Nadere gegevens hoorzitting tegen gentech koolzaad (C/NL/98/11)

Nadere gegevens met betrekking tot de hoorzitting vanwege het  bezwaarschrift tegen gentech koolzaad, C/NL/98/11 kies “In behandeling” en scroll naar beneden tot je het nummer vindt. Markttoelating als veevoer.

Wanneer: 10 mei van half 1 tot half 3.
Waar: Ministerie van VWS, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag. Hermes zaal (B.4.09).
Wie: voorzitter hoorcommissie mevr. mr. M. Span,
minstens 5 mensen van de Groep Bos (567 mensen hebben het bezwaarschrift ondertekend) die bevraagd zullen worden en een pleitnotitie zullen voorlezen. De zitting is openbaar.
Meer mensen van de Groep Bos mogen komen en hun zegje doen.

Reageer snel, want ik moet de namen doorgeven.

Zie verder: Pleitnota tegen gentech koolzaad GT 73 hoorzitting VROM 10 mei 2007.

Persbericht koolzaad GT 73

PERSBERICHT

565 Burgers, waaronder  Wieteke van Dort en Miep Bos, beeldend kunstenaressen, biologisch- en bd- boeren,  BeVaCo (Platform Belangen van Consument), Rotterdam, Stichting Ekopark te Lelystad en Stichting VoMiGEN te Rotterdam, stuurden vorige maand een bezwaarschrift/bedenkingen aan het Min. van VROM tegen het in het milieu brengen door een markttoelating van Roundup Ready (glyfosaat tolerant) raapzaad van de firma Monsanto, event GT73 met een CC naar de Vaste Kamercommissies van VROM en LNV.
“Persbericht koolzaad GT 73” verder lezen

Greenpeace stuit op illegale gentech maïs bij steekproef

Greenpeace stuit in de Rotterdamse haven bij een steekproef op illegale (niet in de EU toegelaten) genetisch gemanipuleerde maïs. Deze illegale geïmporteerde maïs is aangetroffen in de bulkcarrier de Pakrac. En inmiddels overgeladen op kleinere binnenvaartschepen.

De Nederlandse controle op de invoer van gentech gewassen faalt volkomen.

De effecten van deze maïs ( Corn Dow AgroSc Herculex RW DAS59122) zijn nog nauwelijks onderzocht en zijn mogelijk schadelijk voor het bodemleven en niet-doelorganismen, daarom is deze variant in Europa niet toegelaten.

Bron: Greenpeace, 28-04-2007, Greenpeace stuit op illegale maïs bij steekproef 

Ontvangstbevestiging bezwaar Gentech koolzaad GT 73, plus uitnodiging hoorzitting

Van het VROM een ontvangstbevestiging ontvangen van ons bezwaar tegen gentech koolzaad GT 73 (beschikking C/NL/98/11) met de uitnodiging voor de hoorzitting.

Vrom ontvangsbevestiging bezwaar koolzaad GT 73 (C/NL/98/11) plus uitnodiging hoorzitting
Vrom ontvangstbevestiging bezwaar koolzaad GT 73 (C/NL/98/11) plus uitnodiging hoorzitting

Hierin worden alle ondertekenaars van het laatste bezwaar uitgenodigd om op 10 mei om half 1, (einde half 3) op een hoorzitting te komen over het gentech koolzaad event GT 73. Plaats nog niet bekend. Wilt u ook komen, omdat u ondertekend heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op, want ik moet de namen doorgeven.
Hoort zeg het voort!

Zie ook: Bezwaren 2007

Brief aan vaste kamercommissies van LNV en Vrom. N.a.v. gentech koolzaad GT 73

Aan de leden van de Vaste Kamercommissies van LNV en VROM hebben we een brief gestuurd naar aanleiding van ons bezwaarschrift tegen het in het milieu brengen (markttoelating) van gentech koolzaad GT 73 (bestemd voor veervoer)

Lelystad, 13 april 2007.
Tevens verstuurd per e-mail

Aan: De leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM.
T.a.v. de Griffier Dhr. G. Van Leiden

Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM,

Hierbij sturen wij een kopie van onze/ons petitie/bezwaarschrift betreffende de introductie in het milieu door een markttoelating van GT 73 koolzaad van de firma Monsanto en onze wens dat Nederland gentechvrij zal blijven.
565 Bezorgde burgers, kunstenares Wieteke van Dort, (biologische) boeren, Stichting VoMiGEN te Rotterdam, Stichting Ekopark te Lelystad, Platform Voor Belangen van de Consument (Platform BevaCo te Rotterdam) steunen deze bezwaren met hun handtekening. Deze markttoelating mag niet doorgaan!

De bezwaarmakers vragen zich het volgende af; “Hoe komt het dat deze lente 80 – 90% van de bijenpopulaties in de USA gestorven zijn? De naam die men hieraan heeft gegeven is Collony Colapse Disorder (CCD). USA bijendeskundige Professor dr. Eric Mussen van de Universiteit van California wijt dit in ieder geval aan malnutricion (slechte voeding). Bijen zijn voor hun voeding afhankelijk van gezonde pollen, waar ze ook hun cholesterol uit halen. (Zie bezwaarschrift http://www.gentechvrij.nl/bezwaarkoolzaadgt73.html  en klik op de link naar de radio-uitzending).
Bijen zijn onmisbaar voor zeker 100 gewassen. Dr. Albert Einstein zei het al: “Zonder bijen hebben de mensen nog 4 jaar te leven . ”

Vandaag de dag kan nog steeds geen enkele wetenschapper garanderen dat gentech gewassen niet schadelijk zijn, zeker niet voor wat de lange termijn betreft.

