Geef je mening over een EU markttoelating van een gentech sojaboon.

Tweet over markttoelating soja 2018
Tweet over markttoelating soja 2018
Tweet over markttoelating soja 2018 Engels
Tweet over markttoelating soja 2018 Engels

Ga naar de officiële website van de EU.

 • Daar zie je een invulscherm bij de betreffende toelating in dit geval GM soja (Open consultation), klik daar op, niet alle vakken hoeven ingevuld te worden.
 • English

Go to the official website of the EU.

There is a link (Open consultation re GM soybeans)  to a site where you can fill out a form.

You need not fill out all boxes.

Ratten die gevoerd zijn met gentechmais met 2 Bt variëteiten en met glyfosaat resistentie ontwikkelden “leaky stomachs”.

Ratjes proefdieren (c) Miep Bos
Ratjes proefdieren (c) Miep Bos

Rats fed GM stacked-trait maize developed leaky stomachs

Rats fed a triple-stacked trait GM maize engineered for insect resistance and herbicide tolerance developed leaky stomachs, according to a new peer-reviewed paper by Australian researchers.

Quote:  09 July 2018, GMWatch

Ratten die een half jaar gevoerd zijn met 2 Bt variëteiten die resistentie geven tegen insecten en met glyfosaat resistentie ontwikkelden “leaky stomachs” (magen die lekken). volgens een nieuwe Australische  peer reviewed paper.

De onderzoeken door de multinationals zelf duren steeds veel korter.

Apen gebruikt bij proeven vanwege een klinische gentechproef tegen hemofilie B waar nu een aanvraag van loopt.

Proef dier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
Proefdier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
 • Vergunningaanvraag
 • Op 23 januari 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 18-001.
 • MEER (naar beneden scrollen).
 • Wij vinden dat de mensen die de ziekte hebben, geholpen moeten worden, maar niet via deze onzekere gentechniek. Bovendien is bij een eerdere proef gebruik gemaakt van apen, een kwalijke zaak.
 • U kunt bezwaar maken via een:
 • Handtekeningenlijst insturen vóór 26 juni a.s.
 • Onze zienswijze van 23 mei jl.

Allerlei links over glyfosaat, all kind of links re: glyphosate.

25-05-2016: Glyphosate found in human urine.  Bron: Detox project.

Van: GMO Free Canada

Emails from an EPA toxicologist to the EPA official in charge of assessing whether glyphosate, the active ingredient of Monsanto’s Roundup herbicide, causes cancer, reveal accusations of ‘staff intimidation’ and ‘political conniving games with the science’ to favor pesticide corporations. A particular email, made available through a lawsuit against Monsanto, revealed that career EPA toxicologist Marion Copley states unequivocally to EPA bureaucrat and Monsanto supporter Jess Rowland: “It is essentially certain that glyphosate causes cancer.” That is the scientific truth. Yet Monsanto, being the disgusting and thoroughly unethical corporation that it is, keeps fighting this truth in order to dupe farmers and the public into buying their carcinogenic Roundup weedkiller – “as safe as table salt” Monsanto says. And then Monsanto influences the pencil-pusher in the EPA, like Jess Rowland, to do their bidding.

READ: http://www.theecologist.org/…/suppressed_epa_toxicologist_i…

READ: https://trofire.com/…/former-epa-deputy-director-jess-rowla…

READ the letter: http://gmofreeusa.org/…/EPA_MarionCopleyCorrespondenceToJes…

Tote Tiere kranke Menschen.

Glyfosaat wordt gebruikt bij veel gentech gewassen, die worden er nl. tegen bestand gemaakt. Die gentech planten kunnen dus bespoten worden zonder dat ze dood gaan, wat met andere planten wel het geval is. Ook wordt glyfosaat gebruikt bij het afrijpen van granen (tarwe bv), ook in Nederland, een onwenselijke situatie. Nog steeds actueel: Power Point Presentation duurt enige minuten voordat die afgespeeld wordt.

31/12/2015: Glyphosate is the most widely used herbicide in the world, found in 750 formulations including Roundup. It is sprayed directly on GMO crops such as corn, soy, canola, sugar and more during the growing season and on non-organic food crops such as wheat, sugar, dried peas, beans, grains and legumes as a drying agent before harvest. It does not wash, dry or cook off and has been shown to destroy gut bacteria and cause series harm at levels far below that which is allowed on our food. Find out more about GMOs and Glyphosate at this important  Power Point Presentation. more on glyphosate here.

5 september 2016: Vaccinatie-glyfosaat link gelegd door Anthony Samsel. (Vaccine-glyphosate link exposed by Anthony Samsel.)

Eén van de belangrijkste zaken in de EU is het geldende VOORZORGSPRINCIPE.

24-05-2016: Op basis van onderstaande twijfelpunten zou glyfosaat, het actieve bestanddeel van Roundup niet mogen worden toegepast voordat onomstotelijk is vastgesteld dat het middel werkelijk onschadelijk is: :

