern Gezondheid, met afbeelding.
22 februari 2007 Brabants Dagblad; Greenpeace denkt aan maisactie bij Dussen.
22 februari 2007 Brabants Dagblad; De (on)zekerheden van het genmais.
17 februari 2007 BN/DeStem; Te weinig info gen-maïsveld.
16 februari 2007 Brabants Dagblad; Info gen-maisveld Dussen slecht.
14 februari 2007 Ontvangstbevestiging van onze brief aan Cie LNV, door Cie VROM.
14 februari 2007 Ontvangstbevesting VROM betr. onze drie bedenkingen.
14 februari 2007 De Limburger over ons protest tegen veldproeven in Venray.
12 februari 2007 De Cogem geeft verlaat advies; geen bezwaar tegen veldproeven met 59122x1507xNK603 mais (IM 06-006).
8 februari 2007 BN De Stem over ons protest tegen veldproeven in Dussen.
7 februari 2007 Maas en Peel over ons protest tegen veldproeven in Venray.
2 februari 2007 Agripress.be over ons protest tegen veldproeven in Dussen.
2 februari 2007 Brabants Dagblad over ons protest tegen veldproeven in Dussen.
2 februari 2007 Nieuws.nl-Werkendam bericht over ons protest tegen veldproeven in Dussen.
1 februari 2007  Altena Nieuws over ons protest tegen veldproeven in Dussen.
27 januari 2007. De Tweede Kamer zou ons protest op 14 februari a.s. betrekken bij het algemeen overleg biotechnologie. Deze bijeenkomst is verschoven naar een latere datum.
24 januari 2007 live interview gekregen met Omroep Venray (waar proefvelden gepland zijn) samen Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN over ons protest.
12 januari 2007 Vandaag komt het aantal handtekeningen op 260.
10 januari 2007 De Twentse Courant Tubantia maakt via haar krant en op internet melding van het protest van 260 burgers tegen proefvelden in Haaksbergen.. Zie hier het artikel.
10 januari 2007 De Krant van Flevoland plaatst een bericht over ons protest in haar krant. Zie hier het artikel.
9 januari 2007 RTV Haaksbergen bericht over geplande gentechproefvelden. Bericht van website gehaald.
7 januari 2007 Brief aan De vaste Kamercommissie LNV betr. bedenkingen.
5 januari eerste verzonden persbericht.


27 maart 2007.

Bedenkingen en bezwaar met 5 aanvullingen tegen het voornemen van een markttoelating te weten; Roundup Ready (glyphosate tolerant) oilseed rape, event GT73. beschikking kenmerk DGM/SAS/ C/NL/98/11. Monsanto

De genetisch gemodificeerde organismen die als product of in een product in de handel worden gebracht ten behoeve van import, verwerking en toepassing als veevoer (geen teelt) zijn korrels van koolzaad ( Brassica napus L.) met tolerantie voor het herbicide glyfosaat, afgeleid van B. napus lijn GT73 die met behulp van Agrobacterium tumefaciens is getransformeerd met de vector PV-BNGT04.

3 juli 2007.

Brief over koolzaad markttoelating aan minister Cramer.

11 september 2007.

Antwoord van minster Cramer.


3 april 2007.

Als aanvulling 2 op het bezwaarschrift het volgende;

De bezwaarmakers vragen zich het volgende af; “Hoe komt het dat deze lente 80 – 90% van de bijenpopulaties in de USA gestorven zijn? De naam die men hieraan heeft gegeven is Collony Colapse Disorder (CCD). USA bijendeskundige Professor dr. Eric Mussen van de Universiteit van California wijt dit in ieder geval aan malnutricion . Bijen zijn voor hun voeding afhankelijk van gezonde pollen, waar ze ook hun cholesterol uit halen.  Bijen zijn onmisbaar voor zeker 100 gewassen. Dr. Albert Einstein zei het al: “Zonder bijen hebben de mensen nog 4 jaar te leven. “


5 april 2007. Aanvulling 5.

Hierbij sturen we u nog een aantal handtekeningen tegen de markttoelating van GT 73 koolzaad en voor een Gentechvrij Nederland op. Wij hebben al 528 handtekeningen aan u opgestuurd. Het totaal is op dit moment 550 handtekeningen (Platform Belangen Van Consumenten) had ik nog niet meegeteld). Elke dag komen er nog handtekeningen binnen.

Hierna zijn er nog 15 handtekeningen naar ons gestuurd en komt het totaal nu (13 april 2007) op 565.


26 april 2006.

