Aanvraag kenmerk IM-MV 17-006, alle info.

im 17-006 aangetekende brief

 


Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. Schilderijtje M. Bos.
Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. © M. Bos.

“Niemand mag schade worden berokkend, zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.” – Edmund D. Pellegrino, hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek.

Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-006) op kankerpatiëntjes en jongvolwassenen met kanker.

Rijksoverheid: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen . Fragment:

Toekomstige patiënten

De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om
onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten.

Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.”

Ons commentaar: Het gaat hier om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van ernstige bijwerkingen zoals is gebleken tijdens een eerdere proef in de VS.

Zienswijze en aanvulling 1 en 2 daarop vanwege IM MV 17-006.

Ontwerpbeschikking

Aanvraag

Aanvullende info aanvraag

Aanvullende info aanvraag 2

Advertentie van het ministerie van I&W

Advies COGEM uit 2016, dus oud!

SNIF

Persbericht van 26 februari 2018

Beschikking dus helaas goedgekeurd, hoe kunnen ze dat doen!

Standaard reacties van het ministerie op onze zienswijze via de Beschikking (fragment).

Uitleg Novartis

Jong volwassene IM 17-006

Jonge mensen willen gewoon gelukkig zijn. © Miep Bos.

Vergunningsaanvraag

Op 29 november 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-006.
De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor (CAR-19) tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht.

Waarover gaat deze proef:

Stamcellen die in het bloed en/of beenmerg zitten die men wil gebruiken worden verzameld. Men voegt er een conserveringsmiddel bij en het geheel wordt bevroren. Die cellen gaan naar USA. Daar worden ze genetisch gemanipuleerd (gg) en die sturen ze weer naar Nederland terug. Daarna krijgen de patiënten hun eigen stamcellen, die dus intussen genetisch gemanipuleerd zijn, weer terug. Van het conserveringsmiddel kun je erg ziek worden. Ook kunnen de patiënten erg ziek worden van de gg-cellen die ze terugkrijgen. (Staat in de aanvullende aanvraag, in de bijlage blz. 2 en verder).

In de VS worden de cellen dus genetisch gemanipuleerd (o.a. veranderd met menselijke embryo cellen en virussen zoals het HIV-virus en hepatitis virus) tot dat de cellen een soort soldaten worden die de kanker aanvallen.

Die cellen die nu bewerkt zijn en weer terug naar Nederland gestuurd zijn worden onder grote veiligheidsmaatregelen weer teruggegeven aan de patiënten. Want wordt er gemorst dan kan het gentech product ontsnappen. De patiënten doorlopen een zwaar traject, waarbij ze dus nog zieker kunnen worden, voordat het wellicht maar tijdelijk helpt. Niemand die weet wat er op lange termijn gebeurt. De firma is enthousiast over het resultaat van een eerder maar gelijke proef, terwijl 77% van de patiënten (vanaf 3 jaar tot 21 jaar) ziek is geworden tijdens een proefbehandeling waarbij de patiënten weer een gentech medicijn tegen reuma moesten slikken en er kwamen meer ernstige bijwerkingen voor. Er is geen lange termijn onderzoek gedaan. Toch is het al goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. via een versnelde procedure.

Je kunt nog bezwaar maken via een voorbeeld zienswijze tot 19 maart 2018, wil je die ontvangen, stuur dan een email naar info@gentechvrij.nl.

Meer over gentech:

Het genetisch manipuleren blijft een onzekere zaak, je weet de uitkomst nooit, en de techniek op zich, blijft hetzelfde of je het nu bij een plant doet of er medische proeven mee probeert te doen.

Dr. Devinder Sharma, een Indiase plantengeneticus en publicist (development editor of the Indian Express) betoogde in 2001 tijdens de conferentie “De keerzijde van gentechnologie” in Diligentia in Den Haag, dat een medische gentechproef net zo´n onvoorspelbare proef is, als een proef met een gentech gewas, er zit alleen een ander etiket op. Dr. Árpád Pusztai zei tevens: ”De algemene bijwerkingen van het genetisch manipulatieproces was de oorzaak van de massieve gezondheidsproblemen bij ratten die 10 dagen gentech voedsel aten.” Árpád Pusztai is evenals Prof. Séralini gerehabiliteerd.

Op 25 februari 2018 stond er in de Telegraaf een artikel over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht dat in mei geopend wordt door Koningin Maxima. Alle kankerpatiëntjes uit Nederland zullen hier in de toekomst worden behandeld. Natuurlijk is er al veel bereikt wat genezing betreft maar reguliere en alternatieve geneeswijzen zouden moeten kunnen samenwerken om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Helaas zullen in datzelfde ziekenhuis dus gentechtherapie proeven plaatsvinden waartegen wij net bovengenoemde zienswijze (nog niet online) hebben geschreven. Een onzekere proef met doodzieke kinderen en jong volwassenen, die mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen ondervinden, voordat er positieve resultaten geboekt worden (hoe lang dat zo blijft is onbekend), volgens eerdere proeven in het buitenland.

Fragment zienswijze:

Leeg cel product zakje als aandenken? (Bron). Zie bijlage, blz. 3 “Nazorg”.

Verder valt ons op dat in de aanvraag eerst werd geopperd om het lege cel product zakje waar de gentech cellen zich in bevonden, als aandenken mee te geven aan de patiëntjes/patiënten! Hier is niet over nagedacht! Hoe wordt er dan verder omgegaan met de veiligheid? Gelukkig heeft Bureau GGO hier adequaat op gereageerd. Ook constateren we spel- en taalfouten in de aanvraag. Zeer slordig!

Reactie hierop door Ziekenhuis:

3: Dit was aan onze aandacht ontsnapt en natuurlijk zullen we dit aanpassen in het document. Het cel product zakje zal aansluitend aan de infusie altijd direct worden afgevoerd in het SZA afval vat. De ouders mogen wel een foto maken van het zakje als herinnering. Aanvullende info aanvraag en antwoord op vraag.

Nieuwe zienswijze tegen gentech proef tegen kanker met jonge patientjes en jong volwassenen met kanker

Menselijke embryocellijnen worden tegenwoordig gebruikt bij de vervaardiging van vaccins maar zitten ook in een gentech preparaat dat nu als proef getest gaat worden op jonge kankerpatiëntjes en jong volwassenen in Utrecht in het nieuwe kinderkankerziekenhuis (opening in mei 2018) aldaar. Het is een onzekere  proef met veel ernstige bijwerkingen, dit bleek uit een eerdere proef.  Klik hier voor meer informatie. Wil je er tegen ageren mail ons dan via info@gentechvrij.nl Wij zullen een zienswijze sturen.

Jong volwassene IM 17-006 Lees verder “Nieuwe zienswijze tegen gentech proef tegen kanker met jonge patientjes en jong volwassenen met kanker”

Bezwaren 2018

brievenbus-IM-17-004 laatste info aan staatssecretaris
IM 17-004 baby ZA M. Bos 2018
Pas geboren baby uit Zuid-Afrika, tekening M. Bos 2018

11 december 2017.

Zienswijze, bezwaar en open brief tegen GGO IM-MV 17-004 .

5 januari 2018.

Aanvulling  1, 2 en 3 (5, 8 en 12 januari 2018) op de zienswijze, bezwaar en open brief en extra informatie (17 januari) nadat we op 17 januari 2018 een antwoord kregen van Dr. Andriukaitis, European Commissioner for Health and Food Safety:  aan de staatssecretaris van I en W Mevr. S. van Veldhoven (in handen) tegen GGO IM-MV 17-004 en meer achtergrondinformatie.

25 januari 2018

Samenvatting van de hierboven vermelde stukken gericht aan de staatssecretaris.

27 januari 2018

Persbericht

28 januari 2018

Short Press Release in English: Newborns from South Africa as guinea pigs.

Beschikking.

IM-17-004 tekening M. Bos
Love of a mother/Moederliefde. Tekening M. Bos.

Vergunningaanvraag juni 2017

Vergunningaanvraag oktober 2017 (Er zijn meerdere aanvraagformulieren opgestuurd).

SNIF nr. 2 (Summary Notification  Information Format), juni 2017.

SNIF nr. 3, augustus 2017.