 1. Roundup is een systemisch middel dat zeer breed werkt en daardoor allerlei organismen schaadt die helemaal geen onderdeel  zijn van de doelgroep waartegen glyfosaat/Roundup wordt ingezet.  Het verhindert een aantal belangrijke enzymatische processen die ook het verteringssysteem van de mens zelf schaden. Men heeft geen enkel zicht op de som van de gevolgschade.
 2. de verwijzingen van onafhankelijke wetenschappers naar de schadelijkheid van glyfosaat in een heel breed spectrum van doseringen worden genegeerd, te beginnen met de voortplantingsproblemen die al bij ultra-lage doseringen optreden. De praktijk is dat de EFSA aan het handje van bedrijfsgerelateerde wetenschappers loopt, die in de beoordelingscomité’s zijn neergestreken en de onafhankelijken proberen te overschreeuwen (denk aan het zwartmaken van Seralini !!)
 3. Verder zijn de indicaties dat Roundup NIET zomaar ff wordt afgebroken legio; in de rivier de Maas schommelen de concentraties van glyfosaat en het zeer schadelijke afbraakproduct AMPA al sinds jaar en dag rond de drinkwaternorm. Glyfosaat hecht zich ook aan bodemdeeltjes en heeft nog jarenlang een schadelijk effect (prof. Don Huber)
 4. Glyfosaat legt tweewaardige elementen (dus ook veel sporenelementen) vast, die dus niet meer door de plant kunnen worden opgenomen. Dat deze elementen worden aangetoond in chemische analyses zegt dus heel weinig over de feitelijke beschikbaarheid. Glyfosaat veroorzaakt dus kunstmatig opgewekte gebreksziekten.
 5. Glyfosaat is een bacteriostaat. Dat wil zeggen dat het bacterieel leven in de bodem wordt ‘bevroren’ en vervolgens afsterft. Helaas zijn dat veelal de gunstige bacteriën, waardoor schadelijke schimmels en bacteriën de overhand krijgen. Zeker in combinatie met drijfmestinjectie en de compactie veroorzaakt door zware machines treden er grote zuurstoftekorten op waardoor de vitaliteit van de bodem (en dus de gewassen) enorm wordt geschaad.
 6. In hoeverre glyfosaat ‘met mate’ wordt gebruikt zoals men suggereert, is een open vraag. Praktijkonderzoek naar de feitelijk gebruikte doseringen en de selectiviteit van de toepassing (zie punt 7) zou zeer waarschijnlijk heel interessante gegevens opleveren maar wordt niet uitgevoerd.
 7. Glyfosaat/Roundup wordt in de landbouw steeds meer als cosmetisch (gemaks)middel gebruikt (zoals veel particulieren trouwens ook nog steeds doen), waarbij de toepassing in geen verhouding staat tot de schadelijkheid van het middel. Voorbeeld: er wordt STANDAARD gespoten voorafgaande aan de voorbereiding van een zaaibed voor mais, of er nu veel onkruid staat of niet. We praten dus over een aanzienlijk oppervlak dat jaarlijks in NL voor de bijl gaat. Ook het doodspuiten van graan en aardappelloof komt steeds meer in zwang.

De belangrijkste conclusie is dus dat het middel erger is dan de kwaal en dat het gemak waarmee glyfosaat wordt toegepast enorme schade veroorzaakt die nog nauwelijks wordt herkend door een aantal versluierende factoren. De grote vraag is dus eigenlijk of de politiek de goede kant op wil kijken, als het gaat om het verzamelen van argumenten vóór continuering van de toelating van glyfosaat.

De recente Duitse onderzoeken die erop wijzen dat vrijwel elk individu glyfosaat in zijn systeem heeft, worden weggemoffeld door de media. Zou de politiek werkelijk denken dat dat voor Nederland niet geldt, en zou dat geen zwaarwegende reden zijn om in Europees verband nu eens te gaan uitzoeken wat glyfosaat nu werkelijk voor effecten heeft in het menselijk en dierlijk organisme? Bron

Rapport WHO over glyfosaat.

Een van de sleutelstudies waar IARC zich op baseert is een onderzoek uitgevoerd door Monsanto zelf, uit 1983, en dat al in die tijd vraagtekens plaatst bij de veiligheid van het bestrijdingsmiddel. Voor de studie gaven Monsanto-onderzoekers muizen in een oplopende dosis glyfosaat. Het resultaat: gelinkt aan de dosis ontwikkelen onderzochte dieren vaker tumoren. bron.

Netherlands: vote to keep glyphosate out of Europe.

16-05-2016: The European Parliament voted last month to stop the EU approve “probably carcinogenic” glyphosate for most uses. Glyphosate weedkillers like Roundup should be completely banned, but the European Commission still seems determined to put Monsanto’s interests before public health concerns.

In March, the Netherlands joined France, Sweden, and Italy to oppose a new 15-year licence for glyphosate. Undeterred, the European Commission has tweaked the glyphosate license proposal a little to win over the Netherlands. We need to come together now to make sure the Netherlands government stands up to the agrochemical lobby and the Commission. Go to the petition.

16-05-2016: Binnenkort (18 en 19 mei) stemt de EU over een verdere toelating van glyfosaat in de EU. Nederland speelt en belangrijke rol. Als zij tegenstemt (wat zij eerder heeft gedaan, maar de staatsecretaris van Dam twijfelt nu) wordt glyfosaat verboden. Steun de petitie zodat Nederland tegen stemt! Klik hier om naar de petitie te gaan en stem!

03-03-2016: Groen Links: ‘Regering, stem tegen plan hernieuwde toelating landbouwgif glyfosaat’

De regering moet tegen het Europese voorstel voor hernieuwde toelating van landbouwgif glyfosaat stemmen. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van GroenLinks en PvdA aan die daartoe oproept. Volgende week wordt in Brussel door de nationale lidstaten gestemd over het voorstel om voor 15 jaar glyfosaat goed te keuren.

Zika? Monsanto’s Roundup associated with smaller heads

by Jon Rappoport

January 31, 2016

Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling

Alejandra Paganelli , Victoria Gnazzo , Helena Acosta , Silvia L. López , and Andrés E. Carrasco * Laboratorio de Embriología Molecular, CONICET-UBA, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Paraguay 2155, 3° piso (1121), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Chem. Res. Toxicol. , 2010 , 23 (10), pp 1586–1595 DOI: 10.1021/tx1001749 Publication Date (Web): August 9, 2010 Copyright © 2010 American Chemical Society * Corresponding author. Phone: +5411 5950 9500 ext. 2216 . Fax: +5411 5950 9626.

Comment by Jon Rappoport: And if there is any doubt that the authors are talking about the birth defects now being (falsely) attributed to the Zika virus, they follow up with this comment: “There is growing evidence raising concerns about the effects of GBH [glyphosate-based herbicides] on people living in areas where herbicides are intensely used.  Women exposed during pregnancy to herbicides delivered offspring with congenital malformations, including microcephaly [small heads], anencephaly [missing major parts of brain and skull in embryos], and cranial malformations.”

29-11-2015 Jeffrey Smith: Een nieuw onderzoeksrapport (Eng.) in de glyfosaatserie door Anthony Samsel en Stephanie Seneff laat zien dat het Monsanto is die het mis heeft en hoe hun eigen onderzoeken al 30 jaar geleden onvoorwaardelijk relaties naar kanker laten zien. <MEER (Eng.)>

29-11-2015 Jeffrey Smith: A new paper in the glyphosate series by Anthony Samsel and Stephanie Seneff shows that it is Monsanto who is out of step, and how their own studies demonstrated unqualified links to cancer for over 30 years. <MORE>

07-05-2015 Dr. Mercola: Monsanto Has Known for Nearly 35 Years That GMOs Promote Cancer.

