Australische boeren boos op Bayer

Farmers are outraged at the report that there was 0.01% contamination found in an Australian Barley Board non-GM canola consignment destined for Japan.
“If Bayer Cropscience think that farmers are going to accept losses in markets or additional costs because of these unwanted GM genes, they can think again,” said Julie Newman, National Spokesperson for the Network of Concerned Farmers. “Wake up Bayer, it is a major problem for farmers and markets and because there is a moratorium the problem is for Bayer Cropscience to recall the product.”

Bron o.a.
CBG:  Persbericht 10-08-2005 Australië
Network of Concerned Farmers: http://www.non-gm-farmers.com/

Diverse moties m.b.t. gentech afgewezen

In de Tweede Kamer zijn vandaag een aantal moties over gentechnologie verworpen.
O.a.:

 • 29 404, nr. 9 -de motie-Van Velzen over de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ op het coëxistentiebeleid
 • 29 404, nr. 10 – de motie-Van Velzen over een wettelijke basis voor juridische aansprakelijkheid bij schade door genetisch gemodificeerde gewassen.
 • 29 404, nr. 11 – de motie-Rouvoet c.s. over het niet verlenen van medewerking aan de introductie van ggo-teelten op het vrije veld
 • 29 404, nr. 12 – de motie-Rouvoet c.s. over voorstellen voor producten, afkomstig van dieren die zijn gevoerd met veevoer dat aan de Europese tracerings- en etiketteringseisen moet voldoen
 • 29 404, nr. 13 – de motie-Rouvoet c.s. over de strikte scheiding van de aanvoer en verwerking van veevoer van buiten en vanuit de Europese Unie
 • 29 404, nr. 14 – de motie-Rouvoet c.s. over het aanmerken van Nederland of grote delen daarvan als ggo-vrije zone
 • 29 404, nr. 15 – de motie-Waalkens c.s. over de informatieplicht en het tijdstip van het verstrekken van informatie over het telen van ggo-gewassen
 • 29 404, nr. 16 – de motie-Waalkens c.s. over wettelijke aansprakelijkheid bij (onbedoelde) contaminatie
 • 29 404, nr. 18 – de motie-Duyvendak c.s. over bindende voorwaarden aangaande isolatieafstanden
  29 404, nr. 19 – de motie-Duyvendakc.s. over de financiering van het voorgestelde schadefonds door bedrijven die genetisch gemanipuleerde gewassen telen.
 • Alleen de volgende motie is aangenomen:
  29 404, nr. 17 – de motie-Waalkens c.s. over de normstelling bij zaaizaad en pootgoed

Bron: Tweede Kamer, stenografische verslagen, 28-06-2005

 

Europa verdeeld over gen gewassen

Acht Europese landen mogen de import van genetisch gemodificeerd maïs en koolzaad blijven weren. Dit hebben de milieuministers van alle 25 EU-landen afgelopen vrijdag besloten. De landen waarbinnen het verbod van kracht blijft zijn Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Italië, Denemarken en België.

Binnen de Europese Unie heerst verdeeldheid over de import van nieuwe gen-gewassen. De 25 milieuministers vinden echter dat de afzonderlijke EU-lidstaten zelf moeten kunnen besluiten of ze gen-gewassen toelaten of niet.

Bron: Milieuloket 

Blazer verwijdert tot 90% onkruid

Nieuwe mechanische onkruidbestrijders, waaronder een onkruidblazer, verwijderen tot 90 procent van de opgekomen onkruiden.
Dat werd aangetoond op een demonstratie met innovatieve mechanische onkruidbestrijding gisteren in Ter Apelkanaal.

Bron: Nieuwsgrazer 26-06-2005 (niet meer online  https://www.nieuwsgrazer.nl/article.php?sid=20050526110204582)

Oproep van Friends of the Earth (FOE)

Wordt het jouw land mogelijk gemaakt om riskant gentech voedsel te verbieden?
FOE gelooft dat elk land het recht zou moeten hebben om gentech voedsel te verbieden als er vragen zijn over de veiligheid.
Maar de Europese Commissie denkt er anders over en heeft een stemming ter tafel gebracht om op 24 juni “bans” weg te stemmen die sommige landen hebben ingesteld. U kunt helpen de Commissie te stoppen. Zendt een e-mail, fax of brief naar uw minister van Milieu en dring er bij hem op aan dat hij “Nee” stemt op 24 juni 2005.

Bron Friends of the Earth:  Ban-risky-gm-food (via archive.org)

Biologica terug in het overleg

Biologica, de promotieorganisatie voor biologische voeding en landbouw, praat weer mee over de regels voor de teelt van gengewassen.

Biologica ondertekende vorig jaar het convenant van de commissie-Van Dijk, met afspraken over coexistentie, maar trok zich later uit onvrede terug. De bio-promotor keert nu terug, op voorwaarde dat er kan worden gepraat over meer ketenaansprakelijkheid, de norm voor zaaizaad, de openbaarheid van veldproeven en het ‘vervuiler betaalt’-principe. De andere ondertekenaars van het convenant, onder meer LTO Nederland en Plantum NL, hebben dat gisteren toegezegd.
Bron: OOGST, donderdag 16 juni 2005

Campina acht voorstel van Greenpeace onhaalbaar

Dinsdagochtend voerde Greenpeace actie aan de burelen van de Campina-vestiging in Aalter. (België) “Uiteraard zijn wij bereid om naar de visie van Greenpeace te luisteren”, zegt algemeen directeur Erik De Cock van Campina in Het Nieuwsblad. “Maar het voorstel van de actievoerders om de gemanipuleerde soja te weren, is doodeenvoudig niet haalbaar”.
“Campina acht voorstel van Greenpeace onhaalbaar” verder lezen