Bezwaren 2009

Anjer hoorzitting ministerie van VROM interieur

20 februari 2009.

Bezwaarschrift tegen een ontwerpbesluit op een vergunningaanvraag voor een categorie 1 veldproef met genetisch gemodificeerde populieren. Kenmerk IM 08-010. Meer info.

Het betreft een kleinschalige veldproef (categorie 1) met niet-bloeiende genetisch gemodificeerde (gg-) populieren (grauwe abelen). De populieren hebben een verlaagd ligninegehalte omdat de populieren het enzym cinnamoyl CoA reductase tot expressie brengen. Daarnaast wordt het hpt gen tot expressie gebracht waardoor de populieren resistent zijn voor hygromycine. De vergunningaanvrager, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, wil nagaan of het hout van onder praktijkomstandigheden geteelde gg-populieren gemakkelijk in bioethanol is om te zetten. Daarnaast wil de vergunningaanvrager gegevens verzamelen over de interactie van de gg-populieren met andere organismen. De aanvrager is voornemens om de werkzaamheden in de gemeente Noord-Beveland uit te voeren.

Genpopulieren Weerstand in Europa

fragment…….De Nederlandse overheid gaf wel groen licht, maar net voordat in 2009 de schop er in Zeeland (Colijnsplaat) in zou gaan, stemde ook de Belgische regering in……meer.

Bron: NRC.  Marianne Heselmans.


19 maart 2009

 Bezwaarschrift en 1ste en 2de en derde  aanvulling hierop betr. St. Catharina Ziekenhuis Eindhoven. CLI patienten toediening gentherapeuticum. ” Tamaris-onderzoek, “Phase III gene therapy study using XRP0038 / NV1FGF coding for fibroblast growth factor to provide therapeutic angiogenesis for the treatment of critical limb ischemia” Kenmerk IM 09/001. Teruggetrokken, “genoeg aantal patienten wereldwijd” . De proef is tenslotte mislukt lees hier en onder.

Bron: News > Heartwire from Medscape > American Heart Association (AHA) 2010 Scientific Sessions. TAMARIS: Gene Therapy Fails in Phase 3 Trial of Critical Limb Ischemia

By Lisa Nainggolan

November 17, 2010

November 17, 2010 (Chicago, Illinois) — The largest gene-therapy trial ever in critical limb ischemia has failed to show a significant benefit of this approach in these very sick patients. The randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial, called TAMARIS, tested the concept of therapeutic angiogenesis via the transfer of a gene ..More

Zie ook: TAMARIS Trial: Gene Therapy Ineffective In CLI, Publish date: May 1, 2011, by Bruce Jancin

Fragment:…”Results of the phase III, randomized, double-blind, 525-patient TAMARIS study showed a 37% rate of death or major amputation at 1 year in recipients of the gene controlling for the expression of angiogenic fibroblast growth factor 1, compared with a 33% rate in placebo-treated controls.”

 

tamarisproIM 09-001 tamarisproef geen patienten Catharina Ziekenhuis
IM 09-001 tamarisproef geen patienten Catharina Ziekenhuis

 


26 maart 2009

Gentech anjers met veranderde bloemkleur.

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-26407-2) Bezwaar


Tevens 26 maart 2009

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-25958-3) Bezwaar. (Ook van St. VoMiGEN).


19 oktober 2009

Bezwaarschrift  1 en 2 betreffende: Op 03-10-2008 zijn van het Erasmus Universitair Medisch Centrum , te Rotterdam , en van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg – VU Medisch Centrum, te Amsterdam, twee vergunningsaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/RB onder nr. IM 08-008 en IM 08-009.

De beide aanvragen betreffen de toepassing van een genetisch gemodificeerde adenovirale vector in patiënten met hersentumoren (glioma’s). De virale vector kan zich na locale toediening in de hersenen selectief vermenigvuldigen in glioma tumorcellen, waardoor de geïnfecteerde tumorcellen vernietigd worden. Het doel van de klinische studie is het ontwikkelen van een nieuwe therapie tegen hersentumoren.

Wijziging  IM 08-008/01.