Advies COGEM

Kennisgeving

Op 16 juni 2017 heeft het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Stichting Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-004.
De aanvraag betreft een klinische studiewaarin genetisch gemodificeerde Mycobacterium bovis BCG stam bacteriën via de blaas worden toegediend aan patiënten met blaaskanker. De bacteriën brengen het listeriolysine eiwit afkomstig van Listeria monocytogenes tot expressie. Het doel hiervan is het opwekken van een afweerreactie tegen de blaastumor. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam.


Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. Schilderijtje M. Bos.
Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. © M. Bos.

“Niemand mag schade worden berokkend, zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.” – Edmund D. Pellegrino, hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek.


Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-006) op kankerpatiëntjes en jongvolwassenen.

Rijksoverheid: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen . Fragment:

Toekomstige patiënten

De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om
onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten.

Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.”

Ons commentaar: Het gaat hier om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van ernstige bijwerkingen zoals is gebleken tijdens een eerdere proef in de VS.

Zienswijze (8 februari 2018) en aanvulling 1 (25 februari 2018) en 2 (5 maart 2018) daarop vanwege IM MV 17-006.

Ontwerpbeschikking

Aanvraag

Aanvullende info aanvraag

Aanvullende info aanvraag 2

Advertentie van het ministerie van I&W

Advies COGEM uit 2016, dus oud!

SNIF

Beschikking

Reacties van het ministerie op onze zienswijze via de Beschikking (fragment).

Jong volwassene IM 17-006

Jonge mensen willen gewoon gelukkig zijn. © Miep Bos.

Vergunningsaanvraag

Op 29 november 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-006.
De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor (CAR-19) tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht.

Waarover gaat deze proef en de complete informatie klik hier.


3 en 23 maart 2018

Maize NK603 x MON810

Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an assessment of genetically modified maize NK603 x MON810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007)

IM-MV-17-005-en18-001 brief aan min foto brievenbus M Bos 27-5-18

 Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-005) op kankerpatiënten plaats te vinden in Rotterdam.

Aanvraag:

Op 5 juli 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-005. De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Rotterdam. Advertentie. Notifier: Celgene Corporation, USA.

8 mei 2018

Onze korte zienswijze:

Deze medische gentech proef toont overeenkomsten met die van kenmerk IM-MV 17-006. De zienswijze van De Gentechvrije Burgers hierover is in uw bezit. U gelieve die als ingelast te beschouwen. Meer….

13 juni 2018.

Onze aanvulling.

Zienswijze (met mogelijkheid om een handtekening te zetten,  u kunt  deze niet meer opsturen.

Ontwerpbeschikking

Aanvraag

Advertentie van het ministerie van I&W

Aanvulling zienswijze op 15 mei 2018:

Advies COGEM niet bekend, waarschijnlijk publicatie in juni 2018. Dat is één dag voor de definitieve datum dat mensen een zienswijze kunnen indienen. Het advies van de COGEM wordt dus niet afgewacht maar er wordt gewoon al toestemming gegeven door het ministerie. Dat is vreemd.

Het uiteindelijke COGEM advies

“Advies klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met agressieve B-cel maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van B-cel maligniteiten met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met een vector afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.”


DATUM 15 mei 2018, KENMERK CGM/180515-01, ONDERWERP Advies hernieuwing vergunning import en verwerking gg-sojalijn A2704-1

 • COGEM advies, NL.
 • Fragment: Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
 • COGEM advice, English.
 • Quote: COGEM abstains from giving advice on the potential risks of incidental consumption since a food/feed assessment is carried out by other organisations.

 • 16 mei 2018
 • COGEM advies, genetisch gemodificeerde (gg-) maïs Bt11xMIR162xMIR604x1507x 5307xGA21NL.
 • Fragment: De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïs Bt11xMIR162xMIR604x1507x 5307xGA21 en alle subcombinaties daarvan. In deze gg-maïs komen de genen pat en mepsps tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. (Waarom staan de namen alleen in het Engels?)
 • Quote: Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties (RIKILT, red.) wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
 • COGEM advice, English.
 • Quotes:
 • The GM maize expresses the genes cry1Ab, vip3Aa20, mcry3A, cry1F, ecry3.1Ab, pat, mepsps and pmi;  It is resistant to certain lepidopteran and coleopteran insects, tolerant to glyphosate and glufosinate-ammonium containing herbicides, and able to use mannose as a carbon source.
 • COGEM abstains from giving advice on the potential risks of incidental consumption since a food/feed assessment is carried out by other organisations.
 • We konden reageren tot 11 augustus 2018
 • Maize Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 Overall opinion on application for authorisation of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto (EFSA- GMO-NL-2015-124)
  • EFSA opinion: 11 July 2018
  • Deadline: 11 August 2018
  • Vraag aan de COGEM: U schrijft: “DATUM 30 april 2018 KENMERK CGM/180430-02 ONDERWERP: Advies import en verwerking van gg-mais Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21.”Is dit hetzelfde als Maize Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21?Overall opinion on application for authorisation of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto (EFSA- GMO-NL-2015-124)

   Waarom staan MIR604 en 5307 er niet bij?

  • Antwoord: Is een andere gentech maissoort.
  • onze bezwaren.

  17 mei 2018

We schreven een commentaar op:

Maize MON 87403

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified maize MON 87403 and food and feed produced from this maize.

 • EFSA opinion: 26 April 2018  meer info.
 • Deadline: 25 May 2018
 • Open consultation
  • SCIENTIFIC OPINION, ADOPTED: 8 March 2018, doi: 0.2903/j.efsa.2018.5225
   Assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015-125)
 • Fragment van abstract: No statistically significant differences in the agronomic and phenotypic characteristics tested between maize MON 87403 and its conventional counterpart were identified. The compositional analysis of maize MON 87403 did not identify differences that require further assessment. The GMO Panel did not identify safety concerns regarding the toxicity and allergenicity of the AtHB17Δ113 protein, as expressed in maize MON 87403.
 • U kunt ook nog reageren, niet alle vragen hoeven beantwoord te worden.
 • COGEM advies partly Dutch/English.
 • Fragment: Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs MON87403 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren (RIKILT, red.), heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

20 mei 2018

We schreven een eerste commentaar  en een tweede commentaar op:

Cotton GHB614 x LLCotton25 x MON15985

Meer info

Quote: Point of collection: commercial variety of USA and other countries Characteristics related to biosafety: not different from other cotton varieties except for tolerance to herbicides glyphosate and glufosinate ammonium and to resistance to certain pests of the Lepidoptera family.

Overall opinion on application for authorisation of genetically modified cotton GHB614 x LLCotton25 x MON 15985 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Bayer (EFSA-GMO-NL-2011-94).

APPROVED: 12 April 2018 PUBLISHED: 19 April 2018
www.efsa.europa.eu/publications EFSA Supporting publication 2018:EN-1409
Overall opinion of the European Food Safety Authority on genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003
(application EFSA-GMO-NL-2011-94)
European Food Safety Authority

   • EFSA opinion: 20 April 2018
   • Deadline: 23 May 2018
   • Open consultation
   • COGEM advies partly Dutch/English.
   • Fragment:
   • “Omdat andere instanties (in NL RIKILT, red.) een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld. Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen GHB614xLLCotton25xMON15985 en LLCotton25x MON15985 verwaarloosbaar klein.”
   • En dit is een raadselachtige uitspraak, wat de EFSA heeft het over ” GHB614 x LLCotton25 x MON 15985 ” en LLCotton25x MON15985 staat er dus niet bij. We kregen de  volgende  verklaring van de COGEM: “De oorspronkelijke vergunningaanvraag waarover de COGEM geadviseerd heeft betrof beide kruisingslijnen. Later in het traject heeft de vergunningaanvrager op verzoek van de EFSA om procedurele redenen de kruisingslijn LLCotton25xMon15985 uit de vergunningaanvraag verwijderd.”

    23 mei

   • Vergunningaanvraag kenmerk GGO IM-MV 18-001.
   • Deze  apen werden gebruikt bij een eerder onderzoek bij deze klinische gentech studie:
 • Proef dier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
  Proefdier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005. In laboratoria noemt men ze cynomolgus monkeys.

  Verwijzing foto.

