RadboudUMC dient genetisch gemanipuleerde malariaparasiet toe aan mens

Citaat uit de Gelderlander:

Het Radboudumc in Nijmegen en het Leids Universitair Medisch Centrum gaan voor het eerst in Europa genetisch gemanipuleerde parasieten toedienen bij mensen. In de Verenigde Staten is dit 1 keer eerder gebeurd. Het toedienen bij in eerste instantie tientallen vrijwilligers is een noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria.

Bron: De Gelderlander, 17-10-2015. Radboudumc dient gemanipuleerde maleriaparasiet toe aan mens. (via archive.org)
“RadboudUMC dient genetisch gemanipuleerde malariaparasiet toe aan mens” verder lezen

Zienswijze tegen cisgenese (=gentech) appelproeven in Wageningen

De Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark  hebben een zienswijze tegen cisgenese (=gentech) appelproeven in Wageningen ingediend.
Het betreft de vergunningaanvraag met kenmerk GGO IM-L 15-001 ingediend door stichting DLO te Wageningen
De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte

Hoofdpunten uit de zienswijze:

  • x
  • x
  • x
  • x

 

Zie de volledige zienswijze: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bezwaarschrift tegen klinische studie van een naakt DNA plasmide als vaccin. IM-MV 15-003

Bezwaar van Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers tegen een aanvraag die geregistreerd is met het kenmerk IM-MV 15-003.

De aanvraag betreft een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus geïnduceerde (pre)maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam.

Bestaat uit nogal wat componenten

Er wordt gemixt, gekloond, gebruik gemaakt van antibioticaresistente genen (een kanamycine resistentie-gen, waarom nog gebruikt, nu de resistentie tegen antibiotica oprukt?), – van bacteriën, – van onderdelen van bloed van konijnen, etc.

Het is alsof we – als leek – in een toverboek van Harry Potter kijken, of een handleiding bestuderen van een oude alchemist. De enige overeenkomst schijnt het uiteindelijke doel te zijn: het vinden van de pot met goud aan het eind van de regenboog.

En altijd dezelfde mantra’s: “Het gebruik van dit plasmide verwaarloosbaar klein. Kans..bijzonder klein,…voor zover bekend”.

The naked/free nucleic acids created by genetic engineering biotechnology are potentially the most dangerous xenobiotics to pollute our environment. Unlike chemical pollutants which dilute out and degrade over time, nucleic acids can be taken up by all cell to multiply, mutate and recombine indefinitely. The need for regulatory oversight at both national and international levels is long overdue. It is irresponsible to continue to exclude naked/free nucleic acids from the scope of the Biosafety Protocol. Bron fragment : Unregulated Hazards ‘Naked’ and ‘Free’ Nucleic Acids , ISIS Report -Produced for the Third World Network. Mae-Wan Ho, Angela Ryan Biology Department, Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK
J.Cummins Department of Plant Sciences, University of Western Ontario Ontario, Canada
T. Traavik Dept. of Virology, Institute of Medical Biology,MH-Breivika And Norwegian Institute of Gene Ecology, N-9037 Tromso, Norway.
Bron: I-SIS: Unregulated Hazards ‘Naked’ and ‘Free’ Nucleic Acids

Voor volledig bezwaarschrift zie: ?????(oud gentechvrij.nl/mot????????????????????

Bezwaar tegen klinische studies met een gentech virus op patiënten met hemofilie B.

Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers hebben bezwaar gemaakt tegen aanvragen die geregistreerd zijn met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001.
De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren.

Citaat uit beroepschrift toevoegen

Het volledige bezwaarschrift is te vinden op: /////// oude naam gentechvrijnl/BZ????

Zienswijze over Lelystads Laboratorium met hoog patogene (gentech) Virussen.

De Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark sturen een zienswijze vanwege bouw Lelystads laboratorium met hoog patogene (gentech) virussen.

Zijn Lelystedelingen proefkonijn geworden?

Opening van nieuw (gentech)-laboratorium (Houtribweg 39) is geen feest voor de bewoners en de proefdieren die daar gebruikt worden.

De ‘feestelijke’ opening was in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, directeur van WUR mevrouw Fresco en de Commissaris van de Koning, de heer Verbeek en talrijke andere hoogwaardigheidsbekleders.
Niet in het laboratorium zelf maar elders – waarom? Het laboratorium is toch superbeveiligd en het fabriceren van gmo’s (genetisch gemanipuleerde organismen) is toch wetenschappelijk verantwoord?
“Zienswijze over Lelystads Laboratorium met hoog patogene (gentech) Virussen.” verder lezen

Lelystad Gentechvrij

Burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij, Stadhuis Lelystad
Burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij, publieke tribune, stadhuis Lelystad, eerste zitting.