Uit: Besluit GGO IM 08-008/04:

Onverwachte bijwerking en ernstige bijwerking:

Het Erasmus Universitair Medisch Centrum heeft 26 maart 2013 een bijwerking gemeld die twee weken na de toediening van de adenovirale vector optrad. De betreffende patiënt had de op één na hoogste dosis, die in de onderhavige studie wordt gehanteerd, toegediend gekregen en is, volgens protocol, vier dagen na de start van de behandeling ontslagen uit het ziekenhuis. Op dat moment waren de hoofdwondjes dicht die ontstaan waren als gevolg het aanbrengen van de katheters benodigd voor de toediening van de adenovirale vector. Anderhalve week later trad onverwacht bij de patiënt enige lekkage van hersenvocht uit de hoofdwonden op. De vergunninghouder heeft hierop maatregelen genomen. De wonden bleven hersenvocht (liquor) lekken, waarna de patiënt op de vierde dag na het begin van de lekkage weer is opgenomen in het ziekenhuis. Acht dagen na de opname in het ziekenhuis was de wond weer droog en is de patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.

Rapport 2016.

Geef aan hoeveel patiënten dit jaar de studie hebben afgerond en hoeveel patiënten vroegtijdig zijn gestopt waarbij aangegeven moet worden wat hiervan de reden is geweest:
There were no patients that completed the study in 2016. One patient is still alive.

Vermeld het aantal patienten dat -In de verslagperiode nieuw is geïncludeerd
No new patients were included in the year 2015 or 2016.
-Reeds eerder werd geincludeerd en dit jaar nog deelnam aan de studie
Only patient number 015 was previously included and was still in the study in 2016.
-In de toekomst nog geincludeerd kan worden:
There will be no new inclusions since the study coordinators at both centers (Erasmus MC and VU mc) decided to end new inclusions per December 2014.

Geen patienten meer per december 2014.


10 april 2013

CGM/130410-01
Advies: Melding SAE in klinische studie met CRAd

De Cogem schrijft:

In een klinische fase I/II studie met genetisch gemodificeerde adenovirussen bij patiënten met een hersentumor is een ernstige bijwerking (SAE) waargenomen. Enkele weken na de behandeling met de virusvector kreeg de betreffende patiënt last van een hersenvliesontsteking en heeft de patiënt gedurende enkele dagen virus DNA uitgescheiden. Vanwege dit voorval is de klinische studie tijdelijk opgeschort. Naar aanleiding van de melding van deze bijwerking is de COGEM gevraagd te adviseren over de eventuele risico’s voor mens en milieu.

Aanvulling van de COGEM.


20 april, verbeterd 15 mei 2009

Verbeterd bezwaarschrift betr. LUMC, Leiden, gg ontstekingsremmer voor patienten met de ziekte van Crohn en ulceractieve colitus. Kenmerk IM 08/004Geen patienten. Zie ook Bezwaren 2010.


7 maart 2010: Leidse Universiteit sluit GMO-onderzoek “geen patienten geïncludeerd “. Tegen deze “gentherapiestudie”, (de aanvraag betreft een klinische toepassing van Lactococcus lactis bacteriën met daarin gekloneerd een recombinant humaan interleukine 10 (hIL-10) gen als ontstekingsremmer bij patiënten met de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis) waarbij jonge patienten zichzelf thuis het GMO moesten toedienen en in de koelkast bewaren, hadden wij in 2009 een bezwaarschrift ingediend. Wij schreven o.a.: Ook in dit geval voelen we toch de noodzaak ons af te vragen, wat de mogelijke gevaren kunnen zijn voor de patiënten, die deel zullen nemen aan deze proeven. De voornaamste vraag hierbij is: hoe zeker bent u er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor de patiënten zal zijn.


9 juni 2009

Open brief aan Minister Gerda Verburg vanwege een vervolguitnodiging (werkdiner in Wassenaar)   op het seminar “Het ggo- beoordelingskader: wegens verbouwing in overleg.” De uitnodiging was ingetrokken maar na een persoonlijk onderhoud met de minister mocht Miep Bos toch meedoen en het woord voeren tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar op 30 juni 2009. Goede links (die in de open brief worden genoemd) naar: Brief van het Sociaal Initiatief aan Minister Verburg en Brief aan L. Fresco door R. Verlinden, VoMiGEN.