1 juni 2015: Bericht/press release of/van The Institute of Science in Society

Glyphosate, the main ingredient in the herbicide Roundup, is now considered a carcinogen by Denmark’s Working Environment Authority (WEA) [1]. This comes in the wake of the recent World Health Organization (WHO) reclassification of glyphosate as probable carcinogen (see [2] Glyphosate “Probably Carcinogenic to Human” Latest WHO Assessment , SiS 66).

The WHO group of 17 experts links glyphosate specifically to non-Hodgkin lymphoma, a disease affecting approximately 1 040 Danes each year, and the rate is growing for reasons unknown [1]. The WHO report raises the concern of Philippe Grandjean, professor of environmental medicine at the University of Southern Denmark.

April 2015 Open Letter to the People of China:Ambassador Liu Xiaoming Embassy of the People’s Republic of China 49 Portland Place , London W1B 1JL Request for urgent letter to be forwarded to President Xi Jin-ping and Premier Li Ke-qiang OPEN LETTER: The Impact of Glyphosate/Roundup on global health.

Nieuw onderzoek van de WHO (2015) toont aan, dat Roundup (bestrijdingsmiddel waar glyfosaat in zit) kankerverwekkend kan zijn.

Institute of Science In Society Report 24/03/15 Glyphosate ‘Probably Carcinogenic to Humans’ Latest WHO Assessment.

The world authority on cancer’s evidence-based assessment is pitched against the Monsanto-led corrupt approvals in US and Europe Dr Mae-Wan Ho and Dr Nancy Swanson.

More on Roundup: ISIS Report 30/03/15 Elsevier Climb Down over Séralini Retraction but IARC Retraction Next for Monsanto.

Elsevier has quietly distanced itself from its misdeed, but Monsanto is outrageously calling for another retraction Prof Peter Saunders.

 

ISIS Report 8/10/14 Widespread Glyphosate Contamination in USA Most comprehensive study reveals glyphosate and AMPA in the environment over 9 years and across 38 states Dr Eva Sirinathsinghji .18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer.3 februari 2014: Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat van alle onderzochte bestrijdingsmiddelen Roundup de meest giftige is. Dat komt niet alleen door het actieve ingredient glyfosaat, maar vooral door de toegevoegde fabrieksgeheime stoffen die niet worden getest op giftigheid. Pesticide toxicity vastly understated, claims new Séralini study (Pdf.)By Oliver Nieburg+ , 31-Jan-2014 Major pesticides are more toxic to humans than their declared active principles, according to a new study by divisive French scientist Gilles-Eric Séralini.

Het is helaas zo, dat steeds meer boeren hun granen rijp spuiten met Roundup. De Deense varkensfokker Ib Borup Pedersen heeft in 2012 in eigen onderzoek aangetoond dat zijn Roundup Ready soja (gentech soja) uit de VS 250 mg/kg (ppm) glyfosaat bevatte maar dat zijn eigen gerst 2.500 mg/kg glyfosaat bevatte. Hij had dit rijp gespoten met Roundup. Hij was dit onderzoek begonnen omdat hij misvormde biggen bleef houden nadat hij zijn gentech soja uit het voederrantsoen had geschrapt.  De video van zijn presentatie in Kopenhagen in het kader van de Growing Doubt campagne. van Greenpeace is te zien op YouTube: Changeover to Non- GMO soya in Denmark – YouTube .Stop onmiddellijk met het gebruik van Roundup! “Een gewas en bodem met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten, plant- dier- en beschavingsziekten weinig kans”

2 december 2013: Power Point Presentatie over Roundup dat over de oogst wordt gesprayed bij “afrijping” groot risico op ziekte, koopt alleen nog biologisch. Voor het afrijpen van het graan, en andere gewassen spuit men tegenwoordig ook in Nederland met Roundup (werkzame stof  glyfosaat), zodat de gewassen gelijk rijp worden. Het Roundup (bestrijdingsmiddel) gaat in de plant zelf zitten en sommige stoffen van Roundup verdrijven de zo noodzakelijke vitaminen en mineralen door ze onwerkbaar te maken. Het bestrijdingsmiddel kun je er niet afwassen de plant neemt het via de wortels op. Verschillende ernstige ziekten kunnen het gevolg zijn. Dit gebeurt sluiperderwijs. Koop dus nu alleen nog biologisch brood, pasta e.d.

3 december 2013 ons helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.

Dinsdagavond 1 oktober: 19.55 Twee onderwerpen: inspreken door Thea en Miep Bos namens de Bezorgde Burgers tegen gif op de Flevokust over Flevokust. Anita de Harde zal verder spreken namens de Gentechvrije Burgers over het burgerinitiatief om Roundupgebruik en dergelijke te doen verbieden, die de gemeente Lelystad gebruikt. Het geheel met beelden. Komt allen naar het stadhuis van Lelystad. Aanvang inloop 18.45

27 aug. 2013. Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad. is verstuurd!

26-07-2013 Alles over onze digitale petitie tegen het gebruik van glyfosaat in de gemeente Lelystad.Vrouw kreeg eczeem en andere klachten (foto) na aanraking met bestrijdingsmiddelen. Roundup and birth defects. Full report. Milieudefensie: Europeanen krijgen zonder het te weten het gif glyfosaat binnen. 19 September 2012: Monsanto Roundup weedkiller and GM maize implicated in ‘shocking’ new cancer study.

26-07-2013 Rotterdam bant Roundup.

Watchman-news: 12-9 Study Links Roundup ‘Weedkiller’ To Overgrowth of Deadly Fungal Toxins.

6 juni 2013: Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Anthony Samsel 1 and Stephanie Seneff 2,*

Gemeente Lelystad gebruikt de DOB-methode en gebruikt dus glyfosaat.

17-09-2012 Vanmorgen sprak een burger uit Lelystad met een man die Roundup spoot in Lelystad-Zuid. Ze vertelde dat de buurt geen Roundup wil. Hij was even gestopt met sprayen maar daarop spoot hij gewoon verder en zorgde er voor dat zij de drift inademde.

