Gentechvrije lezingenkraam op de smaakmarkt in Woudrichem

28 juli 2007.
In Woudrichem was Anne van den Hof ( zij heeft als bezorgde burger een lezing verzorgd over gentech) op de Smaakmarkt .
Daar stond de gentechvrije lezingenkraam en dito kip Vera.
De firma Kwetters had gentechvrije eieren beschikbaar gesteld en verschillende biologische boeren hadden producten meegegeven als omlijsting voor de lezing en om uit te delen. De lezing was een groot succes! Er bleek uit, dat er een groeiend aantal andere bezorgde burgers is, dat zich verder in deze materie wil verdiepen.

Anne van den Hof, bij de molen van Veen. (foto:  Sven Verbeek, de molenaar).
Anne van den Hof, bij de molen van Veen. (foto: Sven Verbeek, de molenaar).

Hier staat Anne bij de molen van Veen. (foto: Sven Verbeek, de molenaar).

Nieuwe Column in de Flevopost: De Gentechrvrije Zone

Miep Bos heeft een nieuwe column in de Flevopost getiteld De Gentechvrije Zone.

In de eerste column wordt aandacht besteed aan uitspraken van Prof. John Fagan.  Enkele citaten:

Elke verandering die we nu aanbrengen, zal op de duur het hele weefsel van het leven beïnvloeden. Het is niet mogelijk voor wetenschappers om over een uitgebreide tijdspanne de uitkomsten van een verandering in de genetische structuur van een soort in te schatten. Het doet er niet toe hoe klein die verandering nu ook moge schijnen. Het is een onherroepelijke beslissing die het leven van alle toekomstige generaties zal beïnvloeden.

Column De Gentechvrije Zone 1 van Miep Bos in de Flevopost
Column De Gentechvrije Zone 1 van Miep Bos in de Flevopost

 

Monsanto valse voorlichting in advertenties

In Zuid-Afrika en Frankrijk is  Monsanto gedwongen om advertentie terug te trekken vanwege valse voorlichting.

Citaat:
The facts are that MON 863 is indeed a product of Monsanto and that Monsanto had suppressed the evidence of serious damage to the liver and kidneys of rats in their own GM maize trials until ordered to release this evidence by a German Court.

Bron: Mathaba, 25-06-2007, Monsanto tells pack of lies in South Africa (via Archive.org)

EU laat geen nieuwe gentech maïs (Herculix) toe.

USA wil EU gentech mais door de strot duwen. Friends of Earth heeft nieuwe documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat de USA druk blijft uitoefenen op de EU om nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen en voedsel op de markt te brengen. Ondanks de WTO uitspraak dat de EU het recht heeft om zichzelf te beschermen tegen GMO´s

Aldus een artikel van Friends of Earth.

Maar:

EU member states today stood up to intense pressure from the US and refused to allow a new strain of genetically modified maize to be imported into the EU. The move has been welcomed by Friends of the Earth Europe.

Het betreft gentech maïs ‘Herculex’ van het biotech bedrijf Pioneer.

Bron:

GMWATCH, 25-06-2007: EU stands up to US pressure unfazed by genetically modified ‘Herculex’

Friends of Earth, 30-05-2007 :  US still bullying EU to market

Voorlopige voorziening tegen proefvelden Haaksbergen Dussen Venray afgewezen

Een voorlopige voorziening tegen proefvelden (Haaksbergen, Venray en Dussen) is afgewezen door de Raad van State.

Greenpeace heeft vergeefs gepoogd de proefvelden in Haaksbergen, Venray en Dussen te laten verbieden via een voorlopige voorziening.
Er mag dus al geplant worden, de bodemprocedure moet nog worden gevoerd waarin zal worden besloten tot een verbod of niet.

Bron: Raad van State, 21-06-2007:  Uitspraak 200702756/2, 200702758/2 en 200702759/2

Goedgekeurde NK603 maïs van Monsanto volgen nieuw rapport in potentie giftig

NK603 maize, een gentech mais van Monsanto dat goedgekeurd is voor menselijke consumptie blijkt volgens een nieuw rapport in potentie giftig volgens nieuw rapport.

De studie uitgevoerd door het franse wetenschappelijk instituut CRIIGEN laat zien dat er 60 significante verschillen zijn tussen ratten die gevoerd zijn met gentech mais en ratten die gevoed zijn met normale maïs (gedurende 90 dagen)

Greenpeace eist het onmiddellijk uit de markt halen van dit product.

Bron: Greenpeace, 14-07-2007: Monsanto maize approved for human consumption potentially toxic, warns new study

Website ditisbiotechnologie, open brief met commentaar

Open e-mail d.d. 14 juni 2007, vrij te verspreiden. Met veel (Engels) links (niet weergegeven, meestal verouderd).

Betreft de nieuwe website www. ditisbiotechnologie.nl

Geachte minister Cramer en genodigden/deelnemers aan de lancering van website www. ditisbiotechnologie.nl,

Hierbij meld ik mij af voor de lancering van www. ditisbiotechnologie.nl. Ik had mij aangemeld om op donderdag 14 juni 2007 om namens de Groep Bos aanwezig te zijn bij de lancering van deze website.(Waarom niet www.ditismodernebiotechnologie.nl? ) Helaas opent de minister niet zelf en niet in het mooie gebouw van Nemo.

Hier heb ik enkele redenen voor.

“Website ditisbiotechnologie, open brief met commentaar” verder lezen