Zienswijzen

Zienswijze bezwaren 1997 bevestiging VROM
Zienswijze bezwaren 1997 bevestiging VROM

15 februari 1997 BGGO 96/19, BGGO 96/22 en BGGO 96/23

25 april 1997 BGGO 96/2339 (niet op internet)

16 december 2002 BGGO 01/11.38 idem

30 januari 2003 BGGO 01/06.23 idem

De meer dan 80 bezwaren/zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven van de Gentechvrije Burgers, vaak samen met Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark. en Stichting Natuurwetmoeders ingediend.

http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraardim07-006.html Aardappelen Basf 2007

http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraard07-007.html idem

http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070071en2A.html Aardappelen Basf 2009 2 bezwaren

http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070061en2.html wijzigingen. 2 bezwaren

http://www.gentechvrij.nl/pleit81208.html pleitnota hoorzitting aardappelen AVEBE

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/veulenbezwaarschriftgentvrburgers240810intrnt.pdf

http://www.gentechvrij.nl/veulen.html

http://www.gentechvrij.nl/veulenrvs2010.html Veulenvaccin Raad van State alle stukken

http://www.gentechvrij.nl/k5a.html (medische gentechproeven met virussen). 4 bezwaren

http://www.gentechvrij.nl/veulenprik.html

http://www.gentechvrij.nl/stop.html

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maisim07-008bezwaargroepbosza.pdf mais Monsanto 2008

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maisim070091bezwaargroepbos.pdf idem Pioneer HB.

http://www.gentechvrij.nl/pleitnota100507koolzgt73.html hoorzitting koolzaad Monsanto 567 handtek.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/med4leidenbezwaarschrifta.pdf (medisch)

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardwagIM2009002bezwaaraanvul.pdf Aardappelen

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kalfbezwaarmbosinternetzn.pdf Kalfvaccin

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kalfbezwaanvulling1.pdf aanvulling idem

http://www.gentechvrij.nl/k5.html (medisch)

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rdambezwaarversie2zn.pdf (medisch)

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/griepbezwaar2znamen.pdf (medisch)

http://www.gentechvrij.nl/medim09001.html (medisch)

http://www.gentechvrij.nl/im09001aanvul2.html (idem)

http://www.gentechvrij.nl/med3rotterdam08008.html (idem)

http://www.gentechvrij.nl/med2im08004.html (idem)

http://www.gentechvrij.nl/aardamylopen.html Aardappelen

http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09A.html idem

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardavebpleitnotadh.pdf idem

http://www.gentechvrij.nl/aardavebepleite.html Pleitnota tegen AVEBE aardappel

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kipbezwaarznamen.pdf Vaccin voor kippen

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/eibezwaar2mbos.pdf Lichtgevende kippeneieren.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aardamylbezwaarzn.pdf Aardappelen

http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09.html Aardappelen

http://www.gentechvrij.nl/aarddlo.html Aardappelen

http://www.gentechvrij.nl/popbelg.html Populieren

http://www.gentechvrij.nl/aarddlorvs.html Beroep bij de Raad van State (aardappelen)

http://www.gentechvrij.nl/med2im08004.html 2009 Leiden therapie tegen chronische darmontsteking.

http://www.gentechvrij.nl/med3amsterdam08009.html 2009 Gentech virus

http://www.gentechvrij.nl/med3rotterdam08008.html 2009 Gentech virus

http://www.gentechvrij.nl/090609obminverburg.html 2009 Open brief aan Minister Verburg

http://www.gentechvrij.nl/090609obminverburg2.html 2009 idem, vervolg

http://www.gentechvrij.nl/visvaccin2.html Gentech visvaccin

http://www.gentechvrij.nl/hond.html Gentech vaccin hond.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/hondlang.pdf idem

http://www.gentechvrij.nl/popbezw.html populieren

http://www.gentechvrij.nl/popbezw2.html idem

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/gt73-100325.pdf 565 handtekeningen tegen markttoelating van koolzaad van Monsanto. Blz. 1 t/m 30.

http://www.gentechvrij.nl/openbriefmincramer.html Open brief aan minister.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/maispetitienwA008009.pdf Petitie

http://www.gentechvrij.nl/nijl.html Intervet Nijlvirus

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/zienswijzeggobesluit.pdf Zienswijze GGO besluit.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rdambezwaarversie2zn.pdf IM 12-002. gentechvirusvaccin

http://www.gentechvrij.nl/kwal.html 2013 Tentoonstelling met gentech bacteriën, Naturalis Leiden

22-07-2014 http://www.gentechvrij.nl/k5a.html De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-001, GGO IM-MV 14-002, GGO IM-MV 14-003 en GGO IM-MV 14-004. De aanvragen betreffen fase 3 klinische studies in mannen met prostaatkanker. In de studies wordt gebruik gemaakt van twee levend verzwakte virus vaccins, die zijn gebaseerd op vaccinstammen van respectievelijk het vacciniavirus en het fowlpox (vogelpokken) virus.

http://www.gentechvrij.nl/ap.html Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.
Op 29-07-2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 15-001. De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Wageningen. Gentech appel met rood vruchtvlees. Beschikking.


