Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, Wat zijn gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?

Aandacht voor volwaardig, gentechvrij voedsel geproduceerd zonder schade voor mens en milieu

(Bron:  Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, www.gentechvrijvoedesl.nl)

Wat zijn genetisch gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?

Ggg’s vormen een (betrekkelijk) nieuwe categorie landbouwgewassen waarvan in het laboratorium de erfelijke eigenschappen kunstmatig zijn veranderd met gentechnologie. Dat is een techniek waarmee aminozuren kunnen worden bijgeplaatst (of weggehaald) in/uit het DNA van een levende cel. Dat klinkt simpel, maar is het in werkelijkheid niet omdat het proces niet goed bestuurbaar is. Elke modificatie pakt dus weer anders uit dan de vorige.

“Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, Wat zijn gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?” verder lezen

Samenvatting gevaren Gentech Landbouw en gentechvoedsel (van Burgers voor gentechvrijvoedsel)

Samenvatting 

Gentech-landbouw en gentech-voedsel vormen een ernstig gevaar voor de natuur en de mens, omdat

 1. we voldoende aanwijzingen hebben dat het eten van gentech-voedsel de gezondheid van zoogdieren in gevaar brengt;
 2. we zeker menen te weten dat de mens ook een zoogdier is;
 3. de verspreiding van gg-gewassen door wind- en insectenbestuiving een oncontroleerbaar en onomkeerbaar proces is, dat door het instellen van bufferzones niet noemenswaardig blijkt te worden vertraagd, mede omdat ook nog andere transportmechanismen meespelen. Daarmee wordt het voortbestaan van de reguliere en biologische landbouw op de tocht gezet;
 4. we zien dat de productie van gg-zaden in hoog tempo in handen komt van een select groepje multinationals, dat er alles aan doet om volledige controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. Daarmee wordt de keuzevrijheid voor boer en consument volledig ondergraven;
 5. de multinationals op advies van Anderson Consultants alles op alles zetten om bij de consument de risico’s van ggg’s voor gezondheid en milieu onbesproken te laten, maar wel bij de overheid een hele lobby-machinerie in werking hebben gezet om een irreëel, positief verhaal op te hangen over het nut en de ‘noodzaak’ van gg-gewassen. Dit verhaal wordt enthousiast ondersteund door wetenschappers die hun brood verdienen met de ontwikkeling van gentechgewassen;
 6. de nationale overheid het positieve verhaal slikt als zoete koek, vanwege het ‘innovatieve’ sausje waarmee het wordt opgediend en geen enkele behoefte lijkt te hebben om de feiten voor zichzelf in onafhankelijk onderzoek nog eens op een rijtje te (laten) zetten;
 7. van alle gentechwetenschappers er minstens 95% wordt betaald door of via een commercieel, biotechnologisch bedrijf en uit dien hoofde niet in een positie verkeert om veel onafhankelijk onderzoek van betekenis te doen;
 8. de historie ons leert dat de bedoelingen van de gentech-multinationals alles te maken hebben met geld, en niets met een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvan de wereldbevolking beter wordt en die respect heeft voor het behouden van de biodiversiteit op aarde;
 9. er door het gebruik van ggg’s allerlei vormen van sociale ellende ontstaan, variërend van gezondheidsproblemen, via ontwrichting van boerengemeenschappen, tot zelfmoord van boeren die zich diep in in de schulden gestoken hebben voor de aankoop van gg-zaden die toch niet de beloofde opbrengsten hadden opgeleverd die hun waren voorgespiegeld.
 10. het zeer verontrustend is dat er patenten genomen kunnen worden op zaden, waarmee de multinationals een instrument in handen hebben gekregen om
 • een enorm potentieel aan landbouwzaden te verduisteren om vervolgens met een kleine selectie aan zaden de wereldzaadproductie te gaan monopoliseren
 • aldus de zaadprijzen op te drijven, de wereldvoedselvoorziening te ontwrichten en de zaadhandel als melkkoe te gebruiken voor hun ongebreideld winstbejag;
 • onafhankelijk onderzoek door derden te frustreren waarin de prestaties van ggg’s nog op objectieve wijze onder productie-omstandigheden zouden kunnen worden geverifiëerd;
 • met wurgcontracten de belangen van aarde, boer en consument volledig ondergeschikt te maken aan het bedrijfsbelang
ggo = genetisch gemodificeerd organisme
gg = genetisch gemodificeerd(e)
ggg = genetisch gemodificeerd gewas
gentech = biotechnologie die ggo’s oplevert

