Archief Stichting VoMiGEN

Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und das tragischste Problem ist das Schweigen”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz.


19 december 2016. We moeten u helaas mededelen, dat de heer Verlinden op 16 december 2016 is overleden. Deze website met al haar links wordt het archief van Stichting VoMiGEN. Een In Memoriam.

Enkele van de laatste emails.

Overlijdensadvertentie, Rob A. Verlinden, NRC, 25-12-2016

 


12-19-2016: Dear readers, we are sad to inform you that Mr. Verlinden, passed away on the 16th of December 2016. This website will be an archive of the Foundation VoMiGEN. For questions email the webmaster. Some of the last emails.


19. Dezember 2016 Liebe Leser, leider müssen wir Ihnen mit Treurigkeit mitteilen, dass Herr Verlinden am 16. Dezember 2016 eingeschlafen ist. Sie sollen auf diese Website keine neue Briefe mehr finden. Diese website wird Archiv von VoMiGEN. Für Fragen email den Webmaster. Einige der letzte emails.


Archief van Stichting VoMiGEN.

Robert Verlinden voorstander van de terugkeer Volonté Générale
Robert Verlinden voorstander van de terugkeer van de Volonté Générale

Even voorstellen: mijn naam is Robert A. Verlinden. (1947)

Professie:
voormalig ondernemer en wereldfietser. Initiatiefnemer van het Platform Belangen van Consument www.BeVaCo.nl en de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)

Als voormalig ondernemer heb ik van 1993 tot 1995 bij de rechters in Den Haag ervaren dat kassabonnetjes voor het politieke instituut, de Consumentenbond/ PvdA , geen bewijsfunctie hadden. Ik verloor alle rechtzaken. Deze zaak kreeg nationale bekendheid als de ‘broodaffaire’ . Zie het boek van Mr. Paul Ruijs: Wij zien u wel in de rechtszaal; Klassenjustitie in Nederland? Sindsdien luid ik, zoals ook veel anderen doen, regelmatig de klok.

Hiervoor heb ik o.a. opgericht de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGEN en het platform Belangen Van Consument BeVaCo. In tegenstelling tot de Consumentenbond/ PvdA. steunde ik in 2002 voor langere tijd de spontane oproep om tot een kopersstaking te komen, tegen de alles duurder makende euro.

In een beroepsprocedure tegen VROM, werd ik op grond van slechts één argument op 28 juli 2004, door de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van ons land, in het gelijk gesteld. De overige beroepsgronden behoefden geen bespreking aldus de uitspraak. Hiermee werd mij, u en een ieder jurisprudentie onthouden. Jurisprudentie die nodig is om de democratie te beschermen. Door mij, met een Pyrrusoverwinning af te schepen werd mijn stem gesmoord. Hiermee gaf het meest belangrijke politieke instituut, De Raad van State , waarvan de Koningin voorzitter is een voorbeeld. Wat kunnen we van dergelijke voorbeelden verwachten van de overige rechtspraak in Nederland? Hoe reageren de besluiten van gemandateerde (4e macht) ambtenaren hierop? Zaak:200300531/1

Fragment uit: Blanco Stem. (voormalige website).


Laatste nieuws/Nachrichten/News.

Einige der letzte emails auf Deutsch/Holländisch aus 2016 .


Van: Robert Verlinden < burgersinactie1(a)gmail.com >
Verzonden: zondag 13 november 2016 22:42
Aan: info(a)press-strategies.nl

Onderwerp: Buitenhof 13 november 2016: De zwarte Piet van Kay van de Linde

Meneer van de Linde,

Vraagt u eens aan uw familie of zij , net als de leden van het Koningshuis, genetische gemanipuleerde groenten op hun bord willen? Ik verzeker u , dat meer dan 7 miljard mensen dat niet willen. Kortom, de volgelingen van Koning David, de hoogadel, en hun populistische schepper “Der Golem” van Genesis 26 en 28 zullen het consultatie principe van “Eenheid in verscheidenheid” van Parmenides , uit de vroege Antieke van voor de ideeëngeschiedenis van Plato, moeten teruggeven aan het volk. Anders gezegd, de populistische democratie van het meerderheidsprincipe ligt aan gruzelementen.

Ter herinnering: Bill Gates investeerde 30 miljard dollar om virussen te bestrijden. Virussen die men via de achterdeur van genetische manipulatie zonder enige controle van de ” actio popularis ” in het milieu kan brengen. Dit als oplossing om de overbevolking terug te brengen tot de stand van 1952 namelijk 2.2 miljard mensen. Een problematiek die ernstig is, maar alleen rechtvaardig kan worden bestreden door de denkkracht van de goddelijke drie-eenheid, de “Homo ludens “, de “Homo faber” en de “Homo sapiens”. Wanneer de “Homo sapiens” ontbreekt, ontstaat populisme en is een herhaling van de Holocaust niet uitgesloten.