Pas geleden kwam naar voren dat b.v. Monsanto’s GM corn MON863 shows kidney, liver toxicity in animal studies. Deze mais zit al heel lang in de voedselketen.
Zie verder: Monsanto’s GM corn MON863 shows kidney, liver toxicity in animal studies  (via archive: newstarget.com/021784)
en  http://www.afaa.com.au/news/n_news-1979.asp (via archive) zie onder aan de brief een fragment.

Dit is een literatuuronderzoek, verricht door onafhankelijke wetenschappers.

“Waarom toch al die moeite doen met het versleutelen van een gewas als het toch ook op de traditionele biologische manier kan?  Zonder gesleutel en zonder bestrijdingsmiddelen? Nu worden de gewassen via genetische manipulatie tegen herbiciden bestand gemaakt. Koolzaad is bovendien een gewas dat weinig bestrijdingsmiddelen behoeft. (Zie bezwaarschrift).

Gezien deze serieuze, onderbouwde bezwaren tegen deze geplande markttoelating van dit GT 73 gentech koolzaad, verzoeken wij u nog eens dringend in overweging te nemen Nederland gentechvrij te verklaren.

Zo krijgen de biologische en duurzame landbouw toch nog een kans om onbeperkt te groeien en niet besmet te worden met gentechpollen. En de bodem (er is haast geen onderzoek gedaan naar het effect van gentech gewassen op de bodem, terwijl dat juist zo essentieel is, dit is dringend nodig!) wordt dan niet besmet. Biologische landbouw is in opkomst en zal een nichemarkt worden. En daar zou Nederland de vruchten van kunnen plukken.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, beeldend kunstenares en bezorgde moeder.

miep@gentechvrij.nl  
www.gentechvrij.nl


Fragment http://www.afaa.com.au/news/n_news-1979.asp

FRANCE – GM CORN FEEDING STUDY
New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity
15 March 2007 . Source: Archives of Environmental Contamination and Toxicology via AgNet

Gilles-Eric Séralini (1,2) , Dominique Cellier (1,3) and Joël Spiroux de Vendomois (1) Committee for Independent Information and Research on Genetic Engineering CRIIGEN, Paris, France
(2) Laboratory of Biochemistry, Institute of Biology, University of Caen, Caen, France
(3) Laboratory LITIS, University of Rouen, Mont-Saint-Aignan, France Received: 18 July 2006 Accepted: 20 November 2006 Published online: 13 March 2007

Abstract
Health risk assessment of genetically modified organisms (GMOs) cultivated for food or feed is under debate throughout the world, and very little data have been published on mid- or long-term toxicological studies with mammals. One of these studies performed under the responsibility of Monsanto Company with a transgenic corn MON863 has been subjected to questions from regulatory reviewers in Europe, where it was finally approved in 2005. This necessitated a new assessment of kidney pathological findings, and the results remained controversial. An Appeal Court action in Germany (Münster) allowed public access in June 2005 to all the crude data from this 90-day rat-feeding study. We independently re-analyzed these data. Appropriate statistics were added, such as a multivariate analysis of the growth curves, and for biochemical parameters comparisons between GMO-treated rats and the controls fed with an equivalent normal diet, and separately with six reference diets with different compositions. We observed that after the consumption of MON863, rats showed slight but dose-related significant variations in growth for both sexes, resulting in 3.3% decrease in weight for males and 3.7% increase for females. Chemistry measurements reveal signs of hepatorenal toxicity, marked also by differential sensitivities in males and females. Triglycerides increased by 24-40% in females (either at week 14, dose 11% or at week 5, dose 33%, respectively); urine phosphorus and sodium excretions diminished in males by 31-35% (week 14, dose 33%) for the most important results significantly linked to the treatment in comparison to seven diets tested. Longer experiments are essential in order to indicate the real nature and extent of the possible pathology; with the present data it cannot be concluded that GM corn MON863 is a safe product.

 


Zie ook: Bezwaren 2007

Sterfte onder de bijenpopaluties. Waarom?

24-03-2007 80-90% van de bijenpopulaties in de USA (en 25% in Duitsland) sterven dit voorjaar, waarom?

Show #535: A SPRING OF DYING BEES – 24-03-2007 (8.73 MB)   Download Listen Now
Guests: Professors Eric Mussen from the University of California , Davis , and Jim Amrine from West Virginia University
Subject: We know what happens with the birds and the bees. But it is the Spring of dying bees, and this leads us to ask, “What happens when there are no bees?”
Topics include why bees are dying in such big numbers this Spring; what might happen to the food chain should we lose our bees; and what solutions might there be to halt the die-off.

http://www.metrofarm.com/mf_Food_Chain_Radio.php