  • Handtekeningenlijst verlopen.
  • 23 mei 2018
  •  Onze zienswijze.
  • Vergunningaanvraag
  • Op 23 januari 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 18-001.
   De aanvraag betreft een klinische studie in patiënten met hemofilie B. In deze studie wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus (AAV), waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX-Padua eiwit. Hiermee wordt beoogd om expressie van factor IX te herstellen en om de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Rotterdam.
   Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenW op deze aanvraag te beslissen. Notifier: UniQure Biopharma BV.
  • Aanvraag openbaar 2017.
  • Aanvullende informatie openbaar
  • Milieurisicoanalyse
  • SNIF
  • Ontwerpbeschikking
  • Kennisgevingstekst
  • Handtekeningenlijst verlopen
  • Onze zienswijze.
  • Beschikking
  • GGO Database vergunningverlening overheid met alle gegevens.

26 mei 2018

Ons commentaar in twee delen. Ook commentaar in opdracht van Stichting Ekopark.

 Maize 4114 

EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 4114 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-123)

Cotton GHB614 x T304-40 x GHB119

Overall opinion on application for authorisation of genetically modified cotton GHB614 x T304-40 x GHB119 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Bayer (EFSA- GMO-NL-2014-122)

Grandola Vila Morena De anjer als symbool: Anjerrevolutie in Portugal.

By Claus Bunks aka Afrobrasil on flickr [Public domain], from Wikimedia Commons

Commentaar van een Nederlander:

Sorry,

 Maar ik zie de gentech anjer “Moonaqua” niet zitten.

Geen enkele gentech bloem overigens. Je weet waar het begint, maar je weet niet waar het eindigt.

Het is ermee zoals met exotische planten en vissen  die hier geen natuurlijke vijanden hebben en alles gaan overwoekeren. Je weet niet wat de toekomst brengt mbt de natuur, als de gentech mensen al lang overleden zijn.

 Met vriendelijke groeten, 


Soybean MON 87751

Overall opinion on application for authorisation of genetically modified Soybean MON 87751 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto (EFSA- GMO-NL-2014-121)

 • EFSA opinion: 2 August 2018
 • Deadline: 6 September 2018
 • There is a link (Open consultation re GM soybeans)  to a site where you can fill out a form. You need not fill out all boxes.
 • Opinion of the COGEM . Quote: Soybean MON 87751 was generated by Agrobacterium mediated transformation of conventional soybean and expresses the cry1A.105 and cry2Ab2 genes. As a result, soybean MON 87751 is resistant against certain lepidopteran insect pests.
 • GMWatch:

  GM Bt toxin is immunogenic, allergenic, and causes pre-cancerous intestinal changes. 

  Onze bezwaren.


  29 oktober 2018

  Vergunningaanvraag

  Op 20 juni 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 18-009.
  De aanvraag betreft klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met maligniteiten, die B cell maturation antigen (BCMA) tot expressie brengen, ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector. Deze vector brengt een transmembrane, chimere anti-BCMA receptor (anti-BCMA CAR) tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen deze maligniteiten.
  De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht. Advertentie

  Het is in ieder geval duidelijk dat er nu ook weer tevens zeer zieke kinderen behandeld zullen worden, wat niet in de advertentie staat. Verder is er een grote overeenkomst met eerdere proeven. Deze proef vertoond overeenkomsten met de kenmerken GGO IM-MV 16-003, GGO IM-MV 16-004, GGO IM-MV 16-005, GGO IM-MV 16-006 en GGO IM-MV 16-007. 

  RESULTATEN IM-MV 16-007:

   3.1. Beschrijf de resultaten van de verrichte werkzaamheden:

   “Er is 1 patiënt geïncludeerd in de studie in oktober 2017. De behandeling is met succes uitgevoerd. Een maand na toediening van het product was er nog minimale ziekte-activiteit. De patiënt ervaarde de verwachte bijwerkingen welke toegeschreven werd aan de immuun activatie. Dit kon volledig onder controle gebracht worden met ondersteuning. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan ten gevolge van het studie product. Helaas is de patiënt in december 2017 overleden aan infectieuze complicaties van de ziekte en eerdere behandelingen.”

   3.4. Beschrijf de onverwachte neveneffecten geconstateerd bij het uitvoeren van specifieke testen: 

  “Patient reageerde goed op de behandeling. Hij is helaas overleden ten gevolge van een virale luchtweginfectie. Deze infectie is waarschijnlijk ten gevolge van zijn verminderde imuunstatus welke het gevolg is van de eerdere chemotherapeutische behandelingen en niet ten gevolge van een onverwacht neveneffect van het toegediende GGO.”

  Kennisgevingstekst

  Ontwerpbesluit

  SNIF

  Milieurisicoanalyse

  Milieurisicoanalyse MER (Eng.)

  Aanvraag Part A

  Aanvulling Aanvraag Part B

  Zienswijze wordt aan gewerkt.

  Beschikking


  Open Consultations

  Soybean MON 89788EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003

  LLCotton25EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003

  Maize MZHG0JGOverall opinion on application for authorisation of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Syngenta (EFSA- GMO-DE-2016-133)

  • EFSA opinion: 14 November 2018
  • Deadline: 14 December 2018
  • Public consultation
  • Onze zienswijze Fragment:
  • We read:“The Dutch CA has assessed the dossier with respect to the environmental safety of MZHG0JG maize and has no comments or requests for additional information in relation to the safety of this GM event”. Application EFSA-GMO-DE-2016-133 (maize MZHG0JG) Comments and opinions submitted by Member States during the three-months consultation period”.Our comment: We are ashamed to be Dutch, why has the Dutch CA lost its moral compass? Austria, Belgium, Hungary, France, Germany and Norway asked a lot of questions about this GM maize. It will be high time this important issue will be an important one to address the safety of these GM maize – and other GM products and the herbicides that have been used! If this is not possible then the EU should change the law!

Vergunningaanvragen

Op 16 mei 2018, 4juli2018 en 14 september 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: lenW) van respectievelijk het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 8. V. te Utrecht en het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2073 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 18-003, GGO IM-MV 1 8-010 en GGO IM-MV 7 8-075.

De aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Groningen betreft een klinische studie in patiënten met glycogen storage disease type la (GSD1a). GSD1a is een ernstige, erfelijke metabole ziekte.
Patiënten worden behandeld met een replicatie deficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus geassocieerd virus (rAA V), waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane G6Pase eiwit. De virale vector (DTX4OI) is ontworpen om de G6Pase sequentie in levercellen van patiënten met GSDIa te introduceren, waar het expressie van het G6Pase enzym zal bewerkstelligen. Het doel van de klinische studie is om de veiligheid en werkzaamheid van een eenmalige intraveneuze toediening van DTX4OI te evalueren voor de behandeling van patiënten met GSDIa.

De aanvraag van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 8. V. betreft klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met 8-cel tumoren ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met
als doel het induceren van een afweerreactie tegen de 8-cel tumoren.

De aanvraag van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam betreft een klinische studie in patiënten met Hemofilie A (bloederziekte). Hemofilie A is een ernstige, erfelijke bloedziekte veroorzaakt door een tekort aan functioneel factor VIII (FVlll). Patiënten worden behandeld met een replicatie deficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus (rAA V),
waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor de humane factor VIII sequentie waarvan het 8-domein verwijderd is (hFVllI-BDD). De virale vector (BAY 2599023/DTX2O7) is ontworpen om de FVIII-BDD sequentie in levercellen van patiënten met hemofilie A te introduceren, waar het expressie van hFVIII-BDD zal bewerkstelligen.

Beschikking, voor alle aanvragen gelijk voor wat betreft het antwoord op onze zienswijzen. Lees hoe het ministerie telkens weer hetzelfde antwoord geeft, respectloos en dat al jaren. Daarom vinden we het tijd om onze energie ergens anders in te gaan stoppen!

Zie een voorbeeld hier uit:

4. De indiener van de zienswijzen geeft aan dat zij het zwijgen van talrijke deskundigen die weten dat het experimenten zijn, waarvan we de uitkomst zelfs niet kunnen vermoeden, nog het ergste vindt. Waarom is Nederland toch zo voor gentech proeven? Andere landen zijn terecht kritisch! Deze clinical trials mogen niet doorgaan.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicobeoordeling, waaruit blijkt dat de toepassing van het ggo niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM heeft positief geadviseerd (CGM/181231-02) over de milieurisicobeoordeling en geconcludeerd dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. De mogelijke risico’s, eventuele voordelen voor de patiënten en andere medisch ethische aspecten verbonden aan klinische studies worden beoordeeld door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksvoorstel wordt door de CCMO getoetst volgens de criteria van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Overige gevens zie de database van het ministerie.
Onze zienwijzen inclusief IM-MV 18-004.