Ons per e-mail verzonden bezwaar tegen een gentech anjer, FLORIGENE MoonaquaT (123.8.12) C/NL/06/01 met veranderde bloemkleur. En het bezwaar van Wieteke van Dort.


10 mei 2007.

hoorzitting markttoelating koolzaad
hoorzitting markttoelating koolzaad

 Pleitnota hoorzitting bij het Ministerie van VWS, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag. Hermes zaal (B.4.09).
NB
Deze pleitnota wordt ondersteund door 567 consumenten, boeren en stichtingen.

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating te weten; Roundup Ready (glyphosate tolerant) oilseed rape, event GT73. beschikking kenmerk DGM/SAS/ C/NL/98/11.

De hoorzitting bij VROM. Een kort verslag.

Wanneer; 10 mei van half 1 tot half 3. Waar: Ministerie van VWS, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag. Hermes zaal (B.4.09).

Aanwezigen; 14. Zes van VROM, w.o. Mr. M. Span, 6 van Groep Bos, 1 onafhankelijke bezwaarmaker namens een aantal zorgboerderijen, die BD landbouw bedrijven, 1 vertegenwoordiger van de biotechindustrie, die alleen kwam luisteren. Jammer genoeg niemand van Greenpeace en Biologica. Resultaat is dat consumenten wel bezwaren cq zienswijzen kunnen sturen en voorlezen, maar dat de gang naar de rechter/Raad van State niet meer mogelijk is na het afschaffen van de Actio Popularis. Alleen belanghebbenden kunnen nog verder gaan, en dat zijn volgens VROM meestal stichtingen met een bepaald doel e.d. Daar er 4 stichtingen mede ondertekend hebben, kunnen we toch doorgaan zelfs tot het Europese hof. Wij hadden zelf geplukt koolzaad (bleek later raapzaad te zijn, maar ziet er bijna hetzelfde uit) uit de polder meegenomen om te laten zien hoe klein de gele bloempjes zijn. Koolzaad (en raapzaad) groeien in de polders overal. Het zaad is zo licht dat het ver door de wind wordt meegevoerd.


14 juni 2007.

Open e-mail d.d. 14 juni 2007, vrij te verspreiden. Met veel (Engels) links (niet weergegeven, meestal verouderd).

Betreft de nieuwe website www. ditisbiotechnologie.nl

Geachte minister Cramer en genodigden/deelnemers aan de lancering van website www. ditisbiotechnologie.nl,

Hierbij meld ik mij af voor de lancering van www. ditisbiotechnologie.nl. Ik had mij aangemeld om op donderdag 14 juni 2007 om namens de Groep Bos aanwezig te zijn bij de lancering van deze website.(Waarom niet www.ditismodernebiotechnologie.nl? ) Helaas opent de minister niet zelf en niet in het mooie gebouw van Nemo.

Hier heb ik enkele redenen voor.

Ten eerste; ik ben geschrokken van de antwoorden die minister Cramer heeft gegeven op de vragen gesteld bij het algemeen overleg biotechnologie van 18 april jl, waarbij de Groep Bos aanwezig was. Hier zegt zij o.a. over de nieuwe website;

Het Virtueel Kenniscentrum voor Biotechnologie is bijna gereed en zal op 14 juni 2007 door mij geopend worden. Vanaf die dag zal het voor een ieder te raadplegen zijn op www. ditisbiotechnologie.nl. Het Virtueel Kenniscentrum is een bundeling van bestaande informatie over biotechnologie op bestaande websites als onder andere: publiekswebsite van het Centre for Society and Genomics, de websites van het Nederlands Centrum voor Wetenschap en Technologie (Kennislink en NEMO), Naturalis, het Erfocentrum en het Voedingscentrum. Het Virtueel Kenniscentrum heeft als doel reeds bestaande informatie over biotechnologie te structureren en ontsluiten voor een breed publiek. Het heeft uitdrukkelijk niet als doel om biotechnologie te promoten, om de acceptatie van de burger voor biotechnologie te vergroten, of nieuwe informatie over biotechnologie te maken. Door het Virtuele Kenniscentrum voor Biotechnologie in te richten als netwerk van bestaande initiatieven, kunnen de kosten beperkt blijven tot € 40.000 per jaar.

In deze websites vind ik geen praktische zaken voor de consument terug  over “Wat kan ik nog eten” Wat is al gemanipuleerd?” “Wat zijn de gevaren” , “Welke onderzoeken zijn gedaan om aan te tonen dat het op de lange termijn niet schadelijk zal zijn voor de bodem, het gewas, het dier, de mens en het  milieu in het algemeen”.