30 juni 2009, verslag van het werkdiner in Wassenaar.

Miep Bos met Minister Verburg in Wassenaar tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar.
Miep Bos met Minister Verburg in Wassenaar tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar, 2009.
Seminar vervolg uitnodiging Verburg wassenaar
Seminar vervolg uitnodiging Verburg wassenaar

 


Bezwaarschrift gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004.

Beroepschrift hierover aan de Raad van State. De Gentechvrije Burgers werden gemachtigd door Stichting VoMiGEN. Kenmerk 201011273/1/A4

Datum van uitspraak: woensdag 2 mei 2012
Tegen: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Proceduresoort: Eerste aanleg – meervoudig
Rechtsgebied: Algemene kamer – Milieu – Overige
ECLI: ECLI:NL:RVS:2012:BW4537

Uitspraak Raad van StateHet beroep, voor zover ingesteld door VoMiGEN, is niet-ontvankelijk.


10 augustus 2009.

Bezwaar tegen een markttoelating van Moonaqua, een gentech anjer met een veranderde bloemkleur. Wij gingen hiervoor naar een hoorzitting bij het voormalige ministerie van VROM.

C/NL/06-01

Verslag hoorzitting en pleitnota.

anjer Moonaqua hoorzitting Den Haag
Gentech anjer Moonaqua hoorzitting Den Haag

Wetenschappelijke verhandelingen van Dr. Don Lotter, waar Frides Lameris op wees: (1) en (2).

Portugal krant oproep tekenen petitie gentech anjer Moonaqua
Oproep onze petitie tegen een gentech anjer genaamd Moonaqua met veranderde bloemkleur te tekenen in Portugese krant.

Uitspraak Raad van State vanwege beroep VoMiGEN tegen de Moonaqua gentechanjer, 2009. ” 2.3. Het beroep is ongegrond.”

Beroep van Stichting VoMiGEN bij Hof van Justitie wegens uitspraak Raad van State. (Duits).

Uitspraak Hof van Justitie. Niet ontvankelijk verklaard.

2nd of October 2009 About the hearing on Moonaqua tm: More


27 december 2009

Bezwaarschrift betr. wijziging vergunning BASF gg aardappelproefvelden. DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

We hoorden lange tijd niets over ons bezwaar waarin stond dat er twee dezelfde kaartjes meegeleverd waren van het gebieden waar de proefvelden moest komen, dat is niet toegestaan. Er kwam ook maar geen Beschikking af. Maar de aanvraag is tenslotte op 30 november 2010 door BASF teruggetrokken. Zie brief VROM en de Beschikking.


27 december 2009.

Bezwaar tegen een gentech visvaccin door Intervet IG 09-092.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een grootschalige productie in fermentoren van het antigeen VP-2 van het infectious pancreatic necrosis virus door de genetisch gemodificeerde bacterie Escherichia coil. De productie zal binnen een Mt-Il ruimte plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 800 liter. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Boxmeer. Advertentie.

Intervet wil zijn productie gentech visvaccin tegen IPN uitbreiden, indertijd toegelaten onder een zwakke wetgeving. Mensen in Boxmeer zijn ook bezorgd. Het laboratorium ligt tegen huizen en scholen aan .Wij zijn bezorgd voor deze ontwikkelingen en willen eerst een grondig onderzoek naar de werkzaamheid en mogelijke schadelijkheid voor vis, mens, dier en milieu. De gekweekte zalmen worden één voor één geïnjecteerd met een injecteerpistool. Maar eerst verdoofd. Vissen zijn zeer stressgevoelig. Een aantal overleeft deze handelingen dan ook niet. Hoe dat precies gaat, kunt u hier lezen, met dank aan een vriendelijke wetenschapper. Volgens ons kun je beter wilde zalm kopen, die is in ieder geval niet genetisch gemanipuleerd (niet alle gekweekte zalmen zijn dat) en krijgt geen gentech voer (soja).