De Natuurwetpartij en gentechvrije informatie

Natuurwetpartij poster fragment 1Natuurwetpartij poster gentechvrij

Natuurwetpartijposter over het gevaar van gentech in 1996, die we in de bus kregen.

Het toenmalige programma van de Natuurwetpartij, zie voor de uitstekende uitleg over genetische manipulatie (auteur Jan Storms)  blz. 255 tot en met blz. 285.

Natuurwetpartij gedachtengoed
1998, Natuurwetpartij gedachtengoed en programma.

De Natuurwetpartij is opgeheven in 2007 maar het gedachtengoed leeft voort.

Natuurwetpartij Expo Veg. Rest. 1998
Natuurwetpartij Expo Veg. Rest. in Lelystad. 1998

Bezwaren 2006

Stop gentech Mam wat eten we vandaag?

 

27 december 2006.

Bezwaren en bedenkingen tegen voornemen gentechproefvelden te weten;

 

Procedure IM
Dossiernummer IM 06-005, IM 06-006, IM 06-007.
Taakveld Landbouw
Rechtspersoon Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
Titel Application for the deliberate release of genetically modified 59122x1507xNK603 maize

27 december 2006

Bedenking IM 06-005
Bedenking IM 06-006
Bedenking IM 06-007 

27 december 2006

Bedenking Vomigen

5 januari 2007

Persbericht en brief aan de Kamercommissie van LNV

16 juli 2008

Robert A. Verlinden: prejudiciële vragen aan de Raad van State, inzake DGM/SAS IM 06-006 (ggo-maïs, RvS nummer 200702758/1/M1. Onderwerp: Haaksbergen, Venray en Werkendam Veldproeven met genetisch gemodificeerde maïs .

 

Greenpeace en Robert Verlinden kregen gelijk van de Raad van State, hier is de uitspraak van 9 september 2009.

 

Gentech anjers met veranderde bloemkleur, zienswijze

Hoorzitting anjer den haag 2015 groepsfoto
Schilderij No GM Carnation
No GM Carnation (Miep Bos)

Bezwaar tegen gentech mini anjers.


Hoe ging het stemmen in de EU door Appeal Committee:

3. Draft Commission Implementing Decision as regards the placing on the market of a genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4)
SANTE/10338/2016 The draft Decision as regards the placing on the market of a genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) was presented and submitted to the Committee for an opinion.

Vote taken: no opinion
 
Reasons for the negative vote or abstention:
 
− Political reasons − Negative public opinion − No agreed national position − Human-aided propagation cannot be excluded − Potential spread of pollen and cross-pollination cannot be excluded − Social utility of these GMOs is unclear − Ethical concerns − Plant-to-plant gene transfer cannot be excluded − Political reasons − Negative public opinion, political reasons − Assessment deemed not sufficient − Precautionary principle

The chair informed the members of the Committee that, in accordance with Regulation (EU)  No 182/2011, it is now for the Commission to decide on the two authorisations.  Bron.

Persbericht vanwege hoorzitting.

GM tros anjers hernieuwde markttoelating pleitnota hoorzitting 2015 aanwezigen
GM tros anjers hernieuwde markttoelating, pleitnota voorgelezen tijdens hoorzitting bij Ministerie van IenM in Den Haag, 2015. Aanwezigen o.a.: Toine Heijmans (journalist Volkskrant), Maria Lieve, Miep Bos. Niet op foto Wieteke van Dort, Lindeke Mast en Wil Braakman. Foto: Lindeke Mast.

Pleitnota.

24-11-2015. PLEITNOTA voorgelezen door Maria Lieve van Stichting Ekopark, Lelystad. Zij heeft de gehele pleitnota voor-
gelezen. Aanwezig waren verder: Mevr. L. Mast, Natuurwetmoeders, de heer W. Braakman, biologische bollenkweker,
Mevr. Wieteke van Dort, actrice en kunstenares, Mevr. M. Bos, kunstenares en woordvoerster van de Gentechvrije Burgers (ook namens MADGE incorporated Australia)
en de heer Toine Heijmans, Volkskrantjournalist. Lees hier zijn stuk over de hoorzitting. Van de kant van het ministerie waren aanwezig;
Mevr. M. Drossaers, de heer J. Geurts en Mevr. I. de Kort. Foto: Lindeke Mast.

Verslagje:

Er werd begonnen met het inschenken van koffie en thee. Daarna volgde een voorstelronde. Toen de heer Heijmans aan de beurt was, vertelde hij dat hij een Volkskrantjournalist is, waarop ambtenaar Mr. G. ongerust zei: “U gaat hier toch zeker geen stukje over schrijven?” Waarop de heer Heijmans zei dat dat wel de bedoeling was. Toen wendde men zich tot Miep Bos. “Dat heeft u ons niet medegedeeld!” “Welzeker wel, antwoordde ze, ik heb geschreven dat er iemand kwam met journalistieke belangstelling” . Waarop de journalist mocht blijven. De ambtenaren vonden de pleitnota te lang duren, of het korter kon. Mevrouw Lieve deed een poging maar zei daarna dat het sneller zou gaan als ze gewoon alles voor zou lezen dan een keuze uit de tekst te maken. Alles werd op een band opgenomen of we bezwaar hadden. Iedereen kon ook nog zijn of haar zegje doen. Natuurlijk ging het weer over  belanghebbendheid van de stichtingen. Ja en als die niet regelmatig lezingen hadden gehouden, waren die niet ontvankelijk. Waar hebben we dat meer gehoord? Bij de Raad van State, die nu even gekopieerd werd. Dit was allemaal belangrijker dan de vervuiling in het milieu die een gentech organisme kan veroorzaken. Waar liggen de prioriteiten in Nederland bij de overheid? We denken dat u dat wel kan raden!

5 oktober 2015: Antwoord Gentechvrije Burgers aan ministerie van IenM.

Hoorzitting gentech trosanjersoorten Den Haag 2015. Foto: Lindeke Mast.

16 augustus 2015: Ons bezwaar en de aanvulling daarop, nu online (NL).

Handtekeningenlijst Nederlands verlopen.

22-08-15: Press release and our objections online! (English).

Signature list English Print it out, sign it and sent it to the ministry (address is on the list). Or scan it and send your scanned lists to info(a)gentechvrij.nl An email of the Ministry tells me that the Postbox number 20906 no longer exists and must be Postbus 20901, please forward widely.! Real deadline is 25th of August 2015.

Names of the carnations: FLORIGENE ® MoonberryT and FLORIGENE ® MoonvelvetT . (photos).

The Dutch minister of Environment will give her consent to the placing on the EU market of 2 GM spray carnations of Florigene named Moonvelvet and Moonberry. GGO C/NL/09/01 and GGO C/NL/09/02. The European GMO-free Citizens wrote a petition which you can sign. The signature list need not to be full of signatures. One is also enough. You can print the list ( only REAL signatures are accepted by the ministry).

EU country Cyprus is right not to want those GM spray carnations on the EU market and in the environment! But still they are approved by the EU!

Sign and send your scanned signature list before the 20th of August. Please forward this news! Info over the GM carnations can be found via the database of the ministry: ( GGO C/NL/09/01 and GGO C/NL/09/02). For the latest GMO news you can follow me via Twitter @MiepBos


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Introductie in het milieu voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

Beschikking op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 , voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd., gevestigd in Melbourne, in Australië.

De beschikkingen zijn op 20 juli 2015 aan Florigene Ltd. verzonden . Op 12 maart 2009 had Florigene Ltd. daartoe strekkende aanvragen ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvragen van Florigene Ltd. is de procedure doorlopen als beschreven in paragraaf 3.3 van het Besluit ggo en deel C van de Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Op 30 april 2015 zijn de positieve beschikkingen van de Europese Commissie met nr. 2015/692/EG en 2015/694/EG gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie (PB L 112). Deze beschikkingen zijn gericht aan de Minister van IenM om vergunning te verlenen aan Florigene Ltd. om Dianthus caryophyllus , lijn 25958 en 26407, in de handel te brengen.