Gentech ANJERS

17 oktober 2016; http://www.gentechvrij.nl/moonlitecar16.html GM carnation Moonlite Renewal see Notifications pending under Directive 2001/18/EC De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt bekend dat zij, conform artikel 17 van de Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, een afschrift heeft verzonden aan de Europese Commissie van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen. Het betreft een hernieuwingsaanvraag voor import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur. Alleen zienswijzen via de EU. Deadline 01-12-2016.

17 augustus 2015 http://www.gentechvrij.nl/a15.html De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd. Trosanjers (spray carnations).

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-02-Public-Comments.pdf Anjer, FLO-40685-2 (FLORIGENE®MoonvistaT) Blz.. 3-5 2013

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-01-Public-Comments.pdf Anjer, SHD-27531-4 (no commercial name). 2013

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-13-01-Public-Comments.pdf Blz. 9, 10, 11. 2013

http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html 2009

http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar2.html Bezwaar internationaal 2009

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/moonaquapeteng.pdf Anjer (Engels) 2009

http://www.i-sis.org.uk/No_to_GM_Carnations.php Say no to GM carnations for Europe 2009

http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html Pleitnota hoorzitting 2009

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-09-01-Public-Comments.pdf Anjer blz 1 e.v . 2009 Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-25958-3)

http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html 2007 Gentech anjer Moonlite

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-09-02-Public-Comments.pdf 2003 Carnation (Dianthus caryophyllus L.) genetically modified for flower colour. (Unique identifier IFD-26407-2)

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/moonaquavoorbeeldbezw2.pdf 2009

http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar2.html 2009

De Portugese rode anjer is een symbool van de Portugese revolutie van 1974. Daarom willen de Portugezen de roodkleurige anjer willens en wetens beschermen en willen o.a. daarom geen blauw/paarse gentech anjer. Een paar Portugese websites waar onze petitie tegen een gentechanjer wordt vermeld (er zijn er nog veel meer):

http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/190785 (over de anjer in het Portugees.)

http://expresso.sapo.pt/transgenicos-associacoes-portuguesas-contra-o-cultivo-de-cravos-azuis=f531438 idem

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=271937&tm=6&layout=121&visual=49 idem

http://www.netconsumo.com/2009/08/peticao-na-internet-contra-cravos-azuis.html idem

http://www.publico.pt/portugal/jornal/peticao-online-contra-a-venda-de-cravos-transgenicos-lilases-na-uniao-europeia-17593104#/0 idem

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/publiccomments/C-NL-06-01_PublicComments.pdf 2006 Genetically modified carnation Moonaqua 123.8.12 with a modified colour (Unique Identifier FLO-4Ø689-6)


Diversen.

06 november 2014 http://www.gentechvrij.nl/plat.html open brief en bezwaar tegen een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen in Lelystad. Aanvrager: Prionics Lelystad BV.

http://www.gentechvrij.nl/nietnatuurlijk.html open brief re: gentech plant en zebra-embryo’s in expositie Den Haag

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/expodendaagzienswijzembos230114.pdf idem, zienswijze.

14-04-14 http://www.gentechvrij.nl/bi.html Geslaagd Burgerinitiatief in Lelystad om Roundup in 2015 te verbieden in Lelystad door gehouden door De Gentechvrije Burgers.

 


2014 Proeven op veulens met gentech vaccins in Sint Anthonis.

BEZWAAR/open brief van 28 juni 2014,

Aanvulling 1 en open brief van 10 juli 2014,

Aanvulling 2 en open brief van 18 juli 2014.

Brief van ministerie van 14 augustus 2014. We konden tot 1 september 2014 ons bezwaar aanvullen.

Onze reactie daarop als aanvulling en open brief van 26 augustus 2014. (Data en foto’s van de Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN, een overzicht van 1997-2014. Download-tijd 15 sec.)

11 september 2014. Brief van ministerie vanwege hoorzitting op 30 sept. 2014.

15 september 2014 aanvulling 6 en open brief.

Correspondentie met het ministerie van IenM.

29-09-2014 http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/veulenprikpleitnota3009final4.pdf


Recent medische gentechproeven op mensen/ medische gentechdierproeven.

