Minder acres GMO Maïs variëten in 2001 dan een jaar eerder

16-07-2001, Washington.

De American Corn Growers Association deelt mede;
onderzoek laat zien,  dat volgens Noord-Amerikaanse boeren er in 2001, 6 procent minder acres zijn beplant met GMO maïs-variëteiten dan een jaar geleden.

77% Van die boeren gelooft dat de bezorgdheid van de Noord-Amerikaanse consumenten en de bezorgdheid van de buitenlandse consumenten een belangrijke factor zijn om rekening mee te houden.

Publieksdebat “Eten en Genen”

De voormalige Natuurwetpartij (waar Theo Tromp -afd. Flevoland- en Jan Storms -Wetenschappelijk bureau- lid van waren) en Stichting Natuurwetmoeders hebben ook aan het publieksdebat Eten en Genen meegedaan en een kritisch geluid kunnen laten horen. Bij de startmanifestatie in “t Spant” in Bussum had de Natuurwetpartij een standje toegewezen gekregen, Jan Terlouw kwam echter niet langs, maar maakte zich uit de voeten toen hij ons in de verte zag staan. De plaatselijke pers wilde alleen verslag doen als er gevochten zou worden. Dus zijn wij de enigen met wat buitenfoto’s. Greenpeace had een hele stellage gemaakt die buiten de poort was opgebouwd.

Tijdens de pauze mochten de a-select uitgekozen burgers die zouden gaan oordelen over gentech en er geen verstand van hadden niet bij ons aan tafel zitten. Zij kregen een ander kaartje met een andere kleur opgespeld.

Het hele gebeuren was bedacht door een bekend reclamebureau, waar we geen reclame voor gaan maken.  “Publieksdebat “Eten en Genen”” verder lezen

DOMINO-EFFECT?

Amsterdam, 28-2-2001 Syngenta Seeds Enkhuizen, heeft meegedeeld voorlopig te stoppen met de proeven met genetisch gemodificeerde suikerbietplanten, omdat de MARKTACCEPTATIE van deze planten in Europa trager verloopt dan was ingeschat.

Het gaat hierbij om veldproeven met genetisch gemodificeerde glyfosaat-resistente suikerbietplanten, waarbij de herbiciden Roundup Ready(R) en Roundup Ultra(R) werden toegepast.

Demonstratie tegen Gentech bij conferentie The Science and the Impact”.

Demonstratie tegen Gentech, 20 januari 2000, Haags Congresgebouw, Den Haag.

Op 20 en 21 januari 2000 was er in het Haagse Congresgebouw een conferentie over biotechnologie, georganiseerd door de Amerikaanse ambassade te Den Haag.
De titel van deze conferentie was “The Science and the Impact”.

Er waren eerder artikelen geplaatst in de Telegraaf en NRC Handelsblad, waarin de Amerikaanse ambassadeur mevr. Schneider (gepromoveerd op Rembrandt!) een warm betoog hield ten gunste van de Amerikaanse biotechnologie, waarvan wordt beweerd dat het het wereldvoedselprobleem zou kunnen oplossen.

Samen met vertegenwoordigers van de Natuurwetpartij, Nederlands Platform Gentechnologie en Stichting Natuurwetmoeders heb ik hier tegen geprotesteerd

Miep Bos onder spandoek.
(Foto Wieteke van Dort)

Een kort verslag:

“Demonstratie tegen Gentech bij conferentie The Science and the Impact”.” verder lezen

Gentherapie-proef kan onveilig zijn.

De voorgenomen uitbreiding van een proef in Nederland met gen-therapie bij kankerpatiënten gaat voorlopig niet door. Het ministerie van VROM is niet van plan de daarvoor benodigde vergunning af te geven.

Een door de aanvrager Schering-Plough uitgevoerde dierproef met vijftien varkens, om na te gaan of dit bij de hogere dosering al dan niet het geval is, vindt de COGEM , `te mager’ om te besluiten dat de hogere dosering veilig genoeg is voor mens en milieu.

Bron: Volkskrant, 4-7-1998: Gentherapie-proef kan onveilig zijn.


(Krantenknipsel uit het Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.)

 

 

Metabolism of  14C-Glufosinate and 14C-N-Acetyl-Glufosinate in lactating goats en laying hens.

METABOLISM OF  14C-GLUFOSINATE AND 14C-N-ACETYL-GLUFOSINATE IN LACTATING GOATS AND LAYING HENS.= Omschrijving ==

Glufosinate ammonium (ammonium homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate) and N-acetyl-glufosinate (the major metabolite in glufosinate resistant crops) were administered orally to lactating goats and laying hens. Goats were dosed with either glufosinate ammonium or N-acetyl-glufosinate for four and three days, respectively at approximately 92 ppm in the diet representing 60-75 times the maximum residue level expected in ruminant feed. Hens were dosed for fourteen days with either glufosinate ammonium or N-acetyl-glufosinate at approximately 26 ppm, representing 10 times the maximum residue level in poultry feed. Total radioactive residue levels were determined for tissues, eggs and milk (as appropriate). Glufosinate and N-acetyl-glufosinate were rapidly eliminated from ruminants and poultry, with a similar metabolic profile being found for each compound in both species. Glufosinate was metabolized to MP-propionic acid (3-methylphosphinicopropionic acid) with a minor amount of N-acetyl-glufosinate and MP-acetic acid. (2-methylphosphinico-acetic acid) N-acetyl-glufosinate was readily de-acetylated to glufosinate with further metabolism to MP-propionic acid and MP-acetic acid.

== Auteur(s) ==
* M N Huang. J.K. Rupprecht*, K.A. Stumpf*, and S.M. Smith, AgrEvo USA, Co., 703 NOR-AM Road, Pikeville, NC 27863, *Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Frankfurt, Germany (1995)

== Externe Links ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.