Emile Rousseau van de tweede moderne en de “tetra’s politica” van de digitale revolutie.

Blijven zwijgen over de Volkssoevereiniteit betekent een ongekende onoverzichtelijke chaos binnen de natuurlijke biodiversiteit. Inclusief het genetisch manipuleren van de menselijke embryo. En dit alleen omdat het Koningshuis heeft laten weten het verschil niet te proeven tussen genetische gemanipuleerde groenten en biologische groenten omdat hun groenten uit eigen tuin komen (Agd 14/8/2004)


Bijlage

From:  Robert Verlinden 
Date: 2016-10-29 13:18 GMT+02:00
Subje ct: Rabobank: „Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld“.
To:  info(a)dnb.nl

Voice comes from the outside, through the backdoor “thurathen” (Aristotle) – thoughts for a new beginn.

Rabobank: „Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld“.

Geachte Professor dr. Klaas H.W. Knot, directeur van de Nederlandsche Bank,

Volgens de cultuurhistoricus Johan Huizinga is het spel een cultuurelement te noemen, waarbij het spel vooraf gaat aan alle cultuur. (Voordracht: Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur. 8 februari 1933) Daarbij bepaalt het spel van de  „Homo ludens“  (de spelende mens) onbewust de cultuur van de  „Homo faber“  (de makende mens). M.a.w. De „Homo ludens“ komt eerst zoals kleine kinderen ons als grote leraar telkens weer laten zien. Het spel geeft vorm aan wat vormloos scheen, wat meer en anders is dan natuur. Digitaal betalen en de tetras politica zijn hier voorbeelden van. Pas als de cultuur zich op basis van de Homo ludens begint te ontkiemen dan komt de  „“Homo sapiens“  (de mens van de rede).

Wanneer de „Homo ludens“ en de „Homo faber“ nadat zij het pad van de cultuur hebben gevormd geen ruimte meer geven aan de „Homo sapiens, dus geen ruimte meer aan de rede, dan ontstaat populisme. Dit is het principe van de Andragogik van de moderne.

Bij de slogan van de Rabobank „Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld“ gaat het om de Andragogik, waarbij het kind wordt ingezet om de cultuur te bepalen welke aansluit bij de nieuwe normen en regels die door Koningin Beatrix in 1992 zijn aangekondigd. Ook het hoogadellijke onderwijs van Prinses Laurentien is hiervoor ingeschakeld: „We teach the future“ met de  „Eenheid in verscheidenheid“  als het missende hoofdstuk van de geschiedenis.  “ The Missing Chapter Foundation” www.missingchapter.org

Hierbij geeft het Koningshuis geen enkele ruimte meer aan de „Homo sapiens“ voor de rede van „Eenheid in verscheidenheid“ van Parmenides en Spinoza.

Zonder de kennis over de criteria en geschiedenis van de  Andragogik is het indivu geneigd zichzelf onbewust en volkomen blind en gehoorzaamm de afgrond in storten zoals het Duitse volk en de joodse gelovigen dit de afgelopen eeuw hebben laten ztien. Op basis van “nie wieder” komt er een nieuw vorm van zelfvernietiging zoals de  kunsttentoonstelling in het Stedelijke Museum „Mik, toont de mens als een machteloze mier“ ons glashelder laat zien. 

Dit moet ook de rede zijn dat minister Asscher mij op 28 juli 2015 schreef, citaat: “Uw brief heb ik in goede orde ontvangen. In antwoord op uw brief wil ik u hartelijk danken voor uw iedeen en zienswijze. Het ligt echter niet op mijn weg om hier inhoudelijk op te reageren“ Einde citaat. Betreft: „Andragogik“ referentienummer 2015-0000230055. Zie pdf in de bijlage 

In onderstaande E-Mail kunt u lezen dat ik dit ook in Europa aan de orde heb gesteld, waarmee gelijktijdig de vraag is beantwoord: Hoe kon een Holocaust in Duitsland het land van denkers en dichters plaats vinden. Conclusie: Wij zijn belogen, bedrogen en verraden tot in het merg van het bot. Ik gun u graag uw eigen verantwoordelijkheid. 

R.A.Verlinden/VoMiGEN alias Emile Rousseau van de tweede moderne en de tetras politica van de digitale revolutie.

