Bezwaarschriften

hoorzitting markttoelating koolzaad

Bezwaarschriften, zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven tegen GGO besluiten, ingediend door de Gentechvrije Burgers, 1997 – 2019.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal:

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018, Bezwaren 2019, Bezwaren 2020.

Bijdrage Miep Bos op de site van de Volkskrant vanwege Grunbergs laatste “Voetnoot” niet gepubliceerd op de website.  2 mei 2018.

Voetnoot, schrijf uw eigen column.

Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M
Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M

Hoe kwam de toestemming tot stand om gentech proeven in Nederland te gaan doen?

Lees het boek:  Biotechnologie en de dialoog der doven; dertig jaar genetische modificatie in Nederland. Bastiaan C.J. Zoeteman,  Miranda Berendsen en Pepijn Kuyper. Gratis te verkrijgen bij de Cogem (info@cogem.net).

Actio Popularis M Bos
Actio Popularis cartoon van M. Bos

Actio Popularis

Sinds de afschaffing in 2005 van de Actio Popularis (het recht van het volk om te procederen tegen een besluit van de overheid) kunnen burgers niet zonder meer naar de rechter vanwege overheidsbesluiten. Men moet aantonen belanghebbende zijn.  Men moet bijvoorbeeld binnen 100 meter van een gentech proefveld wonen om belanghebbend te zijn.

Het verdrag (VN) en de richtlijn (EU) regelen de openbaarheid van milieu-informatie en de toegang tot de rechter wanneer het gaat om milieuzaken.  Zodra het gaat om een potentiële emissie, is het relevant voor het milieu, heb je recht op info en heb je toegang tot een rechter.

Burgers kunnen echter vaak alleen nog een zienswijze schrijven en dan houdt het op. Stichtingen kunnen wel een beroepschrift met een bezwaar schrijven en naar de rechter, maar moeten telkens aan hogere eisen voldoen. En worden meer en meer “niet belanghebbend” verklaard.
Meer informatie over de afschaffing van actio popularis is te vinden in de scriptie van Maaike Lucus:  Afschaffing van de actio popularis: “Het einde van de ruime rechtsbescherming in het milieurecht?”

Afgegeven beschikkingen

Alle afgegeven beschikkingen met betrekking GGO´s en onze meeste zienswijzen van de afgelopen 10 jaar zijn terug te vinden in de GGO Vergunningen Database (n.b. stel de status in op ‘alle’).

Allereerste bezwaarschriften:

15 februari 1997

BGGO 96/19, S & G Seeds B.V. Enkhuizen voor veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

BGGO 96/22, Monsanto Europe N.V. te Louvain-La-Neuve, België veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

25 april 1997

BGGO 96/23, Cobeco Zaden B.V. Lelystad, voor kleinschalige opbrengstbepalingen op praktijkschaal onder Nederlandse veldcondities van gg glufosinaat-ammonium resistente maisplanten.

16 december 2002

BGGO 01/11.38 idem.  Vergunning aan AVEBE voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kzg-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeente Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam.

Stichting VoMiGen en Greenpeace schreven hiertegen een beroepschrift en kregen gelijk van de Raad van State.

De vergunning werd vernietigd.

30 januari 2003 BGGO 01/06.23

Daarna kwam een  tijdelijk moratorium.

De meer dan 100 bezwaren/zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven van de Gentechvrije Burgers, hebben we vaak samen met Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark en Stichting Natuurwetmoeders ingediend.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal: Bezwaren 1997 zie boven, Bezwaren 2002 en 2003 zie boven daarna  tijdelijk een moratorium.

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018,  Bezwaren 2019.

Amsterdam niet gentechvrij

Amsterdam wil geen gentechvrije zone

Amsterdam, 7 november 2013 – De Amsterdamse gemeenteraad wil niet dat de hoofdstad een gentechvrije zone wordt. Dat is de uitkomst van een debat over het voorstel Amsterdam Gentechvrij van de Partij voor de Dieren Amsterdam. De beslissing komt een dag nadat de Europese commissie heeft aangekondigd een nieuw soort genmais te willen toestaan voor teelt. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Ik betreur het besluit van de gemeenteraad zeer. Genetische manipulatie heeft onaanvaardbare risico’s voor milieu, gezondheid en biodiversiteit. Een gentechvrije zone is een stap richting duurzame landbouw.’    Lees verder “Amsterdam niet gentechvrij”

De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in  Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone

Onderstaand persbericht werd op 28 november 2012 uitgegeven door Greenpeace Nederland.