(Bron: Werkgroep “Burgers voor gentechvrijvoedsel, Nijmegen  23-10-2009, geen website meer).

 

Gentechproducten in Nederlandse supermarkten

Hema en Laurus weren gentechproducten. Maar de supermarkten die niet meedoen zijn Albert Heijn en Superunie (maakt o.a. huismerk ‘Perfekt’ en O’Lacy’s van verscheidene supermarkten). Deze ketens verkopen nog steeds bewust genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen. Bij Albert Heijn is het oppassen geblazen, want deze supermarkt schuift met merken. Zo is er nu geen Euroshopper gentech-boter meer te vinden, maar wel Fancy halvarine uit slechte sojaolie. Ook bij Superunie duikt goedkope genboter op, en wel onder de merknaam Ruitjes.

Bron: Greenpeace, 15-02-2006:  Aantal producten met gentech blijft beperkt

Het Kabinet stemt in met het gebruik van genetisch-gemodificeerd stremsel bij de bereiding van kaas.

De regels voor voedselveiligheid worden vanaf 1 januari 2006 eenvoudiger. De nieuwe regels in de Warenwet gelden voor de gehele keten van de voedselbereiding, met uitzondering van de vleeskeuring
In de Warenwet komt ook een nieuwe algemene richtlijn voor productveiligheid.
Daarnaast stemt het kabinet in met het gebruik van genetisch-gemodificeerd stremsel bij de bereiding van kaas.


(bron persbericht ministerraad, 10-06-2005: WARENWET VOOR VEILIG VOEDSEL VEREENVOUDIGD 

Genetische manipulatie – Leven bevorderen, of leven verscheuren?

Een vraaggesprek met Jan Storms, directeur van het wetenschappelijk adviesbureau Storms WATP,  verschenen in Dynamisch Perspectief.

Jan Storms geeft hierin antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Welke plaats hebben de genen in een organisme?
 • Is DNA als het biologisch absolute te beschouwen?
 • Wat is er dan mis met genetische manipulatie?
 • Welke gevaren zijn er voor de consument?
 • Wat is daar tegen te doen?Dit is duidelijk artikel met achtergronden. Het lezen waard.

Bron:  Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding, 2002, nr 2

Volledige tekst van het artikel: Genetische manipulatie – Leven bevorderen, of leven verscheuren

 

Publieksdebat “Eten en Genen”

De voormalige Natuurwetpartij (waar Theo Tromp -afd. Flevoland- en Jan Storms -Wetenschappelijk bureau- lid van waren) en Stichting Natuurwetmoeders hebben ook aan het publieksdebat Eten en Genen meegedaan en een kritisch geluid kunnen laten horen. Bij de startmanifestatie in “t Spant” in Bussum had de Natuurwetpartij een standje toegewezen gekregen, Jan Terlouw kwam echter niet langs, maar maakte zich uit de voeten toen hij ons in de verte zag staan. De plaatselijke pers wilde alleen verslag doen als er gevochten zou worden. Dus zijn wij de enigen met wat buitenfoto’s. Greenpeace had een hele stellage gemaakt die buiten de poort was opgebouwd.

Tijdens de pauze mochten de a-select uitgekozen burgers die zouden gaan oordelen over gentech en er geen verstand van hadden niet bij ons aan tafel zitten. Zij kregen een ander kaartje met een andere kleur opgespeld.

Het hele gebeuren was bedacht door een bekend reclamebureau, waar we geen reclame voor gaan maken.  “Publieksdebat “Eten en Genen”” verder lezen