27 december 2009.

Bezwaarschrift tegen DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

  Betreft: Uw Besluiten op de aanvragen tot wijziging van de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

Wijziging vergunningen BASF

Op 04-12-2009 zijn door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer DGM/SAS IM 07-006 en DGM/SAS IM 07-007/02 gewijzigd. Op 1 oktober 2009 had BASF daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunningen hebben als kenmerk DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02 . De wijzigingen betreffen het toevoegen van een nieuwe locatie waarop de kleinschalige werkzaamheden onder IM 07-006 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylose gehalte en en IM 07-007 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verbeterde resistentie tegen Phytophthora infestans kunnen worden uitgevoerd. De extra locaties zijn gelegen in de gemeente Overbetuwe in de buurt van Andelst en Wely. Advertentie.

Fragment bezwaarschrift: We verzoeken u dan ook, deze extra locaties, die slechts 400 meter van een Natura 2000 gebied liggen, niet toe te staan. En de wijzigingsvergunningen te vernietigen, omdat het niet duidelijk is, waar de proeflocaties precies zijn. Dit omdat er bij beide aanvragen dezelfde kaart en het zelfde adres meegestuurd is. Teruggetrokken door BASF.

 

Bezwaren 2008

Hoorzitting aardappels DH Wieteke van Dort Theo Boer Friesland 2008

12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Monsanto Op 01-10-2007 is van Monsanto Europe S.A. te Brussel een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-008. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Met de genetische modificatie wordt beoogd de maïsplanten tolerant te maken voor glyfosaat herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Valthermond Lelystad in de buurt van Dronten en Swifterbant Gemert-Bakel in de buurt van Vredepeel Gilze en Rijen in de buurt van Gilze Raalte in de buurt van Heino Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.

Het gaat over> Roundup Ready corn 2 (NK603) for the use in field trials in the Netherlands.


12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Pioneer Op 03-10-2007 is van Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmBH te Breda een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-009. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Door de genetische modificatie wordt beoogd de maïs tolerant te maken tegen glyfosaat en sulfonylurea herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Klijndijk, Midden-Drenthe in de buurt van Hijkersmilde, Noord-Oost polder in de buurt van Ens ,Reiderland in de buurt van Nieuweschans, Zeewolde in de buurt van Zeewolde Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.


VROM kan toveren.

VROM tovert handtekeningen weg 2008 gentechvrije zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008 De Gentechvrije Zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008
VROM tovert handtekeningen weg 2008

Correspondentie met het ministerie van VROM, omdat namen van bezwaarmakers niet genoemd zijn in de Beschikking  van twee bovengenoemde aanvragen.

Van: “Miep Bos”
Aan: “I. H.,VROM”
Onderwerp: telefoongesprek
Datum: vrijdag 18 april 2008 11:50

Beste I H,

Vanwege de volledigheid wil ik het telefoongesprek dat ik gisteren met u gevoerd heb, om plusminus 2 uur donderdagmiddag 17 april jl. (u belde op), even bevestigen en een korte samenvatting er van geven.

U wilt het gesprek niet bevestigen (Waarom niet? Wat is de status er dan van, kan ik er wel waarde aan hechten?) maar ik mag dat wel doen.

U belt vanwege mijn antwoord op de e-mail van Buro GGO (zie onder) die verder niet ondertekend was.

U begrijpt dat een anonieme e-mail vervelend voor me is.

Enkele punten (in willekeurige volgorde);

Beschikking van IM 07-008 en IM 07-009 wordt niet veranderd zodat de meer dan 465 namen van verschillende particulieren niet vermeld worden in een eventuele nieuwe, aan te passen Beschikking. Het gaat over 265 namen die samen met de Groep Bos(= nu De Gentechvrije Burgers) getekend hebben en de 230 namen (volgens hun opgave) van de Ieme uit Borger. Dit had ik uitdrukkelijk gewild en wil ik eigenlijk nog steeds.
U geeft echter aan dat alles veel tijd kost en die heeft VROM niet. U biedt uw excuses aan dat het zo gelopen is.

