Greenpeace blokkeert Import van soja uit de Amazone

Soyagigant Cargill verwoest oerbos en moet stoppen met de handel in het oerbosverwoestende soja.
De actievoerders hebben de kranen en loopbanden van het bedrijf in de Amsterdamse haven buiten werking gesteld

Cargill is wereldleider op het gebied van handel in Braziliaanse soja.
De multinational verbouwt, distribueert en handelt in soja en verwerkt het tot veevoer en voedingsproducten. In de Amazone speelt Cargill een belangrijke rol bij de ontbossing. Het bedrijf heeft zonder vergunning een haven aangelegd in Santarém, middenin de Amazone. Daaromheen zijn veel illegale soja-plantages ontstaan.

Bron: Greenpeace, 29-04-2006: Greenpeace blokkeert import soja uit Amazone

Gentech insuline niet zo onschuldig.

Een Engelstalig artikel uit 2006. Niet ieder diabeet kan gentech insuline goed verdragen. Er moeten alternatieven blijven bestaan.

Fragment:

Complaints from patients were not heeded. “I was not told at the outset what I was getting”, said Armin Schenk. Like Schenk, hundreds of patients in Germany suffered; they lost the early warning signals of an impending hypo and some people had an allergic reaction showing up as anaphylactic shock and nausea.

Stop Gentech vragen kinderen aan Campina

Citaten uit een bericht van Greenpeace:

Veertien kinderen van drie Greenteams hebben aan zuivelbedrijf Campina gevraagd om te stoppen met het gebruik van genetisch gemanipuleerd veevoer.

De kinderen vragen Campina over te schakelen op natuurlijk veevoer, waarvan er op de wereld genoeg te koop is. Genetische manipulatie is een techniek, waar mensen nog veel te weinig vanaf weten om te kunnen zeggen of het veilig is.

Bron: Greenpeace, 27-04-2006: Kinderen vragen Campina: stop gentech

PvdA vindt proef met genetisch gemodificeerde maïs risicovol

Volgens PvdA Tweede-Kamerlid Waalkens is de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland niet goed geregeld. Coëxistentie niet goed gewaarborgd. Waalkens zet daarom ook grote vraagtekens bij deze proef naar uitkruising van ggo-mais die LNV laat uitvoeren. Tijdens een overleg op woensdag 19 april zal hij minister Veerman hier vragen over stellen.

Bron: PvdA, 18-04-2006 (link is verwijderd)

EU:Genvoedsel toch niet veilig

SP Europarlementariër Kartika Liotard stelt schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over genvoedsel van onzekere kwaliteit, dat ondanks grote twijfels over de veiligheid wél op het bord van Europese consumenten belandt. De Europese Commissie heeft deze informatie achter gehouden totdat milieuorganisaties er hun hand op legden.

De milieuorganisaties Greenpeace en Friends of the Earth Europe hebben een rapport geschreven waaruit blijkt dat de Europese Commissie stelselmatig informatie achterhoudt over de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).

Bron: SP (Europa.sp.nl):   Eu: Gentechvoedsel toch niet veilig (via archive.org)

Gentech medicijnenproef mislukt: proefpersonen ernstig ziek

They “went down like dominoes”, when given the drug, vomiting and screaming in pain, according to a witness who was given a placebo in the tests. The partner of one volunteer said his face had swollen up “like the Elephant Man”.

The trial drug, a biological rather than chemical product, is a genetically engineered “humanised” protein that is part mouse but mostly human.

Bron: The Guardian, 20-03-2006: Trial drug had affected monkey glands 

 

Campina koeien eten gentechsoja en Argentijns oerbos op.

Greenpeace

Nederland — Campina maakt goeie sier met haar slogan ‘Campina natuurlijk!’. Een fraaie tekst maar op een belangrijk punt laat Campina haar zorg voor de natuur liggen. De koeien die de melk voor het bedrijf produceren, eten genetisch gemanipuleerde soja. Deze gentech soja komt uit Argentinië en zorgt daar voor grootschalige ontbossing en meer gebruik van landbouwgif bij de teelt. Hoezo ‘natuurlijk’?

Bron: Greenpeace, 17-3-2006: Gene Crime Investigations: de zaak Campina & gentech