Inzage beschikking

De beschikkingen en de overige relevante stukken liggen vanaf 21 juli 2015 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. (030) 2742793, e-mail bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl/ .

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag waarop deze bekend zijn gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


23-07-15 Reactie op “Genetisch gemanipuleerde trosanjer eindelijk in de EU verkocht” uit de Volkskrant werd niet geplaatst.

Geachte Redactie,

Hoogleraar Mol denkt dat hij wel een gentech trosanjer kan gaan kopen, noteert Maarten Keulemans. (Volkskrant van 22 juli 2015). Maar dat kan voorlopig nog niet. “Belanghebbenden” (en wie zijn dat niet?) hebben nog 5,5 week de tijd om een bezwaarschrift te sturen vanwege de Beschikkingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin staat, dat deze gentech trosanjers het groene licht krijgen.  En als Nederland, waar de aanvraag sinds 2009 loopt, dan toch toestemming geeft, zou de hoogleraar er goed aan doen, de uitgebloeide gentechanjers na gebruik in de Chemobox te deponeren. Ze zijn nl. geproduceerd met behulp van het bloemkoolmozaïekvirus.

Dr. Joseph Cummins, Professor Emeritus in de genetica aan de universiteit van West-Ontario waarschuwt o.a. voor het veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus, dit is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt heel veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.

Vriendelijke groet,

Miep Bos


Mae-Wan Ho1, Angela Ryan1 and Joe Cummins2 : CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals.

English text

Links

Links, Nederlandse en Engelse links.

Wij zelf:

De Gentechvrije Burgers, Europees Consumenten Platform.
Dit is de site waar je nu op zit.

” Recept voor een Markttoelating” Kunst en gentech(vrij), boekje van Miep Bos
Met voorwoord van Wieteke van Dort. (gratis te downloaden).
Ook verkrijgbaar in Engels en wel hier.

Informatieve sites:

GM Watch
Uitgebreide site met Gentech nieuws

ISIS Institute of Science in Society.
Goede site met artikelen van Mevr. Dr. Mae – Wan Ho.

LogoGentech
Ook een Nederlandse site met o.a. uitleg over gentech. Weer opnieuw online.

India GM info
Uitgebreide site met gentechvrije zones in India.

Hej då GMO
Zweedse site. “Hej då GMO” betekent: “Dag GMO’s”.

Testbiotech
Belangrijke Duitse Site, ook over Crispr Cas, ook in het Engels. German and English language.

Genetically engineered food – Safety Problems.
Why are genetically engineered foods not safe to eat.

Earth matters
Over gentech.

A Seed
Internationaal nieuws over acties.

De Groenen in de EU
Laatste nieuws van de Groenen in de EU.

GMO-free regions
GMO-free regions
in the Netherlands

Lelystad Gentechvrij en uiteindelijke  beslissing Lelystad Gentechvrij in de Pers
Alles over het burgerinitiatief om Lelystad gentechvrij te verklaren.

Rol van de Consumentenbond
Dossier van Stichting Vomigen, Rotterdam, over rol van de Consumentenbond bij het in 1996 toelaten en niet-etiketteren van gentech soja en maïs -ingrediënten in ons dagelijks voedsel.

Jeffrey Smith , founder of The Institute for Responsible Technology. English

The Non-GMO shopping guide.

Moms Across America. Empowered Moms, Healthy Kids. Our mission is to raise awareness about GMOs and toxic exposure, empower leadership, and create healthy communities. We support local activities, initiate campaigns and share solutions nationwide to improve our health and freedoms.

Ann Clark
Universiteit van Guelph, Canada, over verschillende gentech onderwerpen, b.v. gewassen.

NGIN
Uitgebreide GM site van het Norfolk Genetic Information Network, die terecht bekroond is.

Searice
Southeast Asian Regional Initiatives to Community Empowerment, executive Director Elenita “Neth” C. Daño uit de Filippijnen sprak in 2001 in Diligentia in Den Haag tijdens de conferentie “De keerzijde van gentechnologie”.

Prins Charles1 en 2
1. Toespraak van Prins Charles over “Genetically Modified Organisms”
2. A speech by HRH The Prince of Wales titled ‘Reducing Poverty through Sustainable Agriculture’ at a Department for International Development/University of Essex seminar, St James’s Palace State Apartments Published on 15th January 2001

Greenpeace Deutschland
Gentechnik

Dr. A. Pusztai:
Beroemde wetenschapper die op de Britse televisie zijn bezorgdheid uitsprak over gentech voedsel. Eerst is hij verguisd heeft nu in algemene kring erkenning gekregen. “Why I cannot remain silent”.

Alliance for Bio-Integrity
Steven Drukers site over de Amerikaanse FDA die volgens hem onveilig gentech voedsel op de wereldmarkt heeft gebracht.

The European GMO-Free Citizens
Met lijst wat je nog wel kunt eten in de USA en Canada, en een pagina met vele links.

Food Babe
Geweldig dappere site van vrouw die onderzoek doet naar ingredienten en gentech in Amerikaans voedsel.

Greenpeace
Over Genetic Engineering en meer. (Gentech).

Dr. Devinder Sharma video’s
Gentechvrije burgers waren bijeenkomst in Diligentia er was een lezing van de bekende wetenschapper Dr. D. Sharma uit India. Over o.a. gentech, voedseloverschotten en honger in India. Wieteke van Dort en Miep Bos hebben hem toen ontmoet. Hij sprak over Mandela, die zei “Don’t loose your anger”.

Artikel van Dr. Devinder Sharma in het Engels

Nieuwsgrazer
Goed bijgehouden site over nieuws uit binnen- en buitenland betreffende moderne biotechnologie en het boerenbedrijf.

Off Topic maar belangrijk:                        De uitrol van 5G mag niet plaatsvinden zo lang er geen goede onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan naar de gezondheid van mens, dier en milieu. Lees het commentaar van de werkgroep Pas op de Plaats  voor ongezonde Straling en meer info vanwege een internetconsultatie bij het ministerie van EZ en K.

Onze ondersteuners:

Wieteke van Dort, (film) actrice, beeldend kunstenares.

Stichting Ekopark
De stichting Ekopark staat voor de promotie van Ekoparken. Een Ekopark, is een agrarisch gebied, volkstuin, tuin of ander stuk land waar geen gif gebruikt wordt, geen kunstmest en de gewassen niet genetisch gemanipuleerd zijn. Samen met stichting Ekopark, – Vomigen en – Natuurwetmoeders hebben we bij het ministerie van VROM en later – IenM en bij de Raad van State, diverse bezwaarschriften ingediend m.b.t. GGO zaken.

Stichting Natuurwetmoeders
Enkele gedachten over genetische manipulatie. Ernstige bezorgdheid over gentechvoedsel door moeders, vaders en andere bezorgde consumenten.

Stichting VoMiGEN steunde ons tot het overlijden van Robert Verlinden in 2016. Hij was een wereldfietser en kritische burger. 1947-2016

Archief  St. VoMiGEN.

Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und das tragischste Problem ist das Schweigen ”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz.

Wet en regelgeving:

Richtsnoer EU betreffende etikettering: RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

RICHTLIJN (EU) 2015/412 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

EU: Publieke Consultaties betreffende toestemming tot toelating van gentech voedsel en dito veevoer in de EU.

Vergunningen database
Ministerie van I&W, vroeger I&M. Vergunningen medische, menselijke en dierlijke biotechnologie en gentech landbouw. Ingesteld op “Alle”.

Lokaties Veldproeven.
Ministerie van I en M, selectie op vergunningendatabase.

Uitspaak Hof van Justitie over openbaarmaking van plaats van introductie.
2.3.2. Het Hof van Justitie heeft met betrekking tot de aard van de gegevens over de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in de punten 33 tot en met 38 van het arrest overwogen dat artikel 6, eerste en tweede lid, van richtlijn 2001/18 bepaalt dat, alvorens over te gaan tot een doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, bij de bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de introductie zal plaatsvinden een kennisgeving moet worden ingediend.

EC register van toegelaten en teruggetrokken gentech gewassen e.d.