Voice comes from the outside, through the backdoor “thurathen” (Aristotle) – thoughts for a new  beginn.

Was ist heute christlich?

Christlich ist „Homo ludens“, „Homo faber“ und „Homo sapiens“ die göttliche Dreifaltigkeit für „Einheit im Unterschiede“, was Gott als Natur „deus sive natura“ von Spinoza entspricht, öffentlich akzeptieren!  Ohne Respekt für den „Homo sapiens“ entsteht Populismus. Seit der Moderne gesteuert durch die „Andragogik“ des Golems. „Der Golem lebt überall und zur jeder Zeit (David Frishmann 1922). Im Jahre 2008 sagte Doktorandin Thea Cohen in Amsterdan: „Die Andragogik“ ist noch immer lebendig. Im Jahre 2015 warnte Königin Elisabeth II. Macht nicht kaputt, was mühsam aufgebaut wurde“ . Im Jahre 2016 zeigt das Jüdische Museum Berlin: „Der Golem lebt“

„ So klappt es einfach nicht!“ sagt Gastautor Suzanne Schmidt im Handelsblatt 30. Oktober 2016.

Sehr geehrte Frau Suzanne Schmidt,

im Jahre 1992 muss auch Königin Beatrix der Niederlanden gedacht haben: „So klappt es einfach nicht“ . Schleichend hat sie dann auch neue feudale Normen und Regeln angekündigt, Zitat: “Wir müssen den Übergang zu einer Gesellschaft suchen, mit einem neuen Gefühl von Normen und Regeln, woran allgemein festgehalten wird”. Ende des Zitats. Normen bedeuten Pflichten und Regeln bedeuten Gesetze, d.h. neue Werte. (Weihnachtsansprache im Jahr 1992 von Königin Beatrix der Niederlanden.)

Im Jahre 2016 bestätigte König Willem Alexander implizit dass die natürliche „Einheit im Unterschiede“ von Parmenides und Spinoza noch immer lebendig ist, Zitat: „ Es waren die Griechen, die das Fundament für die demokratische Staatsform legten, die uns heute so wichtig ist“ Zum Schluss sagte er, Zitat: Doch so groß die Vielfalt auch ist und sosehr wir uns auch voneinander unterscheiden – es gibt mehr, viel mehr, was uns eint“. Ende des Zitats. (Ansprache Seiner Majestät Willem-Alexander König der Niederlande bei seinem Besuch im Europäischen Parlament, Brüssel.)

„ Einheit im Unterschiede“ nicht für das Volk sondern wieder für das Prinzip „Ich, Nicht Ich“ von Johann Gottlieb Fichte. Symposium „Fichte Dead or Alive?“ Berlin 2014, das heißt, Klerus, Adel und das Volk als dritte Stand ist noch immer lebendig. Das heißt, wieder „la volonté de tous“ , statt „la v olonté générale“.

La volont é de tous, synonym für „ Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing “ hat plötzlich der Königsweg für Ceta in Belgien Wallonië , möglich gemacht.

Beachten Sie dabei das David Cameron im Jahre 2013 sagte dass das europäische Volk nicht existiert. Wieso soll das Volk wählen gehen? , quote: “ There is not, in my view, a single European demos. It is national parliaments, which are, and will remain, the true source of real democratic legitimacy and accountability in the EU.” End quote. EU- Speech 2013

Ein Europa ohne „Demos“ , ohne „actio popularis“ das heißt, ohne “ The Responsibility Of Citizens” (1801-1809 USA President Thomas Jefferson 1787). und die Rhetorik der Menschenrechte ohne Volkssouveränität generiert immer wieder der Populismus des Golems, das Icon für Genesis 26 und 28 bis heute, wie das auch in der Zwischenkriegszeit der Fall war. „Der Golem lebt überall und zu jeder Zeit“ David Frishmann im Jahre 1922.

Daraus ergibt sich „Ein Aufschrei bitte!“ (Renate Künast FAZ 26. Oktober 2016). Bitte zurück zu „Einheit im Unterschiede“ von Parmenides und Spinoza, der harte Kern der Volkssouveränität aus dem Jahre 1789 und 1848 für die Intellektuelle Liebe zu Gott, wofür auch der Dalai Lama plädiert. Der Dalai-Lama erwarte, wen wir nichts tun, keine glücklichere Menschheit mehr. Er sagte der Europarat in Straßburg,

Zitat: „Also brauchen wir Bildung über moralische Prinzipien, moralische Ethik, die nicht auf Religion gegründet ist , sondern auf Wissenschaftliche Erkenntnisse und gemeinsame Erfahrung und den gemeinen Menschenverstand,“  Ende des Zitats  (Gastredner des Tages„Junge Welt 16. September 2016 shu). Dies entspricht das konträre, erleuchtende Konsultationsprinzip der volonté générale . Artikel 6, der unveräußerliche Menschenrechte der Volkssouveränität 1789

Konzentriert euch auf das Wesentliche der Volkssouveränität, statt feige sein.

