De gevaren van 5G.

Logo van het Burgerinitiatief Een Pas op de Plaats voor Ongezonde Straling Lelystad. Opgericht in 2019 door ongeruste burgers.

Folder verspreid in Maastricht.

10 oktober 2019 Apeldoorn stelt besluit supersnel 5G-netwerk uit.

5 oktober 2019: Een stralingsmeting gedaan rondom de mast op het Ei van Columbus (school) in Almere.

25 september 2019: Catherine van Ommeren spreekt over 5G in Amsterdam

Voormalige president van Microsoft Canada waarschuwt voor gezondheidsproblemen bij de toepassing van 5G.

21 september 2019 Duizenden Zwitsers protesteren in Bern tegen de proeven met 5G.

20 september 2019. 5G en klimaat demonstratie in Berlijn

Pubnet: Wetenschappelijke papers over de schadelijkheid van straling.

17-9-2019: Burgers van Culemborg vragen gemeente om onderzoek 5G

https://www.telegraaf.nl/video/293636871/5-g-exit-keelpijn-en-slapeloze-nachten-door-straling

Ervaring 5G in Maastricht dinsdag, 10 september 2019

Naar Maastricht stralingsinfo. Eerste 5G-schade gemeld.

Praktische opmerkingen over 5G van de medewerker van een gemeente.

California: Bijen sterven nabij twee 5G antennepalen

Ruim baan voor 5G?? Gesloten, 1168 reacties.

Geschreven door Rob van der Boom, voorzitter stichting EHS. Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019.

Met een consultatie via internet gaf het ministerie van EZK u de mogelijkheid om te reageren op het voornemen om de Telecommunicatiewet te wijzigen. En dat is belangrijk. Deze gewijzigde wet heeft namelijk heel grote gevolgen voor de burgers. Meer..

Reacties konden tot 9-9-2019 worden ingediend. Onze reactie is hier te vinden.

Reacties van 24 gemeenten auteur: Richard Slager.

Twee cartoons.

Vraagtekens bij 5G: privacy en gezondheid: Wat de landelijke overheid en telecomproviders u niet vertellen

Met eenvoudige tips hoe u uzelf en uw kinderen tegen straling kunt beschermen. Meer.. Bron; Stralingsbewust.nl

Een reactie uit Amsterdam op de internetconsultatie: Goede uitleg over 5G.

Fragment: “Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G uitgevoerd gaan worden zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde in staat zijn om blootstelling aan straling te voorkomen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De hoeveelheid straling zal 10 tot 100 keer zo groot zijn als vandaag de dag, en er aan ontsnappen zal onmogelijk zijn. Deze 5G plannen dreigen serieuze, onomkeerbare effecten op mensen te hebben en permanente schade te berokkenen aan
alle ecosystemen op de aarde. Er moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de mensheid en het milieu te beschermen, in overeenstemming met ethische plichten en internationale verdragen.

Landelijke Demonstratie STOP 5G op 9 september in Den Haag

“Op 9 september 2019 vond de Landelijke Demonstratie STOP 5G plaats in Den Haag. We willen dat de overheid de uitrol van 5G stopt vanwege de ernstige gezondheidsschade die de straling van 5G zal veroorzaken. Staatssecretaris Mona Keijzer beweert dat 5G veilig is, maar volgens de Gezondheidsraad is 5G niet getest op risico’s voor de gezondheid Je kon je aanmelden voor deze landelijke demonstratie!” BRON: Geplaatst op 16 juni 2019 Stralingsbewust Zuidkennemerland.

  • Gerrit Jan Gerritsma, Ayurvedisch arts, 5G Oké?

Elektrosmog: Onzin, of wetenschappelijk onderbouwd? Lees hier meer.

Gezondheidsklachten door de uitrol van 5G in Maastricht

Infoavond over 5G in Maastricht waar er al proeven gedaan worden met 5G.
Arno Kerbusch
Geüpload op 22 aug. 2019

Congres 5G: The Trojan Horse

18 juni 2019/5G, Acties/Events

De Melkweg in Amsterdam presenteert op zondagavond 15 september van 19.00 tot 22.00 uur:

5G: THE TROJAN HORSE

In de nieuwe serie ‘Ultimate Science’ worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door de reguliere media doorgaans worden vermeden.BRON stralingbewust.info

Ons nieuwe cartoon.

Elektrostress wat is het en wat doe je er aan?

Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien.

Twee keer in twee jaar tijd, raakte de ruim 500 koeien tellende koppel van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum volledig in paniek. „De koeien liepen beide keren in het land en vlogen door afrastering heen”, vertelt Dieuwke Bakker. „Het heeft ons verschillende koeien gekost. Bron: 5 april 2019, Melkvee.

Barrie Trower On 5G: There Is No Safe Place, No Where To Go

neverlosetruth

Gepubliceerd op 4 feb. 2018

Onze reactie op Nota Mobiele Communicatie 2019 van het ministerie.

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012

A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Meer over onderzoeken.

Omroep Flevoland, 20 mei 2019: Zorgen in de Noordoostpolder over 5G.

Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met hyperlinks naar de originele publicaties). Bron: Stopumts.nl

5G – Geen garantie op een gezonde toekomst. Blog Hugo Schooneveld.

5G weg ermee! Meer cartoons en een gedichtje over een trieste boom kun je hieronder downloaden.

Transcript van verwijderde video. Catherine van Ommeren maakte op 15 mei gebruik van haar inspraakrecht en zet voor de Amsterdamse Raad (de commissie die over ICT gaat) in drie minuten met krachtige argumenten uiteen waarom de uitrol van 5G gestopt en de normering van 2-, 3- en 4G herzien moet worden.
Bron: Facebook-groep Stop 5G

Zeer belangrijke video met een expert op microwave gebied. Hij waarschuwt krachtig tegen wifi en 5G.

Meer: zie onze uitgebreide pagina hierover.