Gen-Koolzaad van Monsanto mag in diervoer

De Europese Commissie heeft besloten dat Monsanto zijn genetisch gemodificeerde koolzaadvariant GT73 mag invoeren in de Europese Unie.

De toelating is tien jaar geldig, maar geldt alleen voor de toepassing in diervoeders.

Betreft: koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat

Bron: Voeding Nu 2005 nr. 10
Zie ook Federatie Nederlandse Diervoerderketens: Wetgeving beschikking commissie

Varkens vetgemest met genetisch gemanipuleerde soja

TV programma Keuringsdienst van Waren:
De Keuringsdienst kocht haar varkentjes zonder veel verstand. Wat eten deze beesten? Zij hadden geen flauw idee. Granen en sojaschroot afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen, zo meldden de veevoederbedrijven. Pardon?

Het gebruik van ‘genetically modified organisms’ oftewel GMO’s, moet netjes op etiketten worden vermeld, dacht de Keuringsdienst. Fout. Op de ham, het kippenboutje en de speklap wordt nooit gemeld dat het beest is vetgemest met GMO’s.

“Varkens vetgemest met genetisch gemanipuleerde soja” verder lezen

Toelating voor gg-maïs van Monsanto

Chemieconcern Monsanto mag zijn genetisch gemodificeerde maïssoort MON 863 importeren naar de EU en verwerken in veevoer. Dat heeft de Europese Commissie vandaag besloten. De toelating geldt voor tien jaar. Telen van MON 863 blijft verboden.

MON 863 is zo gemodificeerd dat de plant afweerstoffen aanmaakt tegen de maïswortelboorder. Volgens de Europese Commissie zal altijd streng in de gaten worden gehouden wie de maïs gebruikt, zodat er bij calamiteiten kan worden ingegrepen.

Bron Europese commissie:  Beschikking commissie van 8-8-2005

Antibioticum resistentie, aantekening bij

== Aantekening ==

Aantekening bij antibioticum resistenti

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Aantekening bij Antibioticum resistentie (volledige tekst) ==

Als er in een plant (een GGO) een antibioticum-resistentie-gen is ingebracht, dan maakt die plant (in het geval dat dat gen in die plant tot expressie komt) een GEN-PRODUCT, dat in de orde-grootte van procenten van het gewicht van de plant kan voorkomen. (Het gen zelf weegt bijna niks).

Dit gen-product NEUTRALISEERT een groot aantal antibiotica.

Het toevoegen van antibiotica aan voer om snellere groei te bereiken wordt dan zinloos als dit gen-product wordt vervoederd. Ook de dierenarts staat machteloos wanneer dit gen-product reeds in het voer zit. Met lulkoek, als zou het gen-product door vertering onwerkzaam worden, moet je je niet ophouden.

Er worden in principe twee antibiotica-resistentiegenen gebruikt:

* A.  Kanamycine-resistentie.
Deze komt vrijwel altijd tot expressie. De antibiotica van het aminoglycoside-type, zoals kanamycine, neomycine, gentamycine, worden geneutraliseerd. In de veehouderij wordt jaarlijks 30.000 kg kanamycine gebruikt.

* B.  Ampicilline-resistentie.
Ampicilline-resistentie komt niet altijd tot expressie. Antibiotica, zoals gewone penicilline, welke betalactem-ring bezitten, worden geïnactiveerd (=geneutraliseerd).
De veearts staat bij ziekte nu niet geheel machteloos. Hij kan het medicijn van zijn keuze (penicilline) toch toedienen, maar dan tesamen met een INACTIVAT0R van de resistentie, een betalactamase-inhibitor.

Maar dit is toch wel een lachwekkende situatie.

Duidelijk: Het is absurd om antibioticum-resistentie in het veevoer toe te laten.

Het gebruik van antibiotica in veevoer leidt ertoe, dat er in het milieu steeds minder antibiotica-gevoelige bacteriën voorkomen. De kans dat je bij een besmetting te maken krijgt met een voor antibiotica-ONgevoelige bacterie wordt steeds groter. En de kans dat je een besmetting kunt genezen met een antibioticum wordt steeds kleiner.

* P.S. De Zweedse wet verbiedt het toevoegen van antibiotica aan het voer!
* P.S. Alle stammen van de tuberkel-bacil zijn ongevoelig voor alle antiblotica!

L.Eijsten en J. van der Meulen

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.