Wenn uns die Zukunft unsere Kinder wirklich am Herzen liegt und wir uns wünschen, dass sie später mal gut im Leben zurechtkommen dann müssen wir jetzt dafür sorgen, das sie souverän mit dem konträre, erleuchtende, Konsultationsprinzip der Volkssouveränität umgehen können, statt die selbst vernichtende Andragogik als Ereignisträger der Populismus der Moderne des Golems  „ Der Seefahrer sieht den Norden nicht, weiß aber, dass die Nadel die Richtung kennt“  (Emily Dickinson 1862).

Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch genetische Manipulation. (VoMiGEN)-Nieder lande. Emile Rousseau der zweiten Moderne und die “tetras politica” der digitale Revolution. 

Der Golem, wie er, genau wie Google, ins Kinderzimmer kam.

Um wie ein Mensch der Vernunft „Homo sapiens“ sprechen zu können, braucht der Computer ein semantische Verständnis der Welt. Er muss verstehen, welche Vorgänge und Worte zusammen gehören, sagte Emmanuel Mogenet von Google Zürich, („Wenn wir das Vertrauen verlieren, verlieren wir alles“ Süddeutsche Zeitung 27. Oktober 2016).

Erst vor Kurzen hat ein „Homo sapiens“ festgestellt, das er auf einen genialen Zug der Geschichte kam, den kein Mensch je gesehen hatte, implizit bestätigt durch Walter Russell Mead :  “Zitat: Wir haben die Geschichte nicht genug studiert”….”Mein Gott es ist eine reale Bedrohung und wir wissen nicht, was zu tun ist” . Ende des Zitat.  ( Sprecher auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2016, im niederländischen Fernsehen BuitenhofTV 21. Februar 2016).

Damit ist die “Einheit im Unterschiede” („Erkenntnis zwischen ????e?a (alitheia) und ???a (doxa) zwischen Wahrheit und Meinung“ Kurt Goldstein) ) von Parmenides gemeint, welche wir nicht genug studiert haben.

Dabei handelt es sich nicht länger um die theologische, populistische Dreifaltigkeit Gottes, Vater, Sohn, und Heiliger Geist, ( Populismus bedeutet der Kenntnis der Vorstellung von Hören sagen, Spinoza), sondern um die natürliche, menschliche Dreifaltigkeit. Das heißt, der spielende Mensch „Homo ludens“ , der schaffende Mensch der „Homo faber“ und der Mensch der Vernunft der „Homo sapiens“ , was der intellektuellen Liebe zu Gott von Spinoza („ Gott als Natur“ „ deus sive natura“ ) entspricht ( Amor intellectualis Dei) . Diese drei unterschiedlichen Wesen als Einheit sind untrennbar mit Gott als Natur als „Einheit im Unterschiede“ für den „Aufbau des Organismus“ von Parmenides verbunden. Seit der Moderne bekannt durch den lateinischen Begriff; „mens una“ basierend auf der „conatus“ von Spinoza.

Laut des großen niederländischen Kulturhistoriker Johan Huizinga („Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel“ von Johan Huizinga 1872-1945) ist Spiel älter als Kultur, genau wie die Tiere uns das zeigen. Das Spiel von Google und Fakebook kann man dann auch nicht leugnen. Schon im siebzehnten Jahrhundert, damals, als die großen weltlichen Bühnen aufgekommen war zeigt man den spielenden Menschen als Affen: „Monkey Madness in Seventeenth-Century – Genesis and dissemination of a pictorial genre“ (Bert Schepers – Centrum Rubenianum- Antwerpen). Heute sehen wir die gleiche Geschichte „Chaos Monkey“ in Sillicon Valley, das Schöpfungsstation von Google. (Antonio Garcia Martinez).

Das generiert die Frage: Wollen wir unsere Kinder als natürliche spielende „Homo ludens“ sich selbst unterwerfen lassen durch die Dreieinigkeit welchem das Kind von Natur aus selbst zugehört? Das heißt, der schaffende Mensch der „Homo faber“ , was der unbekannten „ Andragogik“ (Alexander Kapp 1833. In der Zwischenkriegszeit in Deutschland neu erfunden durch Eugen Rosenstock Huessy) und der Aussage „Der Golem lebt überall und zu jeder Zeit“ von David Frishmann aus dem Jahre 1922, entspricht. „ Macht nicht kaputt, was mühsam aufgebaut wurde“ , warnte Königin Elisabeth II. (Süddeutsche Zeitung  26. Juni 2015).