Wat hebben we donderdag 16 september 2004 tijdens het Burgerinitiatief Lelystad gentechvrij nu eigenlijk bereikt?

De gemeente heeft nu haar visie vastgelegd.

Hier samengevat de visie van de gemeente:

  • Het college deelt de bezorgdheid van de initiatiefnemers over de introductie in het milieu van GGO-gewassen.
  • Zij kan de gemeente Lelystad gezien de aanwezigheid van laboratoria voor ingeperkt gebruik en locaties voor veldproeven niet gentechnologievrij verklaren.
  • Zij zal in haar bedrijfsvoering ten behoeve van het gemeentelijk groen geen genetisch gemodificeerde gewassen inzetten.
  • Uitgaande van het voorzorgsprincipe zal in bestemmingsplannen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen vooralsnog worden uitgesloten.
  • De aanvraag van de status gentechvrije gemeente wordt als weinig kansrijk gezien.
  • Als beleidsvorming over GGO’s heeft plaatsgevonden zal het vastgestelde beleid zoals gebruikelijk worden uitgedragen.

Dit komt grotendeels overeen met ons voorstel maar men was het niet eens met onze absolute formulering (10 tegen 17 stemmen). Het college spreekt over “vooralsnog” en wil eventueel regelgeving uit Den Haag/EU afwachten. En ons voorstel gaat verder: Wij willen ook in de toekomst geen ggo’s.

Zie verder dossier Lelystad Gentechvrij

 

Brief aan vaste kamercommissies van LNV en Vrom. N.a.v. gentech koolzaad GT 73

Aan de leden van de Vaste Kamercommissies van LNV en VROM hebben we een brief gestuurd naar aanleiding van ons bezwaarschrift tegen het in het milieu brengen (markttoelating) van gentech koolzaad GT 73 (bestemd voor veervoer)

Lelystad, 13 april 2007.
Tevens verstuurd per e-mail

Aan: De leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM.
T.a.v. de Griffier Dhr. G. Van Leiden

Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM,

Hierbij sturen wij een kopie van onze/ons petitie/bezwaarschrift betreffende de introductie in het milieu door een markttoelating van GT 73 koolzaad van de firma Monsanto en onze wens dat Nederland gentechvrij zal blijven.
565 Bezorgde burgers, kunstenares Wieteke van Dort, (biologische) boeren, Stichting VoMiGEN te Rotterdam, Stichting Ekopark te Lelystad, Platform Voor Belangen van de Consument (Platform BevaCo te Rotterdam) steunen deze bezwaren met hun handtekening. Deze markttoelating mag niet doorgaan!

De bezwaarmakers vragen zich het volgende af; “Hoe komt het dat deze lente 80 – 90% van de bijenpopulaties in de USA gestorven zijn? De naam die men hieraan heeft gegeven is Collony Colapse Disorder (CCD). USA bijendeskundige Professor dr. Eric Mussen van de Universiteit van California wijt dit in ieder geval aan malnutricion (slechte voeding). Bijen zijn voor hun voeding afhankelijk van gezonde pollen, waar ze ook hun cholesterol uit halen. (Zie bezwaarschrift http://www.gentechvrij.nl/bezwaarkoolzaadgt73.html  en klik op de link naar de radio-uitzending).
Bijen zijn onmisbaar voor zeker 100 gewassen. Dr. Albert Einstein zei het al: “Zonder bijen hebben de mensen nog 4 jaar te leven . ”

Vandaag de dag kan nog steeds geen enkele wetenschapper garanderen dat gentech gewassen niet schadelijk zijn, zeker niet voor wat de lange termijn betreft.

Pas geleden kwam naar voren dat b.v. Monsanto’s GM corn MON863 shows kidney, liver toxicity in animal studies. Deze mais zit al heel lang in de voedselketen.
Zie verder: Monsanto’s GM corn MON863 shows kidney, liver toxicity in animal studies  (via archive: newstarget.com/021784)
en  http://www.afaa.com.au/news/n_news-1979.asp (via archive) zie onder aan de brief een fragment.

Dit is een literatuuronderzoek, verricht door onafhankelijke wetenschappers.

“Waarom toch al die moeite doen met het versleutelen van een gewas als het toch ook op de traditionele biologische manier kan?  Zonder gesleutel en zonder bestrijdingsmiddelen? Nu worden de gewassen via genetische manipulatie tegen herbiciden bestand gemaakt. Koolzaad is bovendien een gewas dat weinig bestrijdingsmiddelen behoeft. (Zie bezwaarschrift).

Gezien deze serieuze, onderbouwde bezwaren tegen deze geplande markttoelating van dit GT 73 gentech koolzaad, verzoeken wij u nog eens dringend in overweging te nemen Nederland gentechvrij te verklaren.

