Weer een EU markttoelating: GG katoen

Open Consultations

Cotton GHB614

Assessment of genetically modified cotton GHB614 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-018)

EFSA opinion: 07 July 2021 More More 2

Deadline: 9 August 2021

Make Comments here

Bron/Source
Advies COGEM
Have your say!

Stuur je bezwaar! Zet dat in het vakje “Others”. Het kan in het Nederlands. Zij vertalen het in het Engels. Vreemd dat het niet in alle talen vertaald wordt!

“Weer een EU markttoelating: GG katoen” verder lezen

Het is weer zover, weer een EU markttoelating

Open Consultations

Oilseed rape 73496

Scientific Opinion on the assessment of genetically modified oilseed rape 73496, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2012-109)

EFSA opinion: 17 June 2021

EFSA opinion annexes

Deadline: 17 July 2021

Make Comments here

Bron

Dit keer gaat de aanvraag via Nederland. Er moet dus nog een advertentie in de kranten komen om tevens bezwaar te kunnen maken bij het ministerie. De Gentechvrije Burgers hebben dit al jaren gedaan. Meestal is het alleen Testbiotech die ook een bezwaarschrift schrijft aan de EU. Waar blijven Greenpeace en Foodwatch?

Het gaat dit keer weer over een gewas dat bestand is gemaakt tegen glyfosaat. De EFSA schrijft telkens weer dat zij dat niet beoordelen omdat zij niet over bestrijdingsmiddelen gaan. Ze schrijven dat aan de Leden van de landen (Members of States) die in de EU zitten. Die klagen er over. De wetenschappers van de EFSA vinden dat het gentech koolzaad gelijk is aan gewoon koolzaad. Ze vinden geen enkele aanwijzing dat het giftig is bij inname. En dat vinden ze al jaren. Het Europese parlement sprak zich al vaker uit over deze kwalijke gentech gewassen, maar hebben geen macht om het tegen te houden. Frau Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie gaat daar over en beslist altijd positief.

*GM soy tolerant to glufosinate, with insecticidal Bt toxins

*GM soy tolerant #glyphosate, 2,4-D, glufosinate, w/ insecticidal Bt toxins

*GM maize tolerant glyphosate, glufosinate, w/ Bt toxins

Dringende oproep Testbiotech

Dringende oproep van Testbiotech. De EU wil de nieuwe gentechnieken zoals Crispr/Cas niet onder de huidige gentech EU wetgeving laten vallen. Zo kunnen nieuwe technieken er voor zorgen dat we niet meer kunnen kiezen uit conventionele – of bio landbouwproducten.

Uit 2001

Omdat een aantal vaccins tegen Corona onder gentherapie vallen, zou met dit bericht van I-sIs org nog eens goed moeten lezen…

Fragment: Gene therapy clinical trials ground to a halt amid scandalous reports of deaths
and conflicts of interest [2]

2001: Last year in the US, gene therapy clinical trials ground to a halt amid scandalous
reports of deaths and conflicts of interest [2]. The US National Institutes of Health (NIH) set
up a special telephone hot line for victims that counted 652 cases of serious adverse
events along with six unexplained deaths. Effects included high fevers, infections and
severe changes in blood pressure, all of which went previously unreported to the NIH
Recombinant DNA Advisory Committee (RAC).

David Baltimore, Nobel laureate and president of Caltech, a gene therapy based biotech
company, said ” I disagree we’ve had any benefit from gene therapy trials so far, many of
us are now asking, what the hell are we doing putting these things into people?”

  1. Julie Grisham, Inquiry in gene therapy widens, Nature Biotech, Vol 18, March 2000, p
    254 & Gene Research Moves Towards Secrecy, By D. Nelson & R. Weiss, Washington
    Post, Nov 3,199 p A1 & Gene therapy safety issues come to fore, Jeffrey L Fox (1999)
    Nature Biotechnology Vol 17, p 1153 http://www.i-sis.org.uk/gene_therapy.php