This morning a citizen from the city of Lelystad spoke to a labourer who was spraying Roundup. She told him that the neighbourhood don’t want Roundup sprayed. His answer was to continue spraying while she was speaking. So she inhaled the drift (=mist).

Fragment lezing Dr. D. Huber:

Glyfosaat:

Niet waargemaakte Beloften – Overdreven voordelen

[1] Hogere opbrengsten [1] Lager gebruik pesticiden [1] Minder na verliezen bij oogst [1] Verbeterde stikstof N-fixatie [1] Droogte en zout tolerantie [1] Verhoogde fotosynthese [1] Sterkere wortelgroei & fysiologisch functioneren [1] Ziekte resistentie [1] Lagere risico‘s (economisch)

Lagere kosten [1] Verhoogde veiligheid [1] Eenvoudiger beheer – resistante onkruiden & ziekten

= VERRAAD VAN HET PUBLIEKE VERTROUWEN Gehele lezing met voorbeelden Dr. D. Huber.

Allerlei links over glyfosaat, werkzaam bestanddeel van Roundup, in Roundup zitten nog meer giftige fabrieksgeheime ingrediënten, oorspronkelijk van Monsanto, maar nu het octrooi is opgeheven wordt het massaal nagemaakt. Een bestrijdingsmiddel dat vaak gebruikt wordt bij gentech gewassen. Die worden er nl. resistent tegen gemaakt d.m.v. genetische manipulatie.

Wordt je per ongeluk bespoten, of kom je in aanraking met drift (nevel die een tijdlang blijft hangen) ga danonmiddellijk onder de douche en spoel je ogen. Het bestrijdingsmiddel dat alle planten doodt, is een middel dat zich langzamerhand over de plant verspreidt en zich dus uitbreidt. Een (overleden) slachtoffer van een soortgelijk bestrijdingsmiddel, gaf deze tip, zelf had ze het helaas niet tijdig gedaan. Ze schreef:

Fragment:

Tja, en toen dat wandelingetje in 1992 in het Amsterdamse Beatrixpark. “Tegen zevenen was het, een beetje schemerig. Ik liep met mijn hondje door het park. Komt daar zo’n vent met een karretje, met een verstuiver. Wist ik veel. Bleek later Finale SL14 te zijn. Verder gebeurde er niets. Een jaar later was ik weer eens in het Beatrixpark en zag daar in het gras allemaal van die gele randen. Ik stapte ‘s avonds in mijn bed en toen bleek mijn hele been rood. Het jeukte als de pest. Ik heb een kennis gevraagd foto’s te maken.”

Bij Lily Eijsten begon langzaam de overtuiging door te dringen dat beide bezoeken aan het Beatrixpark iets met elkaar te maken hebben. Bij dat eerste bezoek raakte ze gevoelig, de tweede keer sloeg de inmiddels postgevatte allergie toe. “Ik ben weer terug gegaan om te kijken of ik het bij het juiste eind had. Mijn armen zaten onder, alles zwol op”. Om zeker van haar zaak te zijn vroeg Eijsten een Amsterdamse professor haar te onderzoeken. “Ik moest van die man een liter Finale halen, in Aalsmeer. Hij gaf toe geen ervaring te hebben met het middel. Ik wilde in ieder geval de beste arts. Heb toen ook met het Amsterdams Medisch Centrum en de universiteit Utrecht gebeld. Achteraf staat voor mij vast dat die man op de verkeerde wijze getest heeft. Finale lost op in water en hij gebruikte als dragerstof vaseline, hetgeen de huid afsluit. Uit wetenschappelijke dossiers haal ik dat hij fout zit, maar dat wil de man niet toegeven.”

Roundup gelinkt aan ziekte van Parkinson.

Neurotoxicology and Teratology Volume 34, Issue 3 , May-June 2012, Pages 344-349 Glyphosate induced cell death through apoptotic and autophagic mechanisms

 • a Department of Neurology & Institute of Neurology, Ruijin Hospital affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
 • b Lab of Neurodegenerative Diseases & key Laboratory of Stem Cell Biology, Institute of Health Science, Shanghai Institutes of Biological Sciences, Chinese Academy of Science & Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China.

Chinese wetenschappers linken gebruik van Roundup aan ziekte van Parkinson . (9-5-2012) Chinese onderzoekers van de Shanghai Jiao Tong Universiteit leggen in het wetenschappelijk tijdschrift Neurotoxicology and Teratology een link tussen het gebruik van herbiciden op basis van glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Ze onderzochten de effecten van glyfosaat op verschillende P12 cellen en ondekten dat het ten koste gaat van de levensvatbaarheid van deze cellen. Glyfosaat zorgde voor extra sterfte van cellen via autofagie en zette aan tot apoptose. Verder stelden ze vast dat deze effecten bij de met glyfosaat behandelde cellen minder waren wanneer het Beclin-1 gen werd gedeactiveerd.

Waterleidingbedrijven maken zich grote zorgen om de afbraakproducten AMPA die achterblijven na gebruik van Glyfosaat. Prioritaire stoffen. Met betrekking tot de zogenaamde lijst met prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Vewin kunnen bewerkstelligen dat de stoffen glyfosaat, mecoprop en bentazon opnieuw zullen worden beoordeeld en eventueel aan de lijst zullen worden toegevoegd. Deze schadelijke en moeilijk te verwijderen stoffen worden in te hoge concentraties aangetroffen in Nederlandse drinkwaterbronnen.

In maart van dit jaar waarschuwt de AID dat bij gebruik van Glyfosaat op slootkanten hoge boetes worden uitgedeeld van 2000 Euro oa omdat dit middel steeds meer in ons oppervlaktewater terecht komt

+ Wetenschappers waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide toepassing glyfosaat De wetenschapper Don Huber , die onlangs met pensioen ging bij de Purdue Universiteit , vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat negatieve effecten heeft op de bodem, de planten, gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen. Hij vond een stelselmatige toename van een bepaalde schimmel op tarwe waarop glyfosaat was gebruikt. Glyfosaat blijkt ook te leiden tot minder mangaan, wat essentieel is voor de afweer van de plant tegen ziekten en milieu-stress. Huber : “glyfosaat kan voedingsstoffen zoals mangaan, koper, kalium, ijzer, magnesium, kalk en zink in planten vastleggen zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Glyfosaat doodt onkruid door essentiële nutriënten voor de afweer van planten te binden. Glyfosaat doodt onkruiden niet direct maar blokkeert hun afweer zodat pathogenen in de bodem in actie kunnen komen en de onkruiden doden. Glyfosaat verzwakt de plant dusdanig dat het vatbaar wordt voor schadelijke bodemschimmels.”