Zo krijgen de biologische en duurzame landbouw toch nog een kans om onbeperkt te groeien en niet besmet te worden met gentechpollen. En de bodem (er is haast geen onderzoek gedaan naar het effect van gentech gewassen op de bodem, terwijl dat juist zo essentieel is, dit is dringend nodig!) wordt dan niet besmet. Biologische landbouw is in opkomst en zal een nichemarkt worden. En daar zou Nederland de vruchten van kunnen plukken.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, beeldend kunstenares en bezorgde moeder.

miep@gentechvrij.nl  
www.gentechvrij.nl


Fragment http://www.afaa.com.au/news/n_news-1979.asp

FRANCE – GM CORN FEEDING STUDY
New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity
15 March 2007 . Source: Archives of Environmental Contamination and Toxicology via AgNet

Gilles-Eric Séralini (1,2) , Dominique Cellier (1,3) and Joël Spiroux de Vendomois (1) Committee for Independent Information and Research on Genetic Engineering CRIIGEN, Paris, France
(2) Laboratory of Biochemistry, Institute of Biology, University of Caen, Caen, France
(3) Laboratory LITIS, University of Rouen, Mont-Saint-Aignan, France Received: 18 July 2006 Accepted: 20 November 2006 Published online: 13 March 2007

Abstract
Health risk assessment of genetically modified organisms (GMOs) cultivated for food or feed is under debate throughout the world, and very little data have been published on mid- or long-term toxicological studies with mammals. One of these studies performed under the responsibility of Monsanto Company with a transgenic corn MON863 has been subjected to questions from regulatory reviewers in Europe, where it was finally approved in 2005. This necessitated a new assessment of kidney pathological findings, and the results remained controversial. An Appeal Court action in Germany (Münster) allowed public access in June 2005 to all the crude data from this 90-day rat-feeding study. We independently re-analyzed these data. Appropriate statistics were added, such as a multivariate analysis of the growth curves, and for biochemical parameters comparisons between GMO-treated rats and the controls fed with an equivalent normal diet, and separately with six reference diets with different compositions. We observed that after the consumption of MON863, rats showed slight but dose-related significant variations in growth for both sexes, resulting in 3.3% decrease in weight for males and 3.7% increase for females. Chemistry measurements reveal signs of hepatorenal toxicity, marked also by differential sensitivities in males and females. Triglycerides increased by 24-40% in females (either at week 14, dose 11% or at week 5, dose 33%, respectively); urine phosphorus and sodium excretions diminished in males by 31-35% (week 14, dose 33%) for the most important results significantly linked to the treatment in comparison to seven diets tested. Longer experiments are essential in order to indicate the real nature and extent of the possible pathology; with the present data it cannot be concluded that GM corn MON863 is a safe product.

 


Zie ook: Bezwaren 2007

Biologica terug in het overleg

Biologica, de promotieorganisatie voor biologische voeding en landbouw, praat weer mee over de regels voor de teelt van gengewassen.

Biologica ondertekende vorig jaar het convenant van de commissie-Van Dijk, met afspraken over coexistentie, maar trok zich later uit onvrede terug. De bio-promotor keert nu terug, op voorwaarde dat er kan worden gepraat over meer ketenaansprakelijkheid, de norm voor zaaizaad, de openbaarheid van veldproeven en het ‘vervuiler betaalt’-principe. De andere ondertekenaars van het convenant, onder meer LTO Nederland en Plantum NL, hebben dat gisteren toegezegd.
Bron: OOGST, donderdag 16 juni 2005

Bezwaar tegen een klinische studie om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie

Stichting Ekopark en de Gentechvrije Burgers hebben een bezwaarschrift ingediend tegen een klinische studie om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie

De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie. Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie.

 Fragment uit het bezwaarschrift:

Tamaris proef
Zo als u weet is de gentechproef tegen CLI (Tamaris) teruggetrokken na het mislukken van fase III experimenten. Waarom verwijst de aanvrager dan naar onderstaande proef ?

Effect of fibroblast growth factor NV1FGF on amputation and death: a randomised placebo-controlled trial of gene therapy in critical limb ischaemia.

Jill Belch, William R Hiatt, Iris Baumgartner, I Vickie Driver, Sigrid Nikol, Lars Norgren, Eric Van Belle, on behalf of the TAMARIS Committees and Investigators

Heeft journalist Martijn van Calmthout gelijk als hij het volgende noteert: (fragment van ” Medisch onderzoek lijdt onder werkdruk”, Volkskrant van 29 april 2015) Ze hebben te weinig tijd voor diepgang, nauwelijks tijd om andermans research te bekijken en geen ruimte om eerder werk te reproduceren.

Het volledige bezwaarschrijft: ?????????wwgentechvrijnl/been??????