Dossier wordt in zijn geheel door minister Cramer bekeken. Dossier wordt tevens in zijn geheel opgestuurd naar de Raad van State, als wij een beroepschrift in zouden dienen.

U zegt dat Ik toch belanghebbende ben, vanwege afgegeven machtiging van Stichting Ekopark.

De andere stichtingen die vermeld zijn in onze bezwaarschriften, zijn dat ook.
Wij kunnen dus, als we willen, als belanghebbenden door naar de Raad van State.

Ik zeg dat de boeren (en hierbij wil ik nog opmerken dat ook 16 miljoen consumenten geschaad worden) in de omliggende gebieden geschaad worden en dat daar niet naar gekeken wordt, volgens u is dat een economisch belang. VROM kijkt volgens mij wel naar het economische belang van Monsanto.U zegt dat dit niet zo is.

VROM handelt volgens Besluit GGO.; mens en milieu mogen niet geschaad worden. Economische belangen worden hier niet in genoemd.

Glyfosaat is volgens u een vrij milieuvriendelijk middel.

Ik vroeg of u wist dat glyfosaat verboden gaat worden, u wist dat niet, u dacht alleen voor particulieren bij huishoudelijk en (tuin-) gebruik.

U bent niet op de hoogte van de tekst van de ontheffing (betreffende glyfosaat t.w.MON 78044) voor proefdoeleinden:
Wegens het ontbreken van voldoende gegevens over de gevaren, welke aan het gebruik van dit middel zijn verbonden, dient dit middel met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden gehanteerd. (Deze tekst heb ik net opgezocht en niet woordelijk genoemd tijdens het gesprek, wel dat glyfosaat niet zonder bescherming van het lichaam gebruikt mag worden, zie ook de bijlage, die behoort bij het dossier van IM 06-006).

maar u verwijst voor de details naar het CTGB.

Meer dan 30 mensen van de 70 die een e-mail adres opgegeven hadden, hebben gereageerd op het feit dat zij in de Beschikking niet genoemd waren.

U merkt op, dat ik goed gelobbyd heb. Mijn antwoord was dat mensen erg bezorgd zijn.

VROM heeft ook positieve reacties van mensen gekregen.

U hoopt dat ik na dit gesprek af zal zien van verdere correspondentie, dit vergt veel van de medewerkers van VROM.

De volgende keer zullen namen wel genoemd worden.

Vriendelijke groeten,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers v/h De Groep Bos
Lelystad

http://www.gentechvrij.nl


8 december 2008

Hoorzitting aardappels DH Wieteke 2008

Hoorzitting over bezwaar tegen gg aardappelproefvelden van BASF.  kenmerken DGM/SAS IM 07-001/01, DGM/SAS IM 07-006/01 en DGM/SAS IM 07-007/01. Ook namens Stichting Ekopark. Toen een journalist werd getipt over de vergunning en die publiceerde, kwamen de Friezen massaal in actie. Greenpeace werd ook wakker.

Hoorzitting gg aardappelen Basf en WUR bezwaar boeren, De Gentechvrije Burgers en Greenpeace, 2008.
Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.

Pleitnota gg aardappelproefvelden geplanned in o.a. Friesland  voorgelezen bij hoorzitting VROM in Den Haag.

Fragmenten pleitnota: Ten eerste. De precieze ligging van een proefveld is ons burgers niet bekend. Hoe weet je dan dat je binnen een straal van 100 meter bij een proefveld woont? Niet voor veevoer en voedsel, maar indirect wel. knip
In de vergunningen staat dat de gentech aardappels niet bedoeld zijn voor veevoer en voedsel. Maar in een bericht van de USDA Foreign Agricultural Service Lezen we, dat de onderzoeksresultaten ook gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van gentech consumptie aardappelen!

But breeders could also use the research results for developing GM table potatoes.

Twee jaar later werd de vergunning door de Raad van State geschorst zie onder:

Hieronder het persbericht van Greenpeace over de vergunningaanvraag van BASF om o.a. in Friesland gentech aardappelproefvelden te mogen aanleggen.