Alles over de giftigheid van glyfosaat tekst in het Nederlands o.a. een tekst  van de Stichting Natuurverrijking.

3 September 2012: The woes of GMOs – Glyphosate and GMOs Impact on Crops, Soils, Animals and Man Dr. Don M. Huber, Emeritus Professor of Plant Pathology, Purdue University

16 september 2011:Motie GL Rik Grashoff: Glyfosaat in Nederlandse huishoudens en in gemeenten verboden. Political party GroenLinks sees to it that Parlement has spoken out: Glyphosate is now forbidden in Dutch households and in -Cities. WANNEER gaat dit echt gebeuren?

 

Bericht aangemaakt op 22 oktober 2011

Lezing dr. Huber (lees hier zijn update in het Engels en hier een verslag van de lezing in het Nederlands (Netwerk Vitale Landbouw heeft hem uitgenodigd voor een aantal lezingen) in Nederland.

Speech by dr. Huber (read his update here in English) in the Netherlands.

Mevrouw, mijnheer,

Er wordt in ons land met name in de landbouw en volkstuinen veel herbicide met de chemische stof glysofaat gebruikt.

Indien het juist is dat wat nu praktijken en onderzoeken aantonen; namelijk zeer schadelijke gevolgen voor het bodemleven en indirect voor de gezondheid van mens dier en gewassen, is dat zeer verontrustend.

Er zou zelfs een nieuw pathogeen zijn ontstaan/aangetroffen, wat in het circuit bij veevoer, ook in kadavers aanwezig zou zijn.

Wij bevelen verdere bekendmaking zo veel mogelijk aan.

Met hartelijke groeten,

Wilbord Braakman,

Bestuurslid Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Biologisch tuinder – agrarisch adviseur.

0224 561166 -06.4444.7001 – Schagen.

It’s raining Roundup!

Glyphosate, the chemical ingredient of Roundup herbicide, and its breakdown product aminomethylphosphonic acid (AMPA) are frequently found in rainfall and rivers in the Mississippi Basin, where most GM crops tolerant to glyphosate are grown, according to findings by the US Geological Survey (USGS). The USGS reports that glyphosate use rose by more than eightfold, to 88,000 tons, in the 15 years to 2007, further eroding the myth that GM crops reduce chemical use.

The USGS found glyphosate in more than 60% of air and rain samples taken in Mississippi, Iowa and Indiana, with AMPA found in more than 50% of samples. Researchers from the USGS estimate that about 1% of glyphosate sprayed ended up in surface waters in the four areas where monitoring was conducted in streams and rivers. The highest median level of glyphosate detected was 5.7ug/litre. In Europe, this level would not be allowed to enter the public water supply. [ Read the Article ]

Published studies on the findings: – Glyphosate in the atmosphere. Environmental Toxicology and Chemistry 30: 548-555 – Glyphosate in surface waters of agricultural basin. Pesticide Management Science 67: doi: 10.1002/ps.2212

 

Text re: glyphosat auf Deutsch, Italiano: Il diserbante più venduto al mondo causa malformazioni genetiche di Andrea Bertaglio – 04/07/2011En Français

Technical Announcement: Widely Used Herbicide Commonly Found in Rain and Streams in the Mississippi River Basin.

Released: 8/29/2011 8:19:35 AM

Contact Information: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey Office of Communications and Publishing 12201 Sunrise Valley Dr, MS 119 Reston, VA 20192 Paul Capel Phone: (612) 625-3082 Kara Capelli Phone: (571) 420-9408

Demand Safety Assessment of Monsanto’s Roundup The most common genetically modified food crops are bred to withstand the application of herbicides. Glyphosate, the active ingredient in Monsanto’s Roundup, is absorbed into the roots, shoots and fruits of plants that

we and our livestock consume. It has been shown to persist in food and cannot be completely removed by washing, peeling or processing produce or grains. So basically, if you’re consuming food from plants treated with Roundup, then you may be consuming residues of this chemical that is linked to cancer, birth defects and nervous disorders like Parkinson’s disease. MORE

 

Allerlei links over glyfosaat, een bestrijdingsmiddel dat vaak gebruikt wordt bij gentech gewassen. Die worden er nl. resistent tegen gemaakt d.m.v. genetische manipulatie.

NEW in 2011: ROUND UP AND BIRTHDEFECTS.

 

 

 

Dr. Huber Explains Science Behind New Organism and Threat from Monsanto’s Roundup, GMOs to Disease and Infertility from Food Democracy Now!

GM food toxins found in the blood of 93% of unborn babies By Sean Poulter Last updated at 11:07 AM on 20th May 2011The study can be found here.

17 mei 2011 Dr. D. Huber on Glyphosate. 1 and 2. (Explaining letter Vilsack).

21-02-2011, Mae-Wan Ho: Emergency! Pathogen New to Science Found in Roundup Ready GM Crops?

February 2011: Researcher: Roundup or Roundup-Ready Crops May Be Causing Animal Miscarriages and Infertility. (Onderzoeker: Roundup of Roundup Ready gewassen zouden miskramen en onvruchtbaarheid bij dieren kunnen veroorzaken.)

January/february 2010: The widespread use of glyphosate is causing negative impacts on soil and plants as well as possibly animal and human health. These are key findings of Don Huber, emeritus professor of plant pathology, Purdue University.

Teken ook en steun dr. Gilles-Eric Séralini ( wetenschappelijke artikelen die beschrijven dat glyfosaat schadelijk is, hij wordt in discrediet gebracht) en zijn mede auteurs. Brief met steunbetuiging (Eng.)