Deze website is oude wijn in nieuwe zakken. De kloof met de consument zal dus blijven bestaan.

Ten tweede ben ik geschrokken van het volgende antwoord van de minister;

Op grond van de bovengenoemde etiketteringverplichting behoeven dierlijke producten afkomstig van dieren die zijn gevoederd met ggo diervoeders geen ggo-etiket. Nederland heeft bij de totstandkoming van de EU ggo verordeningen hiermee ingestemd. De door de CU voorgestelde etikettering is nauwelijks handhaafbaar. Het idee hierachter is dat ggo en non ggo diervoeders in het maagdarmkanaal van dieren afgebroken worden tot dezelfde elementaire bouwstenen. Derhalve is geen verschil aantoonbaar tussen dierlijke producten afkomstig van dieren die wel of geen ggo diervoeders hebben gegeten.

Daarnaast ben ik van mening dat voornoemde etikettering niet zou leiden tot een versterking van de keuzevrijheid. Volgens informatie van het mengvoederbedrijfsleven bevat vrijwel al het mengvoer voor de gangbare veehouderij ggo grondstoffen. In mengvoeders voor alle dierlijke productiesectoren van de conventionele veehouderij worden (bijproducten van) soja en / of maïsgluten gebruikt. Deze veevoedergrondstoffen worden voornamelijk geïmporteerd uit Noord- en Zuid-Amerika. Een aanzienlijk deel van de soja en maïs uit deze regio is genetisch gemodificeerd. Alle EU lidstaten die deze veevoedergrondstoffen importeren hebben hiermee te maken.

Het is al jaren bekend, dat dit niet het geval is. Talrijke onderzoeken betreffende Horizontal Gene Transfer  ondersteunen dit. Hoe kan de minister zoiets beweren?

Als de nieuwe website www. ditisbiotechnologie.nl  dezelfde reeds lang achterhaalde beweringen propageert, ben ik bang dat er niets verandert voor wat betreft de voorlichting aan de consument, die dit ook maar weer allemaal moet slikken. Zie onder meer details. Zie ook http://www.i-sis.org.uk/FSAopenmeeting.php , http://www.i-sis.org.uk/contdenhgt.php  ,

http://www.gmsciencedebate.org.uk/topics/forum/pdf/0067b.pdf   http://www.nature.com/hdy/journal/v90/n1/full/6800196a.html   http://www.greens.org/s-r/30/30-14.html

Ten slotte een laatste opmerking; vol verbazing lees ik ook nog het volgende; vraag 12 van het algemeen overleg;

Het doel van de genetische modificatie van de anjer was inderdaad de bloemkleur. Daarnaast bevat de anjer een gemodificeerd gen dat bij het kweekproces gebruikt is om de genetisch gemodificeerde anjer te kunnen selecteren. In de Europese markttoelatingsprocedure speelt het nut van de aangevraagde toepassing overigens geen rol in de beoordeling: er bestaat geen juridische ruimte om een aanvraag af te wijzen omdat er geen maatschappelijk nut is.

Een opmerking;

Wel kan ik u zeggen, dat bij het manipuleren van deze anjer wel een antibiotica resistente marker gen wordt gebruikt! Om precies te zijn het tetracycline resistance gene complex . Er is wel een maatschappelijk nut! Nl. deze anjer te weren! Tetracycline is onmisbaar in de geneeskunde.

zie blz 9 van http://gmoinfo.jrc.it/csnifs/C-NL-06-01.pdf

Verslag van het algemeen overleg  biotechnologie van 18 april jl.; bevindt zich met andere links op pag.

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9965 Niet meer beschikbaar.

Zie hieronder ook een lijst van links betreffende GMO’s. (opm. Niet weergegeven, oude links).

Vriendelijke groeten,

Miep Bos Namens de Groep Bos

Lelystad


10 augustus 2007.

Bezwaar tegen een markttoelating van genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur. Dossier C/NL/04/02 (markttoelating.) Events: Moonlite (123.2.38) U.I.: FLO-40644-4

brief-gentech anjer-proef-embryo
Ingezonden brief van 19 oktober 2007. Embryocellen gebruikt voor toxiciteitsproef gentech anjer met veranderde bloemkleur.

5 september 2007

Pleitnota hoorzitting VROM markttoelating gentech anjer Moonlite.

Gentech anjer Moonlite hoorzitting 2007 VROM  aangeboden lunch.

Over de hoorzitting.