Amsterdam, 4 maart 2010. De vergunningen voor veldproeven met gentechaardappels van het chemiebedrijf BASF en het Wageningen University & Research center zijn vandaag door de Raad van State vernietigd. Daarmee staat vast dat de gemanipuleerde aardappelen van deze bedrijven definitief niet de grond in mogen. Eerder werden de vergunningen al geschorst. Greenpeace vindt dat er bij de milieurisico-analyse heel
precies naar de plaats en ligging van de proefvelden moet worden gekeken, en dat is in dit geval niet gebeurd.

De uitspraak werd gedaan in een rechtszaak die Greenpeace, Ekopark, Friese boeren, Biowad en Feriening Biologyske Boeren Fryslân aanspanden tegen de door het ministerie van VROM verleende ´wijzigingsvergunningen´ voor veldproeven in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Aa en Hunze. Het ministerie voegde een aantal locaties aan de oude vergunning toe via een versnelde procedure. De Raad vindt dat in strijd met de geldende wetgeving en vernietigde de vergunningen.

BASF wilde op de twee Friese velden proeven doen met Phytophthora resistentere aardappels en zetmeelaardappels. Wageningen UR had in Aa en Hunze een proef met Phytophtora resistente aardappels gepland. Maar daar steekt de Raad van State nu een stokje voor.

Het gebruik van gentech kan leiden tot onvoorspelbare en oncontroleerbare
verspreiding van deze gewassen. Boeren in de buurt van proefvelden kunnen
geconfronteerd worden met gentechaardappels in hun oogst, omdat de genpiepers bijvoorbeeld kunnen achterblijven in machines of zich via zaden en stuifmeel verspreiden.

“Deze overwinning, een dag na de toelating van een andere BASF aardappel op de Europese akkers, geeft de mens moed!”, zegt Herman van Bekkem, gentech en landbouwdeskundige bij Greenpeace. ” De gentechpiepers zijn ook nog eens onnodig. Zowel voor zetmeelaardappels als Phytophthora-resistente aardappels zijn gentechvrije alternatieven op de markt.”
Bij de bespreking van de landbouwnota dit voorjaar gaan we proberen om Fryslân gentechvrij te houden.

Ook de boer op de foto werd in het gelijk gesteld door de Raad van State.

Fragment: 2.5.3. Wat betreft het beroep tegen het besluit op bezwaar van 1 juli 2009 overweegt de Afdeling als volgt. Wanneer een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt verleend, dan wel gewijzigd, zijn naast de aanvrager onder meer eigenaren en bewoners van percelen waarop gevolgen van deze veldproeven kunnen worden ondervonden, belanghebbenden.
[appellant] is woonachtig dan wel oefent biologische landbouw uit op een perceel in Jouswier, gemeente Dongeradeel. Dit is een van de gemeenten waarin een locatie ligt die bij de besluiten van 11 september 2008 aan de vergunning is toegevoegd. Gelet op de ligging van de woning, de aard en de omvang van de activiteiten kan op voorhand niet worden uitgesloten dat [appellant] ter plaatse van zijn woning dan wel perceel milieugevolgen van de besluiten van 11 september 2008 kan ondervinden. Gezien het vorenstaande dient [appellant] te worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij de besluiten van 11 september 2008. Het bezwaar is derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit van 1 juli 2009 is in zoverre in strijd met het algemeen rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig dient te worden genomen.


Uit de database van het ministerie, alle verdere info is van het internet gehaald terwijl de 10 jaar dat het bewaard wordt nog niet om zijn.

Subdossier Details

Procedure  IM-L

 IM 07-006/01

 BASF Plant Science 

 Vergunning vernietigd

Uitgangs-organisme  aardappel

 k1

1.       Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree

korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte ; AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie 

Borger-Odoorn ; Dongeradeel ; Ferwerderadiel ; Lingewaard ; Overbetuwe 

Grote foto: Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.

Bezwaar tegen aardappelproefvelden DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007

AANTEKENEN

 

BEZWAARSCHRIFT

Ook per e-mail verzonden aan BGGO@rivm.nl

Lelystad, 27 oktober 2007.