Sign up and Support to Gilles-Eric Séralini and his co-authors. Support letter. The attacks on GE Séralini and his colleagues Incomprehensibly, the French Association of Plant Biotechnology (AFBV), chaired by Marc Fellous, Professor of Genetics and former president of the Biomolecular Engineering

Commission (a governmental commission to assess agricultural GMOs, where Professor Séralini was a member from 1998 to 2007), supported by well-known professors like Claude Allegre and Axel Kahn, stated in a press release dated from December 14, 2009, that “The work of Professor Séralini has been invalidated by the scientific community.” These allegations are totally false and have no basis. Not only has all of the work conducted by Professor Séralini and colleagues been published in international journals after rigorous peer review by anonymous referees, but also none of their work has been subject to any science-based or formal means of invalidation. CUT.

21 september 2009 Watchdog (Engels): Commetaar op glyfosaat.

23 juni 2009 Scientific American: Roundup nog schadelijker dan gedacht. Vernietiging van menselijke cellen. Wetenschapper die waarschuwt voor gezondheidsrisico’s door Monsanto’ s herbicide, wordt bedreigd.Scientist Warning of Health Hazards of Monsanto’s Herbicide Receives Threats. GM Watch, April 27, 2009 Straight to the Source 1.Threats to scientist There are reports coming our of Argentina of attempts to intimidate the lead researcher of the study showing that Roundup – the glyphosate  herbicide developed by Monsanto,  could cause brain, intestinal and heart defects in fetuses.

2.Herbicide Used in Argentina Could Cause Birth Defects

16 april 2009

Zaplog: Onderzoekers slaan alarm over glyfosaat in sojateelt BUENOS AIRES,, 16 april 2009 (IPS) – Argentijnse onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen over de schadelijkheid van glyfosaat, het actieve bestanddeel in de onkruidverdelger Roundup van biotechgigant Monsanto.

6 januari 2009. Belangrijk onderzoek: Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells naar de formulering (is de totale herbicide “Roundup” nl. de werkzame stof glyfosaat en fabrieksgeheime stoffen samen) van Roundup. ” Formulering zorgt voor celdood en dood van levende cellen of weefsels in menselijke cellen van de navelstreng, -cellen van de embryo en -cellen van de moederkoek” onderzoek door Nora Benachour, Gilles-Eric Séralini, net uitgebracht. Lees hier het persbericht.

Waterleidingbedrijven maken zich grote zorgen om de afbraakproducten AMPA die achterblijven na gebruik van Glyfosaat. Prioritaire stoffen. Met betrekking tot de zogenaamde lijst met prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Vewin kunnen bewerkstelligen dat de stoffen glyfosaat, mecoprop en bentazon opnieuw zullen worden beoordeeld en eventueel aan de lijst zullen worden toegevoegd. Deze schadelijke en moeilijk te verwijderen stoffen worden in te hoge concentraties aangetroffen in Nederlandse drinkwaterbronnen.

Wil je over AMPA en drinkwater meer lezen dan kan je ook hier terecht. In 2008 waarschuwde de AID dat bij gebruik van Glyfosaat op slootkanten hoge boetes worden uitgedeeld van 2000 Euro oa omdat dit middel steeds meer in ons oppervlaktewater terecht komt.

Een geheel ander voorbeeld bv, In Columbia wordt Glyfosaat bv gebruikt om Coca plantages te vernietigen, het werkt prima, er blijft voldoende Coca over om voldoende te exporteren, maar de plaatselijke bevolking ondervind steeds meer problemen met veel schade aan de ongeboren vrucht. Trouwens sinds 1 januari 2007 is het verboden om Round-up als particulier te kopen indien het wordt toegepast op tegels, bestrating e.d. gebruik je het direct naast de bestrating op uw plantjes dan mag het wel gekocht en gebruikt worden.

Ook de gemeente Leeuwarden is erachter gekomen dat toepassing van Glyfosaat een slecht idee is, en schade aan ons milieu aanbrengt. En voor de overige liefhebbers en scheikundigen onder ons is hieronder de werking van Round-up nog een keer gemeld.

Bij onderzoek van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het nageslacht van vrouwtjesratten, die Roundup Ready (R) gentechsoja gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja kregen of niet.

Over Roundup dat wordt afgeraden door dr. Mercola.(Engels)

Ned. Lezing Huber.

 

Bezwaren 2009

Anjer hoorzitting ministerie van VROM interieur

20 februari 2009.

Bezwaarschrift tegen een ontwerpbesluit op een vergunningaanvraag voor een categorie 1 veldproef met genetisch gemodificeerde populieren. Kenmerk IM 08-010. Meer info.

Het betreft een kleinschalige veldproef (categorie 1) met niet-bloeiende genetisch gemodificeerde (gg-) populieren (grauwe abelen). De populieren hebben een verlaagd ligninegehalte omdat de populieren het enzym cinnamoyl CoA reductase tot expressie brengen. Daarnaast wordt het hpt gen tot expressie gebracht waardoor de populieren resistent zijn voor hygromycine. De vergunningaanvrager, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, wil nagaan of het hout van onder praktijkomstandigheden geteelde gg-populieren gemakkelijk in bioethanol is om te zetten. Daarnaast wil de vergunningaanvrager gegevens verzamelen over de interactie van de gg-populieren met andere organismen. De aanvrager is voornemens om de werkzaamheden in de gemeente Noord-Beveland uit te voeren.

Genpopulieren Weerstand in Europa

fragment…….De Nederlandse overheid gaf wel groen licht, maar net voordat in 2009 de schop er in Zeeland (Colijnsplaat) in zou gaan, stemde ook de Belgische regering in……meer.

Bron: NRC.  Marianne Heselmans.


19 maart 2009

 Bezwaarschrift en 1ste en 2de en derde  aanvulling hierop betr. St. Catharina Ziekenhuis Eindhoven. CLI patienten toediening gentherapeuticum. ” Tamaris-onderzoek, “Phase III gene therapy study using XRP0038 / NV1FGF coding for fibroblast growth factor to provide therapeutic angiogenesis for the treatment of critical limb ischemia” Kenmerk IM 09/001. Teruggetrokken, “genoeg aantal patienten wereldwijd” . De proef is tenslotte mislukt lees hier en onder.

