Waarschuwing voor Amerikaanse producten in Nederlandse supermarkten.

Logo GMO Labels Your Right To Know
GMO Labels Your Right To Know

Producten uit de USA met gentech ingrediënten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse supermarkten (o.a. Jumbo/C1000) en op internet te koop.

 

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soybeans, soya, -oil , enkele gentech soorten hier als voedsel en veevoer toegelaten) in de USA gentech. In 2013 was 90% van het katoen ( cotton seed of -oil , enkele soorten hier toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de maïs, (enkele soorten maize, corn, -oil , hier in voedsel en veevoer toegelaten) gentech in de USA.


Andere algemene gentech gewassen uit de USA inclusief suikerbieten, bijna 100% gentech ( sugar beet , hier één soort toegelaten voor voedsel en veevoer) en koolzaadolie ( canola, – oil rapeseed -oil , enkele soort toegelaten in ons voedsel en veevoer), waarvan de twee laatst genoemde in de USA 95% en 93% gentech zijn. Niet alle soorten ( “events”) van bovenstaande gentech gewassen zijn in de EU toegelaten. Yellow squash, zucchini en papaja (Hawaii) worden ook genetisch gemanipuleerd, maar zijn in Europa niet te koop, want niet toegelaten ook niet om te verbouwen
Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad – Verklaring van de Commissie
(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO’s in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld. (Richtlijn 2001/18/EG>)

Soorten die niet toegelaten zijn in de EU kunnen ook in de ongelabelde direct uit Amerika geïmporteerde producten zitten.

Zie ook een wetenschappelijk rapport waarin staat dat de gezondheid in de USA achteruit holt sinds de invoering van GMO’s in het voedsel.

Avoid At-Risk Ingredients (geldt voor de USA).

If it’s not labeled organic, or doesn’t have a Non-GMO Project Verified Seal , then avoid processed food products ingredients made with these GM crops: Corn, Soybeans, Canola, Cottonseed and Beet sugar.

Corn
Corn flour, meal, oil, starch, gluten, and syrups
– Sweeteners such as fructose, dextrose, and glucose
– Modified food starch*

Soy
 Soy flour, lecithin, protein, isolate, and isoflavone
– Vegetable oil* and vegetable protein*

Canola Canola oil (also called rapeseed oil) 

Cotton Cottonseed oil

Sugar
Avoid anything not listed as 100% cane sugar since GM beet sugar recently entered the food supply. To avoid it, look for organic and non-GMO sweeteners, candy and chocolate made with 100% cane sugar, evaporated cane juice or organic sugar.
Aspartame The artificial sweetener also known as NutraSweet and Equal, which is derived from GM microorganisms.
Become familiar with our list of invisible GM ingredients.

Also, more than 50% of Hawaiian papaya is GM, and a small amount of zucchini and yellow squash.

http://www.responsibletechnology.org/buy-non-gmo 

Producten (vlees, melk, boter, kaas, eieren, etc.) van koeien, kippen, varkens en ander vee dat gentechvoer kreeg,  hoeft niet gelabeld te zijn in de EU en in de USA.

Niet gelabelde gentech producten worden toch ook helaas in de EU verkocht. (meer info>)

Keep Calm and Label GMO's
Keep Calm and Label GMO’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.