Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)

En een niet gepubliceerde reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” door Jarl van der Ploeg, Volkskrant van 17 mei 2016.

Geachte Redactie,
Even een korte reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” (Volkskrant 17-5-2016).

Jamin verkoopt al een tijd American Candy.
De meeste producten uit de USA bevatten echter genetisch gemanipuleerde ingrediënten, die bij Jamin vaak niet als zodanig op de verpakking zijn vermeld. Dit is sinds 2004 wettelijk verplicht. Na een klacht hierover schreef de NVWA het volgende:
Een inspecteur van de NVWA heeft bij het betreffende bedrijf een inspectie uitgevoerd. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat het bedrijf onvoldoende kon aantonen dat de etiketten van de producten aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA  een passende maatregel genomen“.*

Verder zegt de heer Steinkamp van Jamin tegen uw verslaggever: “Wij daarentegen verkopen bewuste suikers”. Lees verder “Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)”

TTIP tast gezondheid EU aan.

Ingezonden artikel van Noëlle Geubbels (arts-onderzoeker) in de de Volkskrant van 24-4-2015 met als titel:  TTIP tast gezondheid EU aan.

Zij geeft aan dat Amerikaanse supermarkten vol met ongezonde producten liggen. En dat afschaffing van de huidige tarifaire belemmeringen (er gelden nu nog hoge invoerrechten voor ongezonde producten) de EU een interessante markt kan worden voor deze ongezonde producten. (volledig artikel >)

Haar opmerking in dit artikel over gentech: “Deze producten zijn verboden onder de huidige EU-regelgeving” is niet juist. We hebben haar hiervan op de hoogte gesteld.

En een ingezonden brief van ons is in de Volkskrant (25-4-2015) geplaatst.

Lees verder “TTIP tast gezondheid EU aan.”

Nog een brief aan minister Ploumen: TTIP en GGO’s

In uw uitspraak over genetisch gemodificeerde producten “De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten” wekt u de suggestie dat deze genetisch gemanipuleerde Amerikaanse producten momenteel niet in de supermarkten in de EU verkrijgbaar zijn. Dat is niet waar, deze producten worden volop verkocht en dit is ook wettelijk toegestaan. Grote supermarktketens (Jumbo, Jamin, C1000), voeren ook reclamecampagnes in de trant van “Nieuw in ons assortiment Amerikaanse producten”. Rond 2004 is in Europa het moratorium op gentech producten opgeheven onder dwang, dreiging van claims, van de WTO. Vele GGO’s zijn daarna in de EU tot de markt toegelaten. Dat is dus een gevolg van een handelsverdrag,

Het grote verschil met Amerika is dat er in de EU een wettelijke verplichting is tot etikettering van een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit Genetisch Gemanipuleerde Organisme (GGO) bestaat of daarmee is geproduceerd. Lees verder “Nog een brief aan minister Ploumen: TTIP en GGO’s”

Open brief van de gentechvrije Burgers aan minister Ploumen

Geachte mevrouw Ploumen,

Vandaag lazen we in de Volkskrant de volgende uitspraak van u:

“Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen wij niet.”

Mevrouw, duizenden van die Amerikaanse gentech producten zijn al zeker sinds 2007 (volgens een forum zelfs nog jaren eerder, zie
http://forum.allesamerika.com/viewtopic.php?t=11247 ) op de EU markt en bovendien tot voor kort zonder een  Nederlands label waarop  staat: “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” staat.

Lees verder “Open brief van de gentechvrije Burgers aan minister Ploumen”

Twitter bericht: Mini Marshmellows (gentech) van Kraft bij Jumbo

Mini Marshmellows bij Jumbo met verkeerde labeling

Jet-Puffed Mini Marshmellows van Kraft te koop bij Jumbo (wordt u steeds duurzamer, Jumbo?)
Deze tekst op het Nederlandse label is wel een verbetering maar niet juist.
Kunnen genetisch gemodificeerde organismen bevatten.  Kunnen? Jumbo weet waarschijnlijk zelf niet welke ingrediënten in dit product zit.  Laat staan dat ze gecontroleerd heeft dat deze genetisch gemanipuleerde ingrediënten zijn toegelaten in de EU. In de VS zijn vele GGO’s toegestaan in de EU maar een beperkt aantal.

Volgens de EU richtlijnen (=wet) moet er opstaan dat dit product gentech bevat en niet kan bevatten: (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO’s in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin „Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

Waarschuwing voor Amerikaanse producten in Nederlandse supermarkten.

Logo GMO Labels Your Right To Know
GMO Labels Your Right To Know

Producten uit de USA met gentech ingrediënten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse supermarkten (o.a. Jumbo/C1000) en op internet te koop.

 

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soybeans, soya, -oil , enkele gentech soorten hier als voedsel en veevoer toegelaten) in de USA gentech. In 2013 was 90% van het katoen ( cotton seed of -oil , enkele soorten hier toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de maïs, (enkele soorten maize, corn, -oil , hier in voedsel en veevoer toegelaten) gentech in de USA.

Lees verder “Waarschuwing voor Amerikaanse producten in Nederlandse supermarkten.”