Bron: News > Heartwire from Medscape > American Heart Association (AHA) 2010 Scientific Sessions. TAMARIS: Gene Therapy Fails in Phase 3 Trial of Critical Limb Ischemia

By Lisa Nainggolan

November 17, 2010

November 17, 2010 (Chicago, Illinois) — The largest gene-therapy trial ever in critical limb ischemia has failed to show a significant benefit of this approach in these very sick patients. The randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial, called TAMARIS, tested the concept of therapeutic angiogenesis via the transfer of a gene ..More

Zie ook: TAMARIS Trial: Gene Therapy Ineffective In CLI, Publish date: May 1, 2011, by Bruce Jancin

Fragment:…”Results of the phase III, randomized, double-blind, 525-patient TAMARIS study showed a 37% rate of death or major amputation at 1 year in recipients of the gene controlling for the expression of angiogenic fibroblast growth factor 1, compared with a 33% rate in placebo-treated controls.”

 

tamarisproIM 09-001 tamarisproef geen patienten Catharina Ziekenhuis
IM 09-001 tamarisproef geen patienten Catharina Ziekenhuis

 


26 maart 2009

Gentech anjers met veranderde bloemkleur.

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-26407-2) Bezwaar


Tevens 26 maart 2009

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-25958-3) Bezwaar. (Ook van St. VoMiGEN).


19 oktober 2009

Bezwaarschrift  1 en 2 betreffende: Op 03-10-2008 zijn van het Erasmus Universitair Medisch Centrum , te Rotterdam , en van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg – VU Medisch Centrum, te Amsterdam, twee vergunningsaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/RB onder nr. IM 08-008 en IM 08-009.

De beide aanvragen betreffen de toepassing van een genetisch gemodificeerde adenovirale vector in patiënten met hersentumoren (glioma’s). De virale vector kan zich na locale toediening in de hersenen selectief vermenigvuldigen in glioma tumorcellen, waardoor de geïnfecteerde tumorcellen vernietigd worden. Het doel van de klinische studie is het ontwikkelen van een nieuwe therapie tegen hersentumoren.

Wijziging  IM 08-008/01.

Uit: Besluit GGO IM 08-008/04:

Onverwachte bijwerking en ernstige bijwerking:

Het Erasmus Universitair Medisch Centrum heeft 26 maart 2013 een bijwerking gemeld die twee weken na de toediening van de adenovirale vector optrad. De betreffende patiënt had de op één na hoogste dosis, die in de onderhavige studie wordt gehanteerd, toegediend gekregen en is, volgens protocol, vier dagen na de start van de behandeling ontslagen uit het ziekenhuis. Op dat moment waren de hoofdwondjes dicht die ontstaan waren als gevolg het aanbrengen van de katheters benodigd voor de toediening van de adenovirale vector. Anderhalve week later trad onverwacht bij de patiënt enige lekkage van hersenvocht uit de hoofdwonden op. De vergunninghouder heeft hierop maatregelen genomen. De wonden bleven hersenvocht (liquor) lekken, waarna de patiënt op de vierde dag na het begin van de lekkage weer is opgenomen in het ziekenhuis. Acht dagen na de opname in het ziekenhuis was de wond weer droog en is de patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.

Rapport 2016.

Geef aan hoeveel patiënten dit jaar de studie hebben afgerond en hoeveel patiënten vroegtijdig zijn gestopt waarbij aangegeven moet worden wat hiervan de reden is geweest:
There were no patients that completed the study in 2016. One patient is still alive.

Vermeld het aantal patienten dat -In de verslagperiode nieuw is geïncludeerd
No new patients were included in the year 2015 or 2016.
-Reeds eerder werd geincludeerd en dit jaar nog deelnam aan de studie
Only patient number 015 was previously included and was still in the study in 2016.
-In de toekomst nog geincludeerd kan worden:
There will be no new inclusions since the study coordinators at both centers (Erasmus MC and VU mc) decided to end new inclusions per December 2014.

Geen patienten meer per december 2014.


10 april 2013

CGM/130410-01
Advies: Melding SAE in klinische studie met CRAd

De Cogem schrijft:

In een klinische fase I/II studie met genetisch gemodificeerde adenovirussen bij patiënten met een hersentumor is een ernstige bijwerking (SAE) waargenomen. Enkele weken na de behandeling met de virusvector kreeg de betreffende patiënt last van een hersenvliesontsteking en heeft de patiënt gedurende enkele dagen virus DNA uitgescheiden. Vanwege dit voorval is de klinische studie tijdelijk opgeschort. Naar aanleiding van de melding van deze bijwerking is de COGEM gevraagd te adviseren over de eventuele risico’s voor mens en milieu.

Aanvulling van de COGEM.


20 april, verbeterd 15 mei 2009

Verbeterd bezwaarschrift betr. LUMC, Leiden, gg ontstekingsremmer voor patienten met de ziekte van Crohn en ulceractieve colitus. Kenmerk IM 08/004Geen patienten. Zie ook Bezwaren 2010.


7 maart 2010: Leidse Universiteit sluit GMO-onderzoek “geen patienten geïncludeerd “. Tegen deze “gentherapiestudie”, (de aanvraag betreft een klinische toepassing van Lactococcus lactis bacteriën met daarin gekloneerd een recombinant humaan interleukine 10 (hIL-10) gen als ontstekingsremmer bij patiënten met de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis) waarbij jonge patienten zichzelf thuis het GMO moesten toedienen en in de koelkast bewaren, hadden wij in 2009 een bezwaarschrift ingediend. Wij schreven o.a.: Ook in dit geval voelen we toch de noodzaak ons af te vragen, wat de mogelijke gevaren kunnen zijn voor de patiënten, die deel zullen nemen aan deze proeven. De voornaamste vraag hierbij is: hoe zeker bent u er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor de patiënten zal zijn.


9 juni 2009

Open brief aan Minister Gerda Verburg vanwege een vervolguitnodiging (werkdiner in Wassenaar)   op het seminar “Het ggo- beoordelingskader: wegens verbouwing in overleg.” De uitnodiging was ingetrokken maar na een persoonlijk onderhoud met de minister mocht Miep Bos toch meedoen en het woord voeren tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar op 30 juni 2009. Goede links (die in de open brief worden genoemd) naar: Brief van het Sociaal Initiatief aan Minister Verburg en Brief aan L. Fresco door R. Verlinden, VoMiGEN.