Lelystad, 20 september 2007.

Bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. Kenmerk IM 07-004. Firma AVEBE.

Titel: Aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte.


27 oktober 2007.

Bezwaar 1 en bezwaar 2 tegen gg aardappelproefvelden door Basf.

Op 06-07-2007 zijn van BASF Plant Science te Ludwigshafen twee vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007.


27 oktober 2007.

Bedenkingen en bezwaar tegen proefvelden in Nederland. Dossiernummer IM 07-001. Rechtspersoon Wageningen Universiteit. Titel: beproeving van genetisch gemodificeerde aardappelplanten met Phytophthora-resistentie.


12 december 2007. Racen om in te kunnen spreken. (Over IM 07-001, zie boven ).

Door Miep Bos

Woensdag 12 december 2007; half 8 weg naar de inspreeksessie van provincie Gelderland. Wat je allemaal niet doet om 5 minuten je zorgen te kunnen uitspreken betreffende een gentech aardappelproef van Wageningen Universiteit (WUR), waarbij men antibioticumresistentiegenen wil gaan gebruiken. Eén van die antibiotica is amykacine, het laatste redmiddel bij TBC.

De EFSA, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit waarschuwt, deze genen niet te gebruiken, maar de COGEM, die over gentechproeven in Nederland adviseert, heeft het groene licht gegeven. Een ernstige miskleun naar onze mening. Daar deze proeven ook in Gelderland gehouden worden, besloot ik nu maar eens die provincie op de hoogte te brengen van één en ander.

Maar voor we er waren! Eén verkeerde afslag zorgde voor een race tegen de klok, als je me had kunnen zien lopen met een groot schilderij in mijn handen, intussen zoekend naar het juiste adres op de Grote Markt in Arnhem. Wonder boven wonder kwamen we net op tijd binnen, en kon ik vrijwel onmiddellijk van wal steken. Maar mijn schilderij bleef in een hoekje staan, geen tijd om uit te leggen, de vergadering was zo propvol onderwerpen dat een straf tempo ingezet werd.

Bijna buiten adem las ik mijn stukje over IM 07-001 (PDF) voor en met één oor hoorde ik dat rechts van mij, zachtjes gepraat werd. Daar luisterden ze dus niet! Ze moesten eens weten hoeveel van mijn kostbare vrije tijd en hoeveel moeite de tekst me had gekost! Gelukkig struikelde ik niet over alle antibioticanamen, die ik in de loop van de tijd al vaak onder ogen heb gehad. De voorzitter had gezegd dat zij al op de hoogte waren vanwege mijn bezwaarschrift, dat ik aan de griffie had gestuurd.

De griffier gebaarde me, dat de sessie ten einde was, maar had beloofd dat ik ook nog wat van Jaap Bakker (expert op bodem en humus gebied) mocht voorlezen. Dat liet ik me niet afnemen, en ik begon dan ook met; “Dit duurt maar 1 minuut”. Waarna ik alle problemen met de bodem die voorkomen bij gebruik van gentech de revue liet passeren.

Na afloop waren er twee vragen, maar gelukkig niet aan mij, vragen à la minuut beantwoorden is altijd lastig. Wel merkte ik vanwege de vragen die gesteld werden, dat de Partij voor de Dieren en de SP zeer kritisch tegenover gentech staan.

Voor de voorzitter een volgend agendapunt aansneed, kon ik nog mijn boekje geven, dat bestemd was voor mevrouw van der Kolk,(CU) gedeputeerde van Milieu, die niet aanwezig was.

Het zat er op, ik deed mijn jas aan, pakte mijn schilderij op en botste in de gang zowat tegen Alexander de Roo op, vroeger Eurocommissaris voor Groen Links, die ik al eens eerder had ontmoet.

Beneden in de hal deelde een jarige gebak rond aan ander personeel uit een doos van een warme bakker, ik belde ik mijn man, we konden weer naar huis. Zonder één kopje koffie of thee én zonder gebak!


Lelystad, 3 juli 2007.

Open brief

Geachte minister Cramer,

Ik maak me zorgen, als huisvrouw, en kunstenares, omdat ik in 1996 van de Natuurwetpartij hoorde dat ons voedsel genetisch zou worden gemanipuleerd. En omdat ik een melkallergie heb en aangewezen op soja, ben ik erg geschrokken, want die soja was het eerste voedsel dat genetisch gemanipuleerd en al binnenkwam in de Rotterdamse haven. Meer.


Foto´s: Miep Bos. Grote foto: Ministerie van VROM met werkneemster, 2007.