4 mei 2015: http://www.gentechvrij.nl/been.html Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-002. Beschikking

18 mei 2015: http://www.gentechvrij.nl/bz.html De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Beschikking

9 juni 2015:http://www.gentechvrij.nl/been3.html Aanvraag van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-008. De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie. Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. Beschikking Geen patiënten, procedure afgerond.

26 augustus 2015: http://www.gentechvrij.nl/mug.html De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 15-004 en GGO IM-MV 15-009. De aanvragen betreffen klinische studies waarin genetisch gemodificeerde malariaparasieten toegediend worden aan proefpersonen. Het doel van de klinische studies is om een vaccin te ontwikkelen tegen malaria dat bestaat uit een levende genetisch gemodificeerde parasiet. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Leiden en Nijmegen. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvragen te beslissen. Beschikking

28 augustus 2015: http://www.gentechvrij.nl/mot.html De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-003. De aanvraag betreft een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus gei¨nduceerde (pre)maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam. Beschikking

1 december 2015: http://www.gentechvrij.nl/kriel.html gegevens en zienswijze plus bezwaar tegen een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerd kalkoenen herpes virus (HVT) wordt toegediend aan ééndagskuikens/eieren. De kuikens worden na afloop van de gentechproef gedood. In totaal 60.000 ééndagskuikens/eieren. 10.000 à 12.000 kuikens per stal. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 15-012 Beschikking.

21 januari 2016: http://www.gentechvrij.nl/Bcel.html Op 2 oktober 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Academisch Medisch Centrum, te Amsterdam, een vergunningaanvraag op grond van Besluit genetisch emodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 15-012.
De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor (CAR-19) tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, op deze aanvraag te beslissen. Advertentie Volkskrant 19-01-2016. Beschikking.

14 juni 2016: Bezwaar tegen gentech injectieproef tegen gewrichtsreuma kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002. Op 24 februari 2016 en 25 februari 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Centre for Human Drug Research, te Leiden en het Academisch Ziekenhuis Leiden, te Leiden, vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002. Zienswijze van De Gentechvrije Burgers (verbeterd). Aanvulling op de herziene zienswijze. Ministeriële antwoorden op onze zienswijzen (fragmenten Beschikkingen). Beschikking ( kenmerk GGO IM-MV 16-001 ) Beschikking ( kenmerken GGO IM-MV 16-002 ) Beide Beschikkingen van kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002 zijn aan elkaar gelijk. .

31 oktober 2016:http://www.gentechvrij.nl/Bcel2.html De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 16-003, GGO IM-MV 16-004, GGO IM-MV 16-005, GGO IM-MV 16-006 en GGO IM-MV 16-007. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met B-cel maligniteiten, waarbij autologe T-cellen van de patiënten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een retrovirale vector. Deze vector brengt een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het opwekken van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Kennisgevingstekst.


Inspraak bij de Europese Commissie.

(Nog veel van onze bezwaren niet op deze site gezet, zie daarvoor hier, authorised en zie pending en hier, public consultations).

Juli 2015 an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified dicamba and glyphosate tolerant soybean MON 87708 x MON 89788 and food and feed produced from this soybean. Zienswijze.

Juli 2015 an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified glyphosate tolerant maize MON 87427 and food and feed produced from this maize. Zienswijze.

Augustus 2015 an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified herbicide tolerant maize NK603 x T25 and food and feed produced from this maize. Zienswijze.

Augustus 2015 an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of herbicide tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 x MON 89788 and food and feed produced from this soybean Zienswijze.

Augustus 2015 an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified herbicide tolerant soybean FG72 and food and feed produced from this soybean. Zienswijze.

17 oktober 2016; http://www.gentechvrij.nl/moonlitecar16.html GM carnation Moonlite Renewal see Notifications pending under Directive 2001/18/EC De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt bekend dat zij, conform artikel 17 van de Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, een afschrift heeft verzonden aan de Europese Commissie van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen. Het betreft een hernieuwingsaanvraag voor import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur. Alleen zienswijzen via de EU. Deadline 01-12-2016.

27 oktober 2016, an application for authorisation of placing on the market of GM cotton GHB 119 for food and feed uses, import and processing, submitted under Regulation (EC) No. 1829/2003 by Bayer CropScience AG. Zienswijze.

Naar boven

© Miep Bos 1997-2016 All drawings, pictures, painting, graphics, photographs, petitions, open letters and other texts appearing in the official web pages like www.gentechvrij.nl, www.gentechvrij.info www.miepbos.nl, www.miepbos.com of Miep Bos are protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.
.