Notifications pending under Directive 2001/18/EC

RICHTLIJN 2001/20/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

Klinische studies met ggo’s worden technisch-wetenschappelijk beoordeeld door Bureau GGO en vergunningen voor studies met ggo’s worden door het ministerie van IenW afgegeven. De procedure voor markttoelatingen van gentech medicijnen en vaccins is echter centraal georganiseerd in Europa bij het Europese Medicijn Agentschap (EMA) welke gehuisvest is in Amsterdam. Markttoelatingen worden dus beoordeeld door de EMA. Meer informatie over de beoordelingsprocedures van de EMA kunt u vinden op: http://www.ema.europa.eu/ema/ Bron: Bureau GGO. 18-01-2018 per email.
 

Zie ook Nederlandse Vergunningen Database

Wetten en Regels (Website COGEM)

Etikettering GGO producten.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen
Regels voor nieuwe voedingsmiddelen en ingredienten
Hierin wordt verwezen naar diverse EU richtlijnen. Belangrijk is de Verordening nr 1830, Betreffende de traceerbaarheid en etikettering van GGO’s en traceerbaarheid van met GGO geproduceerde levensmiddelen en diervoeder.

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Voor de EER relevante tekst)

Verordening nr-1333/2008 van 16-12-2008-levensmiddelenadditieven

Divers

L-triptofaan-incident
L.R.B.Mann, D. Straton & W. E. Crist,het L-triptofaan-incident, EMS (eosinophilia-myalgia syndrome), veroorzaakt door Showa Denko tryptophan. Tot nu 80 doden en 1500 blijvend invaliden door een genetisch gemanipuleerd ingrediënt in dit voedselsuplement.

NotMilk
Waarschuwing om geen Noord-Amerikaanse melk te drinken, waar een nieuw gentech toevoeging in zit (inmiddels in Europa verboden) en om geen kaas en ijs te eten, die van deze melk gemaakt is. (Robert Cohen, USA)

Feeding the word without GMO’s
Filmpje op Vimeo. De grote ondernemingen beweren dat zonder GGO’s de wereld straks niet meer te voeden is. Dit filmpje laat het tegendeel zien.

joke Ladan,
website van een bijzondere vrouw, over o.a. gentech en E-nummers, het Eten en Genen debat en een gezond kookboek.

Natuurlijkvoedsel
Boeren die het gewas op een natuurlijke wijze verbouwen.

Friends of the Earth.
Campagne: Real Food

PSRAST
Physicians and Scientists for Responsible Application
of Science and Technology

Proefdiervrij
Dierenleed en moderne biotechnologie .

BBC
BBC-GM Links. Food under the microscope.

HRI labs, Fairfield, USA. Amerikaanse firma die o.a. op GMO’s in voedsel test. Onderzoekt ook voedsel op glyfosaat.

Genetic ID
Amerikaanse firma die op GMO’s in voedsel test ook vestiging in Duitsland.

“Changing Course for Life – Local
Solutions to Global Problems”
. Julian Rose.

American Corn Growers Association

We hebben Dan McGuire ontmoet.

Demonstratie
Foto’s en verslag van een demonstratie tegen moderne Biotechnologie

Werken aan de wereld! – Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Nieuws, links, vacatures, advertenties.

www. leefbewust.com
site over gezonde voeding e.d.

Linkpartners
Suara Baru, de Indische linkpagina.
Portaal Dieet Begint hier.nl
Linkpartner Bioindustrie startpagina

Voor andere bedreigingen voor de gezondheid waar ik me bezorgd om maak,==> klik hier.


Wie een vraag stelt is een dwaas voor vijf minuten, Wie geen vraag stelt is een dwaas voor de rest van zijn leven (Chinees spreekwoord).

Aanvulling op onze zienswijze bezwaar en open brief tegen kenmerk GGO IM-MV 16-011

Staatssecretaris van IenM, Mevr. S.A.M. Dijksma

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Lelystad, 16 oktober 2017.

Geachte mevrouw Dijksma,

Aanvulling op onze zienswijze, bezwaar en open brief van 9 oktober jl. reeds in uw bezit, tegen de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organisme.

Vergunningsaanvraag

 Op 2 november 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 16-011.

De aanvraag betreft een klinische studie in patiënten met tumoren waarbij T-cellen van de patiënten of van gezonde donoren ex vivo getransduceerd (genetisch gemodificeerd) worden met een retrovirale vector. Deze vector brengt een gamma-delta T cel receptor tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden aan de patiënten gegeven met als doel het opwekken van een afweerreactie tegen diverse hematologische en vaste tumoren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht. Advertentie.

 We lezen:

“De aard van en de risico’s verbonden aan gentherapeutica lopen sterk uiteen. Sommige nieuwe methodieken en technologieën, waaronder het gebruik van replicerende virussen om tumoren te bestrijden, brengen risico’s met zich mee die om extra maatregelen vragen, terwijl andere typen gentherapie weinig tot geen risico vormen”.

 Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Gezondheidsraad, 2016. Trendanalyse biotechnologie 2016, Regelgeving ontregeld. COGEM ; Bilthoven. MEER.. http://www.cogem.net/index.cfm/nl/publicaties/publicatie/trendanalyse-biotechnologie-2016-regelgeving-ontregeld?q=trendanalyse&category=&from=30-09-1998&to=15-10-2017&order=relevance

 Gerelateerd, fragment van de COGEM:

“Het volgende project staat open voor inschrijving:

1) Titel: Risicobeoordeling gg-T-cellen In de afgelopen jaren zijn er in (vooralsnog kleine klinische studies) hoopvolle resultaten geboekt met genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen om verschillende vormen van kanker te bestrijden. De gg-T-cellen worden aan patiënten gegeven met als doel om een effectieve afweerreactie tegen tumoren te genereren. Voor verschillende typen tumoren is aangetoond dat deze benadering kan werken en het aantal wereldwijd uitgevoerde klinische proeven met gg-T-cellen neemt dan ook toe. Bij het gebruik van lichaamsvreemde donor T-cellen, – bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf niet voldoende T-cellen aanmaakt, – kan het noodzakelijk zijn om de T-cellen ook dusdanig genetisch te modificeren dat ze niet als lichaamsvreemd herkend en vernietigd worden. Een andere modificatie die aangebracht kan worden in het geval van o.a. leukemiepatiënten, is er op gericht dat de T-cellen niet herkend en vernietigd worden door antilichamen die als onderdeel van de behandeling aan patiënten worden toegediend. Aangezien het hier gentherapie betreft, d.w.z. toepassing van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) bij mensen, vallen deze klinische studies onder de ggo-regelgeving en moet een (milieu)risicoanalyse worden uitgevoerd. Hoewel de behandeling voor de betrokken patiënten risico’s met zich mee kan brengen (geen onderdeel van de ggo-milieurisicobeoordeling), lijken de risico’s voor derden (cq het milieu) beperkt tot afwezig.” knip 

“Doel van het project: de COGEM wil 1) inzicht verkrijgen in eventuele risico’s voor ongeboren kinderen tijdens de zwangerschap, en pasgeboren kinderen bij het geven van borstvoeding door patiënten die eerder behandeld zijn met gg-T-cellen. Dit is van belang voor de risicobeoordeling bij klinische gentherapiestudies met T-cellen en het voorschrijven van eventuele maatregelen. Daarnaast geven de resultaten de betroffen patiënten ook inzicht in de aan- of afwezigheid van risico’s voor hun kinderen. En 2) inzicht verkrijgen in de risico’s verbonden aan bloed- en orgaandonaties door personen die eerder behandeld zijn met gg-T-cellen en de eventuele tijdstermijnen verbonden aan het opleggen van maatregelen. MEER. http://www.cogem.net/index.cfm/nl/nieuws/item/4e-onderzoekscall-2017

Onze vraag is:

Hoe kunt u deze proef goedkeuren als er zo veel risico´s kunnen zijn? De CCMO (De mogelijke risico’s, eventuele voordelen voor de patiënten en andere medisch ethische aspecten verbonden aan klinische studies worden beoordeeld door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). moet deze risico´s toch ook opgemerkt hebben en toch geven de COGEM en de CCMO het groene licht. Onvoorstelbaar!