*De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in  Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone. In het bestemmingsplan Ooyse Schependom is bepaald dat in delen van dit Nijmeegse buitengebied geen gentechgewassen mogen groeien. Daarmee wil de gemeente de boeren én de natuur beschermen tegen de verontreinigende effecten van gentechlandbouw.
Diverse gemeenten willen dit voorbeeld volgen.  Lees verder “De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in  Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone”

GMO-free Europe Conference 2012 te Brussel

The European GMO-free Citizens poster (Miep Bos)
The European GMO-free Citizens poster (Miep Bos)

Op 4-5 september 2012 was de GMO-free Europe Conference te Brussel.
Stichting Ekopark en VoMiGen hebben aan deze conferentie deelgenomen.

The 7th European GMO Free Regions Conference welcomed 200 participants from 33 countries in Brussels. Intensive workshops and lectures, along with the traditional GMO-Free party in the “mundo b” on the first day were followed by debates and presentations in the European Parliament on Wednesday September 5th. Key issues on the agenda were the still-unresolved question of national bans for the cultivation of GMO crops and a controversial debate with the European Food Safety Agency’s executive Director Catherine Geslain-Lanéelle on the performance of her agency, ten years after its foundation.

Voor meer informatie zie: GMO-free Europe Conference 2012

 

 

Lelystad Gentechvrij

Burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij, Stadhuis Lelystad
Burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij, publieke tribune, stadhuis Lelystad, eerste zitting.

Wat hebben we donderdag 16 september 2004 tijdens het Burgerinitiatief Lelystad gentechvrij nu eigenlijk bereikt?

De gemeente heeft nu haar visie vastgelegd.

Hier samengevat de visie van de gemeente:

  • Het college deelt de bezorgdheid van de initiatiefnemers over de introductie in het milieu van GGO-gewassen.
  • Zij kan de gemeente Lelystad gezien de aanwezigheid van laboratoria voor ingeperkt gebruik en locaties voor veldproeven niet gentechnologievrij verklaren.
  • Zij zal in haar bedrijfsvoering ten behoeve van het gemeentelijk groen geen genetisch gemodificeerde gewassen inzetten.
  • Uitgaande van het voorzorgsprincipe zal in bestemmingsplannen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen vooralsnog worden uitgesloten.
  • De aanvraag van de status gentechvrije gemeente wordt als weinig kansrijk gezien.
  • Als beleidsvorming over GGO’s heeft plaatsgevonden zal het vastgestelde beleid zoals gebruikelijk worden uitgedragen.

Dit komt grotendeels overeen met ons voorstel maar men was het niet eens met onze absolute formulering (10 tegen 17 stemmen). Het college spreekt over “vooralsnog” en wil eventueel regelgeving uit Den Haag/EU afwachten. En ons voorstel gaat verder: Wij willen ook in de toekomst geen ggo’s.

Zie verder dossier Lelystad Gentechvrij

 

Doelstelling Ierland: gentechvrij

Ierland heeft zich tot doel gesteld een gentechvrije zone te worden.
Ierland, gefeliciteerd!!

In 2007 the Republic of Ireland Government agreed a GM-free policy to “seek to negotiate to declare the island of Ireland as a GMO-free zone”

Bron: 14-06-2007, www.gmo-free-regions.org: Ireland

Regio’s mogen geen gentech gewassen weren

Regio’s mogen niet zelf genetisch aangepaste gewassen weren.
Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag uitgesproken in een zaak tegen de regio  Opper-Oostenrijk.
De zaak was aangespannen door de Europese Commissie. De commissie vindt dat er geen bewijs is dat gewassen en voeding riskanter zijn als ze genetisch aangepast zijn.
Opper-Oostenrijk had een verbod uitgevaardigd die gentech teelt verbiedt. De regio is een van de 164 regio’s en 4.500 gemeenten in de Europese Unie die zichzelf vrij hebben verklaard van genetisch gemodificeerde organismen (gmo’s).
De regio’s waren hiertoe opgeroepen door Milieudefensie en de koepelorganisatie Friends of the Earth in Brussel. De Europese milieuorganisatie reageert teleurgesteld. Het vraagt nu om een nieuwe Europese wet die regio’s toestaat om zichzelf gmo-vrij te verklaren.
bron ANP

European conference calls for regional governance

Berlin, 24th January 2005 – The Regions of Europe should be given the final say on the growing of genetically modified crops (GMOs) in their area, a major European conference today concluded.

The conference, organised during the International Green Week in Berlin, heard that with over 100 regional and 3500 sub-regional areas now declaring themselves GMO-free, it was time for European law to be changed to protect such areas from the cultivation of GM crops.
200 delegates from GMO free regions and from 30 European countries called on the European institutions to protect conventional and organic seeds from GMO contamination, to establish the regions right to stay GMO-free and to give them a say in the approval process of GMOs, which they find scientifically questionable and not based on the precautionary principle.

Bron: GMO Free Europe, press release, 24-01-2005, European conference calls for regional governance