Minister J. M. Cramer

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Geachte mevrouw Cramer,

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen voorgenomen proefvelden in Nederland t.w.:

IM 07-006

Procedure IM
Dossiernummer IM 07-006
Taakveld Landbouw
Rechtspersoon BASF Plant Science
Titel Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree
Uitgangsorganisme aardappel
Genen en functies · korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte

· AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie

Klasse indeling 1
Locaties binnen Gemeenten Borger-Odoorn; Lingewaard
Datum Vergunning
Datum Einde Vergunning
Status Ontwerpbeschikking

 

Op 06-07-2007 zijn van BASF Plant Science te Ludwigshafen twee vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007 .

De aanvraag betreft in het kort:

•  IM 07-006: kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte en een herbicidentolerantie;

•  IM 07-007: kleinschalige veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans en een herbicidentolerantie

De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:

•  Borger-Odoorn in de omgeving van Valthermond;

•  Lingewaard in de omgeving van Flieren.

(Tekst uit de Kennisgeving van de Beschikking.)

Wij willen niet dat deze gentech aardappels, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, – bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

Herbicide-resistente gewassen zijn alleen maar een andere manier van onkruid-management. Ten opzichte van alternatieven is een productievermeerdering een luchtkasteel. De alternatieven zijn misschien duurder in geld of mankracht maar dat is niet in het geding. De gewas opbrengst is in het geding.

  De genetische modificatie

De modificatie is uitgevoerd door middel van Agrobacterium tumefaciens transformatie, waarbij gebruik is gemaakt van de vector pAP2 of pAP4. Beide vectoren bevatten het uit aardappel afkomstige kgz cDNA. In de vector pAP2 is het kgz gen in antisense oriëntatie ingebracht en in de vector pAP4 als een inverted repeat structuur (RNAi450 kgz). Beide vectoren bevatten eveneens het ahas gen afkomstig uit Arabidopsis thaliana. Dit gen codeert voor het enzym acetohydroxyacid synthase (herbicidentolerantie). Voorts is op de vectorbackbone het aadA gen (selectiegen) gelegen.

Blz 2

In 2004 heeft de EFSA een opinie uitgegeven over de toepassing van antibioticum resistentiegenen in gg-gewassen (4). De EFSA heeft niet slechts geoordeeld over het gebruik van deze genen in gewassen voor veldproeven, maar ook voor teelt. Hierbij heeft zij ook de veevoederveiligheid en de voedselveiligheid in beschouwing genomen.
De EFSA neemt de stelling in dat genen die coderen voor resistentie tegen antibiotica welke gebruikt worden bij medische of veterinaire behandeling, speciale aandacht verdienen in de milieurisicoanalyse. Op basis van het belang van het antibioticum als therapie en het effect dat de resistentiegenen zullen hebben op het milieu en de gezondheid van mens en dier, heeft de EFSA antibioticumresistentiegenen ingedeeld in drie groepen:
In groep 1 bevinden zich resistentiegenen die reeds wijdverspreid zijn onder bodem- en darmbacteriën en die tevens resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke van geen of weinig belang zijn als geneesmiddel. Een voorbeeld is het nptll gen.
Tot groep 2 behoren resistentiegenen die wijdverspreid zijn in micro-organismen in het milieu en die resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke gebruikt worden als therapeuticum in bepaalde gebieden van de geneeskunde. Tot groep 2 behoort onder andere het aadA gen.
Als laatste bestaat groep 3 uit antibioticumresistentiegenen die resistentie geven tegen antibiotica welke van zeer groot belang zijn in de geneeskunde. Onder deze groep vallen de genen nptlll, aadA  en tetA.

De EFSA is van mening dat 1) de frequentie van genoverdracht van gg-planten naar bacteriën zeer laag is voor de drie genoemde groepen en dat 2) het is aangetoond – dan wel zeer waarschijnlijk is – dat een aanzienlijke ‘Pool’ van resistentiegenen reeds aanwezig is in bacteriën in het milieu (4). Onder het milieu wordt in dit geval verstaan:
bodem, planten, water, humane en dierlijke darm. Voor resistentiegenen in groep 1 concludeert zij dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van het gebruik in gg-gewassen. Over genen in groep 2 is de EFSA van mening dat deze aanwezig mogen zijn in gg planten die gebruikt worden in veldproeven. Daarentegen stelt de EFSA dat het gebruik van genen uit groep 3 in gg-planten niet toegestaan kunnen worden voor veldproeven of teelt vanwege het huidige klinische belang van de antibiotica waartegen ze resistentie veroorzaken .