Opvallend:

In de vakliteratuur gaan niet minder dan 32.755 artikelen rond die zijn gebaseerd op verkeerde cellen, schrijven de Nijmeegse onderzoekers Serge Horbach en Willem Halffman in vakblad Plos One. Bron: Maarten Keulemans, Volkskrant van 13 oktober 2017. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186281

Tot slot nog een opmerking. We weten dat Hek runderen bestaan, maar er bestaan dus ook HEK embryo´s. Die worden bij deze gentechproef gebruikt. De HEK293T cellijn komt van de nieren van een gezonde foetus. Dit vinden wij als moeders en vaders hartverscheurend! Kunnen we deze toepassing niet een vorm van kannibalisme noemen? En is er daardoor een kans op de Creutzfeldt-Jacob ziekte? Is daar wel eerst onderzoek naar gedaan?

De retrovirale transfervector wordt getransfecteerd in HEK 293T cellen (humane embryonale niercellijn)”. Blz. 4 OB

Deze gentechproef mag geen doorgang vinden!

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens), en namens die Gentechvrije Burgers. Ook in opdracht van (i.o.) Stichting Ekopark,  Lelystad en in opdracht van (i.o.) Wieteke van Dort, Den Haag. De Gentechvrije Burgers worden ondersteund door: Stichting Natuurwetmoeders, Bussum.

Lelystad www.gentechvrij.nl

Laatste nieuws over Roundup en glyfosaat:

Bron: Rtl Nieuws. Unilever: “Glyfosaat zit overal in”.

13 oktober 2017: Ondanks dat er na onderzoek bekend is geworden dat Ben en Jerry ijs ook in enkele Europese landen glyfosaat bevat (ook in Nederland), is het ijs nog normaal te koop bij o.a. Jumbo. De supermarkten wachten op het oordeel van Unilever die het ijs hier op de markt brengt en verklaard heeft dat ” glyfosaat overal in zit”. https://www.rtlnieuws.nl/economie/berucht-bestrijdingsmiddel-roundup-gevonden-in-ben-jerrys

13 oktober 2017: “Een nieuw onderzoek van de EC JRC en twee Nederlandse laboratoria laat zien dat 45 % van de bovenlaag van de Europese bodem glyfosaatresten bevat.” knip

A new research study[1] from the European Commission’s Joint Research Centre and two Dutch laboratories shows that 45% of Europe’s top soil contains glyphosate residues, demonstrating the over-reliance of the EU agricultural model on this harmful herbicide chemical. In contrast to what its manufactures[2] purport, glyphosate persists in soils affecting not only soil fertility and crop quality, but also human and environmental health.”

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/20171013%20Glyphosate%20and%20soil_final.pdf

12 oktober 22017.

How are GMOs and Roundup linked to cancer?

 GMOs and Cancer by Jeffrey Smith

 1. The very process of creating a GMO creates side effects that can promote cancer. Monsanto’s Roundup Ready corn, for example, has higher levels of putrescine and cadaverine. These are not only linked to cancer and allergies, they produce the foul smell of rotting dead bodies.
 2. Bt-toxin, which is manufactured by the altered DNA in every cell of genetically modified varieties of corn, cotton, and South American soy, pokes holes in cell walls. It may create “leaky gut,” which is linked to cancer and numerous other diseases.
 3. Most GMOs are “Roundup Ready”—designed to be sprayed with Monsanto’s Roundup herbicide. These include Soy, Corn, Cotton, Canola, Sugar Beets (for sugar), and Alfalfa. Glyphosate, the active ingredient in Roundup, is classified as a class 2A carcinogen by the International Agency for Research on Cancer (part of the World Health Organization). They said it probably causes cancer in humans, does cause cancer in animals, does cause mutations in DNA that can lead to cancer, and where it is heavily sprayed, cancer rates are higher.
 4. Roundup is also sprayed on numerous non-GMO crops just before harvest as a desiccant, to dry down the crop as it is killed by the herbicide. Some of these other crops include: Wheat, Oats, Flax, Peas, Lentils, Dry Beans, Sugar Cane, Rye, Triticale, Buckwheat, Millet, Potatoes and Sunflowers. Canola, Corn and Soybeans labeled non-GMO may also be sprayed with Roundup.
 5. To avoid Roundup, eating non-GMO is not sufficient. It is better tochoose organic, which does not allow the use of GMOs, Roundup, or other synthetic poisons. (Products labeled both Organic and Non-GMO Project Verified are even better, because the latter requires tests for possible inadvertent GMO contamination.) Since Roundup is sprayed on most US cotton, residues are found in cotton products including tampons. BUY ORGANIC! 
 6. Several cancer rates in the US are rising in parallel with increased use of glyphosate on GMO soy and corn fields. These include leukemia and cancers of the liver, kidney, bladder, thyroid, and breast.
 7. In Argentina, the rate of cancer in communities living near Roundup Ready soybean fields has also skyrocketed, as have birth defects, thyroid conditions, lupus, and respiratory problems.
 8. The following are just some of the health effects of glyphosate, all of which are known to increase cancer risk. Glyphosate:
 9. Damages the DNA
 10. Is an antibiotic
 11. Promotes leaky gut
 12. Chelates minerals, making them unavailable
 13. Is toxic to the mitochondria
 14. Interferes with key metabolic pathways
 15. Causes non-alcoholic fatty liver disease
 16. Degrades into Sarcosine and formaldehyde
 17. The full Roundup formulation is up to 125 times more toxic than glyphosate alone. It also has a greater endocrine disruptive effect.
 18. Thousands of people who were exposed to Roundup and are now suffering from non-Hodgkin’s lymphoma are suing Monsanto. The lawsuit forced Monsanto to make public secret documents, emails, and texts. These are smoking guns, providing clear evidence that Monsanto colludes with government regulators, bullies scientists, ghostwrites articles, pays off journal editors and scientists, and publicly denies evidence of harm that it privately admits to.

Email van Institute for Responsible Technology PO Box 469 – Fairfield IA 52556 641-209-1765

Jeffrey Smith Canada CETA warning

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaxGD5KbdMQ

Dodelijk gif in honing van over de hele wereld. Wetenschappers komen tot deze onthutsende conclusie.

honing giftig over de hele wereld pesticiden

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f9mVz4yMX20  

11 oktober 2017: Glyfosaat in de 5 voornaamste merken sinaasappelsap in de USA.

Er wordt in de landen die sinaasappelbomen kweken en het sap naar de USA exporteren glyfosaat tussen de sinaasappelbomen gespoten tegen het onkruid. Daarom is er 50% meer water nodig en wordt de bodem vergiftigd. Er blijkt nu glyfosaat in het sinaasappelsap van de 5 voornaamste merken sinaasappelsap in de USA te zitten. Zit er ook in ons sinaasappelsap glyfosaat?

 http://www.momsacrossamerica.com/all_top_5_orange_juice_brands_positive_for_weedkiller

 

Antwoorden van het ministerie van IenM vanwege zienswijzen tegen GGO IM-MV 17-001.

 

Antwoorden van het ministerie van IenM vanwege zienswijzen tegen GGO IM-MV 17-001_000 van de Gentechvrije Burgers.

Beschikking

IM-MV 17-001_000

AANLEIDING

1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 23 februari 2017 een aanvraag, gedateerd 23 februari 2017, van het Academisch Medisch Centrum, te Amsterdam ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 17-001.

1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op een klinische studie in patiënten met het Crigler Najjar Syndroom. Het Crigler-Najjar syndroom is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij patiënten geen functioneel Uridine difosfaat glucuronosyltransferase isoform 1A1 (UGT1A1) enzym produceren.

De ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het UGT1A1 gen, dat codeert voor het UGT1A1 enzym. Dit enzym is het enige enzym dat ongeconjugeerd bilirubine efficiënt omzet in geconjugeerd bilirubine dat wordt uitgescheiden via de gal. Wanneer deze omzetting niet efficiënt verloopt, ontstaat er ophoping van ongeconjugeerd bilirubine wat leidt tot onder andere hersenschade. De huidige therapie bestaat uit dagelijkse lichttherapie, waardoor het aanwezige bilirubine (gedeeltelijk) wordt afgebroken. Aangezien deze lichttherapie minder effectief wordt na verloop van tijd hebben de meeste patiënten uiteindelijk een levertransplantatie nodig. KNIP

8. ZIENSWIJZEN
Naar aanleiding van de kennisgeving van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht door:

1. M. Bos te Lelystad, ook namens De Gentechvrije Burgers, een Europees consumentenplatform en Stichting Ekopark te Lelystad.