30 juni 2009, verslag van het werkdiner in Wassenaar.

Miep Bos met Minister Verburg in Wassenaar tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar.
Miep Bos met Minister Verburg in Wassenaar tijdens een werkdiner in Voorlinden, Wassenaar, 2009.
Seminar vervolg uitnodiging Verburg wassenaar
Seminar vervolg uitnodiging Verburg wassenaar

 


Bezwaarschrift gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004.

Beroepschrift hierover aan de Raad van State. De Gentechvrije Burgers werden gemachtigd door Stichting VoMiGEN. Kenmerk 201011273/1/A4

Datum van uitspraak: woensdag 2 mei 2012
Tegen: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Proceduresoort: Eerste aanleg – meervoudig
Rechtsgebied: Algemene kamer – Milieu – Overige
ECLI: ECLI:NL:RVS:2012:BW4537

Uitspraak Raad van StateHet beroep, voor zover ingesteld door VoMiGEN, is niet-ontvankelijk.


10 augustus 2009.

Bezwaar tegen een markttoelating van Moonaqua, een gentech anjer met een veranderde bloemkleur. Wij gingen hiervoor naar een hoorzitting bij het voormalige ministerie van VROM.

C/NL/06-01

Verslag hoorzitting en pleitnota.

anjer Moonaqua hoorzitting Den Haag
Gentech anjer Moonaqua hoorzitting Den Haag

Wetenschappelijke verhandelingen van Dr. Don Lotter, waar Frides Lameris op wees: (1) en (2).

Portugal krant oproep tekenen petitie gentech anjer Moonaqua
Oproep onze petitie tegen een gentech anjer genaamd Moonaqua met veranderde bloemkleur te tekenen in Portugese krant.

Uitspraak Raad van State vanwege beroep VoMiGEN tegen de Moonaqua gentechanjer, 2009. ” 2.3. Het beroep is ongegrond.”

Beroep van Stichting VoMiGEN bij Hof van Justitie wegens uitspraak Raad van State. (Duits).

Uitspraak Hof van Justitie. Niet ontvankelijk verklaard.

2nd of October 2009 About the hearing on Moonaqua tm: More


27 december 2009

Bezwaarschrift betr. wijziging vergunning BASF gg aardappelproefvelden. DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

We hoorden lange tijd niets over ons bezwaar waarin stond dat er twee dezelfde kaartjes meegeleverd waren van het gebieden waar de proefvelden moest komen, dat is niet toegestaan. Er kwam ook maar geen Beschikking af. Maar de aanvraag is tenslotte op 30 november 2010 door BASF teruggetrokken. Zie brief VROM en de Beschikking.


27 december 2009.

Bezwaar tegen een gentech visvaccin door Intervet IG 09-092.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een grootschalige productie in fermentoren van het antigeen VP-2 van het infectious pancreatic necrosis virus door de genetisch gemodificeerde bacterie Escherichia coil. De productie zal binnen een Mt-Il ruimte plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 800 liter. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Boxmeer. Advertentie.

Intervet wil zijn productie gentech visvaccin tegen IPN uitbreiden, indertijd toegelaten onder een zwakke wetgeving. Mensen in Boxmeer zijn ook bezorgd. Het laboratorium ligt tegen huizen en scholen aan .Wij zijn bezorgd voor deze ontwikkelingen en willen eerst een grondig onderzoek naar de werkzaamheid en mogelijke schadelijkheid voor vis, mens, dier en milieu. De gekweekte zalmen worden één voor één geïnjecteerd met een injecteerpistool. Maar eerst verdoofd. Vissen zijn zeer stressgevoelig. Een aantal overleeft deze handelingen dan ook niet. Hoe dat precies gaat, kunt u hier lezen, met dank aan een vriendelijke wetenschapper. Volgens ons kun je beter wilde zalm kopen, die is in ieder geval niet genetisch gemanipuleerd (niet alle gekweekte zalmen zijn dat) en krijgt geen gentech voer (soja).


27 december 2009.

Bezwaarschrift tegen DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

  Betreft: Uw Besluiten op de aanvragen tot wijziging van de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

Wijziging vergunningen BASF

Op 04-12-2009 zijn door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer DGM/SAS IM 07-006 en DGM/SAS IM 07-007/02 gewijzigd. Op 1 oktober 2009 had BASF daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunningen hebben als kenmerk DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02 . De wijzigingen betreffen het toevoegen van een nieuwe locatie waarop de kleinschalige werkzaamheden onder IM 07-006 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylose gehalte en en IM 07-007 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verbeterde resistentie tegen Phytophthora infestans kunnen worden uitgevoerd. De extra locaties zijn gelegen in de gemeente Overbetuwe in de buurt van Andelst en Wely. Advertentie.

Fragment bezwaarschrift: We verzoeken u dan ook, deze extra locaties, die slechts 400 meter van een Natura 2000 gebied liggen, niet toe te staan. En de wijzigingsvergunningen te vernietigen, omdat het niet duidelijk is, waar de proeflocaties precies zijn. Dit omdat er bij beide aanvragen dezelfde kaart en het zelfde adres meegestuurd is. Teruggetrokken door BASF.

 

Biotech industrie trekt gmo-voedsel terug

De producten, die teruggetrokken worden door de Biotech industrie zijn:

 • GMO mais , Bt176 geproduceerd door Syngenta
 • GMO koolzaad, Ms1xRf1,geproduceerd door Bayer
 • GMO koolzaad, Ms1xRf2, geproduceerd door Bayer
 • GMO koolzaad, Topas 19/2, geproduceerd doorBayer
 • GMO mais, GA21xMON810,geproduceerd door Monsanto

The products include a controversial GM maize that was initially grown in Spain but was stopped following health concerns because it contains a resistance gene to the commonly used antibiotic, ampicillin. It was also central to environmental concerns in the United States after research indicated that it could damage the Monarch butterfly.[ Citaat uit bron Friends of the Earth) 

Bron: Friends of the Earth; 20-03-2007, Biotech industry withdraws GM foods