WikiLeakes video over TTIP (11 min)

100.000 Euro Reward, for Europe´s most wantend secret: The Transatlantic Trade and Investment Partnership "TTIP"
100.000 Euro Reward, for Europe´s most wantend secret: The Transatlantic Trade and Investment Partnership “TTIP”

Uitleg van Wikileaks over het belang dat de VS heeft bij het afsluiten van dit handelsakkoord. En de gevaren voor de consumenten in Europa.

Voor de tekst van het “secret plan” of te wel TTIP looft 100.000 euro uit. (meer info>)

Gelekt stuk Duitse regering: TTIP ondermijnt parlementen.

Artikel van Foodwatch.

Citaat: “Uit het gelekte document blijkt dat zowel de Franse als de Duitse regering eerder dit jaar hebben gewaarschuwd voor het feit dat deze nieuwe trans-Atlantische organen zonder instemming van democratisch gekozen parlementen de annexen van het TTIP-verdrag kunnen aanpassen. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze democratie. In deze annexen worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor etikettering van levensmiddelen en voor de toelating van chemische stoffen vastgelegd. Deze kunnen straks worden aangepast zonder dat daar een gekozen volksvertegenwoordiger aan te pas komt!” (meer info>)

Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?

In eerdere communicatie met de minister over TTIP en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) geeft het TTIP-Team aan, dat het uitgangspunt van de onderhandelingen over TTIP is, dat het Europees niveau van consumentenbescherming niet wordt ingeboet. (meer info>>)

Op dit moment overtreden de grote supermarkten (o.a. Jumbo, Albert Heijn, Plus, Jamin) bij Amerikaanse producten de verplichte regels met betrekking tot etikettering van gentech voedsel. De keuzevrijheid van de consument omtrent genetisch gemanipuleerde producten wordt hierdoor teniet gedaan. De NVWA heeft nu al onvoldoende capaciteit om hiertegen op te treden. Door handelsverdragen zal de handel allleen maar toenemen, en de verwachting is dat daardoor de handhaving nog meer in het gedrang komt.  Deze vraag hebben we voorgelegd aan het TTIP team

Lees verder “Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?”

Beantwoording kamervragen over TTIP en komst “azijnkip”.

Het antwoord van de minister op vragen van Jasper van Dijk over TTIP en de Azijnkip, levert geen verrassingen op.

Volgens de minister staat het eventueel toestaan van perazijn voor ontsmetting van kippen los van TTIP.
Ook zou TTIP volgens haar geen verlaging van de voedselstandaarden tot gevolg hebben.
Met betrekking tot ISDS een citaat “Op dit moment is er over investeringsbescherming in TTIP een proces van reflectie gaande, zowel op nationaal als op EU-niveau. In de TTIP-onderhandelingen eist Nederland in dit kader maximale beleidsvrijheid van overheden.”. (meer info>>)

Een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten is haalbaar

 In een interview met Nu.nl met de titel: “Ploumen ziet meer kans voor vrijhandel met VS” is volgens minister Ploumen een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten  haalbaar

 Enkele citaten uit het nieuwsbericht op Nu.nl: “De Europese Commissie in Brussel heeft goed geluisterd naar de bezwaren die er zijn tegen het bestaande systeem om ruzies te beslechten tussen buitenlandse ondernemingen en nationale regeringen.” Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) donderdag in Brussel. (meer info>)