Uit de brief Van de Cogem aan het Min van VROM, 3 juli 2007

Waarom wil de Cogem het beter weten dan de EFSA? We zijn het deze keer eens met de EFSA.

De aanvrager zal alvorens de genetisch gemodificeerde aardappelplanten in het veld gezet worden gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het aadA gen en andere op de vectorbackbone gelegen sequenties niet aanwezig zijn in de genetisch gemodificeerde aardappelplanten.

(ontwerpbeschikking) blz 8

Dat hopen we dan maar! Hoe wordt dat gecontroleerd? Kunnen wij dat inzien?

Mogelijk schadelijke effecten van een verlaagd amylosegehalte en evaluatie van de mogelijke gevolgen van deze effecten, indien ze optreden.

Er wordt overwogen dat ten gevolge van het ingebrachte kgz antisense of RNAi construct mogelijk directe en indirecte effecten kunnen optreden op het milieu: op planten, mens en dier, op insecten en micro-organismen. Ontwerpbeschikking blz 9

Nog meer mogelijke schadelijke effecten, dus niet doen!

Invloed op bodemmicroflora door verandering van macrocomponenten is eveneens een mogelijkheid. De verandering van de zetmeelsamenstelling in de aardappelknollen kan mogelijk leiden tot effecten op de bodemecologie, met name de bodemmicroflora, met als mogelijk gevolg een verstoring in de nutriëntkringloop in de bodem. (ontwerpbeschikking) blz 9

Men geeft zelf toe dat er invloed kan zijn op de bodemmicroflora! Nog een reden om af te zien van deze proef!

Verlaagd amyloseghalte: dit doet men om het zetmeel te verlagen. Vraag is
omdat aardappelen uit kunnen kruisen of dit in relevante gewassen komt. Je zou gewoon zetmeel kunnen verwerken en er zelfs bio-ethonal van kunnen maken. Waarom moet deze gmo? Herbicide en schimmel tolerantie: Schimmels ontwikkelen zich zo snel dat er bijna niet tegen te werken is met biotech. Beter is traditioneel veredelen met een grote groep schimmelziekte resistente genen ipv van 1 of 2 wat ze met biotech doen. Mens, bodem, natuur: Resistentie van aardappel-je kan je dan ook afvragen of hoe die genen zich in de bodemcultuur gedragen. Doden ze goede schimmels?
Natuur: aardappel kruist uit dus je zult ze in andere relevante gewassen
vinden.

Brief description of any measures taken by the notifier for the control of risks including isolation designed to limit dispersal, for example for monitoring and post-harvest monitoring proposals.
An isolation distance of 20 m to other potato varieties will be observed.

Blz 4, PART 2 (COUNCIL DECISION 2002/813/EC) SNIF

Slechts twintig meter! VB Schimmels kunnen zich enige kilometers verspreiden!

Wij willen niet, dat deze aardappels op proefvelden worden geplant. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark (machtiging en statuten reeds in uw bezit) en De Groep Bos.

8226 LC Lelystad

miep@gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

CC per e-mail cie. vrom @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie LNV, per e-mail cie. lnv @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

PvdD info@partijvoordedieren.nl ,SP onderzoek@sp.nl , Christenunie wetenschappelijk instituut wi@christenunie.nl PvdA D.Samson D.Samsom@tweedekamer.nl

Groen Links Europese Unie interneteuropa@groenlinks.nl

Kathalijne Buitenweg kathalijnemaria.buitenweg@europarl.europa.eu

Jan Mulder jan.mulder@europarl.europa.eu

Diverse media

Bijlagen; 1

Sarkozy wil stop transgene teelten.

http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Sarkozy-wil-stop-transgene-teelten.ht