EU Burgerinitiatief tegen Straling van draadloze communicatie

Beste mensen,

Wie helpt mee te voorkomen dat we over niet al te lange tijd steeds meer worden bestraald, denk aan o.a. 5G, dadelijk op elke hoek van de straat, aan lantaarnpalen vlak bij je huis en  via bloembakken, prullenbakken, bankjes, putdeksels en haltes voor bussen en trams?? Teken het EU Burgerinitiatief! Wel alle gegevens invullen anders is het niet geldig. Er zijn in totaal een miljoen handtekeningen nodig afkomstig van alle staten van de EU. https://signstop5g.eu/nl

EU Citizens' Initiative against Radiation from Wireless Communications

Dear people,

Who will help prevent us from being irradiated in the near future, such as 5G, immediately on every corner of the street, at lampposts near your house and via flower boxes, trash cans, benches, manhole covers and stops for buses and streetcars?? Sign the EU Citizens’ Initiative! Provide all data otherwise it will not be valid. A total of one million signatures are required from all EU states. https://signstop5g.eu/nl

Quotes van het EU Burgerinitiatief:

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.

Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren.

Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.

Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren.

Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

Wat wij vragen:

We vragen de EU om regelgeving die onze gezondheid, onze natuur, het milieu en onze privacy beschermt.

https://signstop5g.eu/nl

Europees Burgerinitiatief tegen 5G:

“Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente en microgolfstraling.

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.”

https://signstop5g.eu/nl

Teken & deel massaal. Alle hulp is nodig om 1 miljoen stemmen te halen. Directe link naar dit Europees Burgerinitiatief, dat op 1 maart 2022 is gestart:

https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

Dit is een veel krachtiger instrument dan een petitie. Met een petitie hoeft niets te worden gedaan.

Maar als het burgerinitiatief voldoende stemmen heeft, dan móet de EU daar actie op ondernemen. Het is namelijk een formeel democratisch instrument van de EU zelf.

Heel belangrijk dus voor iedereen om te stemmen!!!

Omdat dit zo’n beetje het enige middel is om 5G en alle gezondheidsschade veroorzakende en zelfs dodelijke gevolgen van deze veel te intense en totaal ongecontroleerde straling voor planten, dieren en mensen te stoppen!

https://www.facebook.com/Stop5G.Stay.connected.but.protected

Op de pagina van dit initiatief staan posts die zo gedeeld kunnen worden.

Engels:

‼️Stop(((5G)))‼️ Stay connected but protected! European Citizens’ Initiative against 5G:

“Make regulations to protect all life from radiofrequency and microwave radiation. Radiation from wireless communications is neither safe nor healthy.”

https://signstop5g.eu/nl

Sign & share massively. All help is needed to get 1 million votes. Direct link to this European Citizens’ Initiative, which started on March 1, 2022:

https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

This is a much more powerful tool than a petition. There is no need to do anything with a petition. But if the citizens’ initiative has enough votes, then the EU must take action. It is in fact a formal democratic instrument of the EU itself. So very important for everyone to vote!!! Because this is pretty much the only way to stop 5G and all the health-damaging and even deadly consequences of this much too intense and totally uncontrolled radiation for plants, animals and people!

https://www.facebook.com/Stop5G.Stay.connected.but.protected

The page of this initiative contains posts that can be shared in this way.

Zie ook onze site over straling:

De gevaren van 5G. – Gentechvrij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.