Zienswijzen van bovenstaande indiener:

1. De indiener van de zienswijzen vraagt zich af wat de gevaren kunnen zijn voor de patiënten die deelnemen aan deze proeven. Ze wijst erop dat dit gg virus nog niet eerder op mensen is getest. Ze vraagt zich af of het zeker is dat er geen schadelijke effecten zullen optreden en of er wel enig voordeel voor de patiënten zal zijn.

Reactie: De mogelijke risico’s, eventuele voordelen voor de patiënten en andere medisch ethische aspecten verbonden aan klinische studies worden beoordeeld door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksvoorstel wordt door de CCMO getoetst volgens de criteria van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft betrekking op ethische argumenten welke gewaarborgd wordt door de CCMO. De indiener van de zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu zij ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

2. De indiener van de zienswijzen wijst er op dat weer menselijke embryo’s zijn gebruikt.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de risico’s voor mens en milieu. Derhalve wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan.

3. De indiener van de zienswijzen wijst op het gebruik van een kanamycine resistentiegen, terwijl de antibioticaresistentie om zich heen grijpt.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicobeoordeling, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM heeft geadviseerd (CGM/170821-01) over de aanvraag. De conclusie hiervan is dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

4. Het baart de indiener van de zienswijzen zorgen dat AAV virusdeeltjes relatief stabiel zijn en buiten een gastheer in het milieu niet meteen hun infectiviteit verliezen. Ze verwijst verder naar onderdelen uit de aanvraag met betrekking tot AAV: “het is niet bekend dat AAV enige waarneembare pathologie veroorzaakt” en met betrekking tot niet-vector gerelateerde sequenties: “tot op heden zijn er geen nadelige effecten hiervan op mensen of het milieu gerapporteerd”.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicobeoordeling, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM heeft geadviseerd (CGM/170821-01) over de aanvraag. De conclusie hiervan is dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

5. De indiener van de zienswijzen verwijst naar een fragment van Liesbeth Jongkind uit 2012: “Dat (i.e. het testen) moet heel zorgvuldig gebeuren wat het toedienen kan maar één keer”. De indiener van de zienswijzen vindt dat de experimentele gentechproef niet mag plaatsvinden en wijst op ethische bezwaren. “Kunt u dit, deze mensen, en hun familie die hoop op verbetering koesteren, aandoen?” Ze verwijst hierbij naar een fragment van Dr. Mae Wan Ho.

Reactie: Deze zienswijze is niet gericht op de milieurisicoanalyse, maar heeft betrekking op ethische argumenten welke gewaarborgd wordt door de CCMO. De indiener van de zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu zij ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

6. De indiener van de zienswijzen vindt dat deze experimentele gentherapieproef niet mag plaatsvinden. Ze vraagt zich af waarom zij als bezorgde burger de aangewezen persoon is om te bewijzen dat deze proeven niet veilig zijn? Is dat niet de wereld op zijn kop? Volgens de indiener van de zienswijzen moet de aanvrager bewijzen dat zijn proef veilig is! Er zijn te veel onzekerheden.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar advies (CGM/170821-01) dat de risico’s van deze studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

7. De indiener van de zienswijzen vindt dat deze patiënten natuurlijk geholpen moeten worden, maar vragen zich af of een gentech injectie wel de aangewezen methode is. Genen bestaan in netwerken. Eén gen één eigenschap, een reductionistische opvatting en die is allang achterhaald. Bovendien is er veel proefdierenleed: het gebruik van o.a. apen neemt door gentherapie-onderzoek alleen maar toe.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. De indiener van de zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu zij ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

8. De indiener van de zienswijzen verwijst naar een fragment van David Suzuki en een uitspraak van Richard Strohman.

Reactie: Deze zienswijze is niet gerelateerd aan de specifieke milieurisico’s van de aangevraagde werkzaamheden maar is van algemene aard. De indiener van de zienswijze geeft niet aan welke specifieke risico’s voor mens en milieu zij van de onderhavige studie ziet. Vergunningaanvragen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen worden van geval tot geval beoordeeld. De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar advies (CGM/170821-01) dat de risico’s van deze studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

9. De indiener van de zienswijzen verwijst naar een artikel van Angela Ryan m.b.t. risico’s en voordelen van gentherapie met diverse virale vectoren inclusief adenovirale en retrovirale vectoren en hybride vectoren gebaseerd op onder andere AAV en herpes simplex virus (HSV).

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie aangezien in deze studie een AAV virusdeeltje wordt gebruikt en geen adenovirale vector, retrovirale vector of hybride vector van AAV en HSV. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. De indiener van deze zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu zij ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

10. De indiener van de zienswijzen verwijst naar fragmenten en citaten van Donella Meadows, Dr. S Druker en David Suzuki.

Reactie: Deze zienswijze is niet gerelateerd aan de specifieke milieurisico’s van de aangevraagde werkzaamheden maar is van algemene aard. De indiener van de zienswijze geeft niet aan welke specifieke risico’s voor mens en milieu zij van de onderhavige studie ziet. Vergunningaanvragen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen worden van geval tot geval uitvoerig beoordeeld. De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar advies (CGM/170821-01) dat de risico’s van deze studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

11. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat het bij genetische manipulatie gaat om een pseudowetenschap. Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan.

12. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat het milieu, het (riool- en grond)water, de bodem en de lucht zwaar verontreinigd kunnen worden als de gentech organismen ontsnappen of doelbewust losgelaten worden.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet

zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar advies(CGM/170821-01) dat de risico’s van deze studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

13. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat het niet meer mogelijk is deze beslissing terug te draaien wanneer men genetisch gemanipuleerde organismen eenmaal in het milieu heeft losgelaten. De in het milieu gebrachte gentech organismen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van het milieu, van de mens, het dier en de plant. Het is mogelijk dat ggo’s mede verband houden met Agrobacterium & Morgellons Disease. Vooral laboranten en boeren moeten beducht zijn voor besmetting.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. Het is onduidelijk hoe het punt over Agrobacterium & Morgellons Disease betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt verder niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

14. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat over een langere tijd in het oneindig complexe ecosysteem veranderingen kunnen optreden, waarvan de aard en omvang met de huidige stand van de wetenschap onmogelijk is te overzien.

Reactie: De mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu zijn uitgebreid beschouwd in de milieurisicoanalyse, waaruit blijkt dat de toepassing van het GGO, zowel op korte als op langere termijn, niet zal leiden tot een risico voor mens en milieu. De COGEM concludeert in haar advies (CGM/170821-01) dat de risico’s van deze studie voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. 15. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat genetische vervuiling potentieel vervuiling is die zichzelf vermenigvuldigt. Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan.

16. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat dit de kwaliteit van het leven van alle toekomstige generaties van alle levensvormen in het gedrang kan brengen.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan. De indiener van deze zienswijze geeft niet aan welke risico’s voor mens en milieu zij ziet. Overeenkomstig artikel 9.2.2.3, tweede lid Wet milieubeheer kan een vergunning slechts in het belang van de bescherming van mens en milieu worden geweigerd.

17. De indiener van de zienswijzen heeft bezwaren tegen ggo’s omdat in deze situatie er maar één zinnige beslissing mogelijk is: geen genetische manipulatie! In plaats daarvan moeten reeds bestaande natuurlijke technologieën op grond van een ruimer inzicht in de werkelijkheid onderzocht en aangewend worden, en waar nodig moeten zij ontwikkeld worden.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan.

18. De indiener van de zienswijzen verwijst naar een fragment over de rol van Monsanto bij het intrekken van een studie betreffende Roundup. Verder vindt zij dat de COGEM haar standpunt in dezen moet herzien, waarbij ze verwijst naar “Gendebat op scherp, blz 82 e.v.

Reactie: Het is onduidelijk hoe deze zienswijze betrekking heeft op de onderhavige studie. Daarom wordt niet inhoudelijk op deze zienswijze ingegaan.

Blz. 12, 13 en 14 van 18. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Directie Veiligheid en Risico’s Ons kenmerk IM-MV 17-001_000.bes.1