Belangrijke juridische overwinning tegen 5G in de UK

Via FB:

Belangrijke juridische overwinning tegen 5G in Verenigd Koninkrijk! Het Hof van Beroep (te vergelijken met onze Raad van State) in Engeland heeft geoordeeld dat op 3 belangrijke onderdelen de Overheid en telecom tekortschieten waar het gaat om de risico’s van 5G.

Met als eindconclusie dat lopende rechtszaken tegen 5G terecht zijn. Dit is een belangrijke opsteker voor ons Europese Burgerinitiatief en ook de lopende zaak van Wilma de Jong bij onze Raad van State.

Voor details zie onderstaand persbericht:

Persbericht 3 Juni 2022

Een juridische overwinning voor iedereen die vecht tegen de uitrol van 5GEen juridische doorbraak in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Action Against 5G en gerenommeerd advocaat Michael Mansfield heeft een nieuwe impuls gegeven aan de strijd in de rest van de wereld om de uitrol van 5G en de schadelijke gevolgen ervan voor de gezondheid en het milieu tegen te houden. Europeans for Safe Connections – de coalitie achter het Europees burgerinitiatief (ECI) – Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected – is uitermate dankbaar voor deze juridische inspanning om de uitrol van 5G en de schadelijke gevolgen ervan voor de gezondheid en het milieu een halt toe te roepen.

Het ECI Stop 5G verzamelt handtekeningen in alle 27 EU-landen om er bij de EU op aan te dringen te stoppen met de uitrol van 5G, waarvan de gevolgen voor de gezondheid of het milieu nooit zijn beoordeeld. Het Hof van Beroep in het Verenigd Koninkrijk heeft toestemming gegeven om de rechtszaak voort te zetten. In hoofdlijnen heeft het Hof daarvoor drie overwegingen.

Ten eerste dat het publiek niet adequaat is voorgelicht over de risico’s van schadelijke gezondheidseffecten van 5G. Verder schiet de voorlichting tekort hoe mensen deze risico’s kunnen vermijden of tot een minimum kunnen beperken. Tot slot omdat niet goed is onderbouwd waarom er geen onderzoek is gedaan naar de schadelijke gezondheidseffecten van 5G en de risico’s daarop.

Deze tekortkomingen zijn in strijd met de Wet op de Rechten van de Mens (Human Rights Act 1998). Het betreft nalatigheden en tekortkomingen die in strijd zijn met de verplichtingen tot bescherming van het leven, de gezondheid en de waardigheid van de mens, zoals die voortvloeien uit de artikelen 2, 3 en/of 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De zaak zal nu worden terugverwezen naar de bestuursrechtbank en is nu in afwachting van de aanwijzingen voor de volledige behandeling. 

https://actionagainst5g.org/blog/news/

Deze juridische mijlpaal van het VK is een duidelijke en krachtige waarschuwing aan politici, telecombedrijven en anderen die de uitrol van 5G in het VK, de EU en de rest van de wereld aansturen, dat de grondrechten worden geschonden. Tot dezelfde conclusie kwam de Deense advocaat Christian F. Jensen in The Legal Opinion on 5G: “Het is de conclusie van dit juridisch advies dat het opzetten en activeren van een 5G-netwerk, zoals het momenteel wordt beschreven, in strijd zou zijn met de huidige mensen- en milieuwetten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de EU-regelgeving en de verdragen van Bern en Bonn.” 

Legal Opinion on 5G | Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (helbredssikker-telekommunikation.dk).”Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”www.signstop5g.eu

Zie ook onze pagina over 5G.