Zienswijze vanwege open consultatie re: EU markttoelating gentech mais

Stop gentech Mam wat eten we vandaag?
Stop gentech Mam wat eten we vandaag?

Fragment: De Gentechvrije Burgers schrijven al een aantal jaren zienswijzen vanwege de open consultations. Nooit krijgen zij een reactie op hun zienswijzen, noch weten zij of het enige zin heeft ze te schrijven als ze kennelijk alleen voor kennisgeving worden aangenomen. Kunt u ons vertellen wat dan het nut is van deze open consultations? Consumenten, die deze gentech producten moeten kopen mogen toch zeker een mening hebben over wat ze hun familie voorzetten? Of moeten ze maar alles slikken? Zij eten daarom uitsluitend nog biologisch voedsel. Er moet voor worden gezorgd dat ze dit ook kunnen blijven doen. De Nederlandse autoriteiten zijn de enigen die deze gentech mais die bestand is  gemaakt tegen twee herbiciden, glyfosaat (mogelijk kankerverwekkend) en glufosinaat-ammonium zonder meer goedkeuren. We schamen ons Nederlanders te zijn!

Our comment: We are ashamed to be Dutch, why has the Dutch CA lost its moral compass? Austria, Belgium, Hungary, France, Germany and Norway asked a lot of questions about this GM maize. It will be high time this important issue will be an important one to address the safety of these GM maize – and other GM products and the herbicides that have been used! If this is not possible then the EU should change the law!

Naar onze zienswijze.

Je kunt bezwaar aantekenen tegen hernieuwde EU marktoelating van een gentech anjer “Moonaqua®”.

Nederlandse risico evaluatie (Eng).

 • Een reactie van een Gentechvrije Burger:
 • Sorry, 
 • Maar ik zie de gentech anjer “Moonaqua” niet zitten. Geen enkele gentech bloem overigens. Je weet waar het begint, maar je weet niet waar het eindigt. Het is ermee zoals met exotische planten en vissen  die hier geen natuurlijke vijanden hebben en alles gaan overwoekeren. Je weet niet wat de toekomst brengt mbt de natuur, als de gentech mensen al lang overleden zijn.” Met vriendelijke groeten,
 • English:
 • You can appeal against a renewed placing on the EU market of a GM carnation with altered flower color “Moonaqua”® via 
 • gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu
 • Please write in the subject line of your email: Comment on Assessment Report C/NL/06/01_001 (Renewal).
 • More info ( klick on “Pending” and search C/NL/06/01_001 see the red text).

Apen gebruikt bij proeven vanwege een klinische gentechproef tegen hemofilie B waar nu een aanvraag van loopt.

Proef dier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
Proefdier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
 • Vergunningaanvraag
 • Op 23 januari 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 18-001.
 • MEER (naar beneden scrollen).
 • Wij vinden dat de mensen die de ziekte hebben, geholpen moeten worden, maar niet via deze onzekere gentechniek. Bovendien is bij een eerdere proef gebruik gemaakt van apen, een kwalijke zaak.
 • U kunt bezwaar maken via een:
 • Handtekeningenlijst insturen vóór 26 juni a.s.
 • Onze zienswijze van 23 mei jl.

Commentaar op nieuwe toelating gentech mais door de EU

We schreven een commentaar op:

Maize MON 87403

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified maize MON 87403 and food and feed produced from this maize.

 • EFSA opinion: 26 April 2018
 • Deadline: 25 May 2018
 • Open consultation
 • SCIENTIFIC OPINION, ADOPTED: 8 March 2018, doi: 0.2903/j.efsa.2018.5225
  Assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015-125)
 • U kunt ook nog reageren, niet alle vragen hoeven beantwoord te worden.

Lees verder “Commentaar op nieuwe toelating gentech mais door de EU”

Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-005) op kankerpatiënten.

Op het ogenblik actueel: Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-005) op kankerpatiënten plaats te vinden in Rotterdam.

Aanvraag:

Op 5 juli 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-005. De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Rotterdam. Advertentie. Notifier: Celgene Corporation, USA.

Onze korte zienswijze:

Deze medische gentech proef toont overeenkomsten met die van kenmerk IM-MV 17-006. De zienswijze van De Gentechvrije Burgers hierover is in uw bezit. U gelieve die als ingelast te beschouwen.

Uit de aanvraag, schokkend weer embryonale cellen gebruikt:

The 293T cell line is a highly transfectable derivative of human embryonic kidney 293 cells,….

Ons commentaar: Het gaat hier weer om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van ernstige bijwerkingen: Neurotoxicity.

Another class of adverse events that has been observed with anti-CD19 CAR T cell therapy is central nervous system toxicity including hallucinations, delirium, aphasia, confusion and somnolence. These toxicities range from mild to severe and in extreme cases may require ventilatory support for airway protection.

Bovendien:

“De te gebruiken virale vector is afgeleid van Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV-1) (A2.2, A2.8)”

 “Niemand mag schade worden berokkend, zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.” – Edmund D. Pellegrino, hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek.

13 juni 2018.

Onze aanvulling.

Zienswijze (mogelijkheid om een handtekening te zetten,  u kunt  deze niet meer opsturen).

Aanvulling zienswijze op 15 mei 2018:

Advies COGEM  was niet bekend, publicatie op 12 juni 2018. Dat is één dag voor de definitieve datum dat mensen een zienswijze kunnen indienen. Het advies van de COGEM wordt dus niet afgewacht maar er wordt gewoon al toestemming gegeven door het ministerie. Dat is vreemd.

COGEM: VERWACHT 12.06.2018

Het uiteindelijke COGEM advies

“Advies klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met agressieve B-cel maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van B-cel maligniteiten met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met een vector afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.”

Ontwerpbeschikking

Aanvraag

Advertentie van het ministerie van I&W

Het uiteindelijke COGEM advies

SNIF

Beschikking

De EMA (European Medicines Agency, binnenkort in Nederland gevestigd) beslist hierover.

EMA: Public summary of opinion on orphan designation. 

Opinions on orphan medicinal product designations are based on the following three criteria:

 • the seriousness of the condition;
 • the existence of alternative methods of diagnosis, prevention or treatment;
 • either the rarity of the condition (affecting not more than 5 in 10,000 people in the EU) or insufficient returns on investment.

Designated orphan medicinal products are products that are still under investigation and are considered for orphan designation on the basis of potential activity. An orphan designation is not a marketing authorisation. As a consequence, demonstration of quality, safety and efficacy is necessary before a product can be granted a marketing authorisation.

 

Vertel de EPA (USA) dat je geen verlenging wilt van glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen in de USA.

Klik hier om naar de desbetreffende pagina te gaan en hier om naar  invulpagina te gaan.

Vertel de EPA (USA) dat je geen  verlenging wilt van glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen (waar onder ook pesticiden), wij stuurden een Pdf mee getiteld: Spinning Science & Silencing Scientists. 
A Case Study in How the Chemical Industry Attempts to Influence Science

Glyphosate comment to gov 31-03-18

Door ons ingevulde pagina.