Oder wollen wir das Wissen über den „Homo sapiens“ als „Einheit im Unterschiede“ von Parmenides und Spinoza kennen lernen? Sie ist der harter Kern der Demokratie des konträren, erleuchtenden Konsultationsprinzips „la v olonté générale“ synonym für den deutschen Begriff: „Volkssouveränität“ was das einzige Ziel der zwei großen europäischen Revolutionen vom Jahre 1789 und 1848 war, statt der Populismus des aufklärerische, kontradiktorische Mehrheitsprinzips. Auf Englisch: „We take back control“. For the ordinary people only possible by „peoples sovereignty”. Kein Respekt für „Einheit im Unterschiede“ des „Homo sapiens“ generiert seit der Antike automatisch Populismus des schaffende Mensch der „Homo faber“.

Mit dieser Einsicht können wir ganz einfach und friedlich neu anfangen wofür auch Friedenspreisträgerin 2016 Carolin Emcke am Sonntag, 23. Oktober in der Pauluskirche Frankfurt plädierte: „Wir können neu anfangen“ . Sie sagte, Zitat: „Die Populisten und Fanatiker der Reinheit hassen nicht unbedingt selbst- sie lassen hassen“ Ende des Zitats , was dem Wesen des „Homo faber“ entspricht. ( Süddeutsche Zeitung 24. Oktober 2016) Diese gleiche Hass generiert auch Fa k ebook. Das heißt, Hass ohne Hirn als „Chaos Monkey“ . Es zeigt das nur die Rückkehr über das Wissen von „Einheit im Unterschiede“ und die Aufklärung über die „Andragogik“ der Moderne das notwendige Vertrauen geben kann, was Google, laut Emmanuel Mogenet, braucht. Nur dann können wir neu anfangen.

Konzentriert euch auf das Wesentliche der Volkssouveränität, statt feige sein. Wenn uns die Zukunft unsere Kinder wirklich am Herzen liegt und wir uns wünschen, dass sie später mal gut im Leben zurechtkommen dann müssen wir jetzt dafür sorgen, das sie souverän mit dem konträre, erleuchtende, Konsultationsprinzip der Volkssouveränität umgehen können, statt die selbst vernichtende Andragogik als Ereignisträger der Populismus der Moderne des Golems „Der Seefahrer sieht den Norden nicht, weiß aber, dass die Nadel die Richtung kennt“ (Emily Dickinson 1862). Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch genetische Manipulation.  (VoMiGEN)-Nieder lande.

Ring the “Liberty bell” that still can ring. Forget your perfect offering there is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.”  Leonard Cohen  https://www.youtube.com /watch?v=6wRYjtvIYK0


29-12-2015

Wie plukt de vruchten van gentech? (Trouw 28 december 2015).

Ring the “Liberty bell” that still can ring. Forget your perfect offering there is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.” Leonard Cohen https://youtu.be/_e39UmEnqY8

Wie plukt de vruchten van gentech? (Trouw 28 december 2015).

De vraag Wie plukt de vruchten van gentech? wordt niet door de auteur, de heer Emile Hakkenes van het dagblad Trouw, beantwoord. Hij is ook de auteur van het boek: “God van de gewone mensen. Hoe het geloof uit een familie verdween”.

In het in hoofde genoemde artikel gaat het niet om een God van de gewone mensen, maar om het “goddelijke”. Anders gezegd, ons bestaan en de zin van ons zijn. God is een metafoor voor het begrip “schepping” . Schepping is alleen mogelijk in contact. Je kunt ook zeggen het gaat om de God van Spinoza. De natuurlijke God van de totale schepping. Echter dit goddelijke contact is door de God met de grijze baard van het Koningshuis afgeschaft.

Ik vraag mij af of hiervoor de theoloog Huub Oosterhuis de nieuwe beweging met de aangepaste naam “De nieuwe liefde” in Amsterdam heeft opgericht?

Voor deze nieuwe liefde werd op 1 juli 2005 de “actio popularis” geruisloos terzijde geschoven. Sindsdien is, naast de ledenloze PVV van onze Geert, ook de wetenschap op een populistische leest geschoeid. Het in hoofde genoemde artikel bestaat dan ook uitsluitend aan afgezaagde retoriek en vooral veel nonsens.

Met dit populisme moet de rassentheorie van de hoogadel van begin 18e eeuw alsnog, analoog aan de uitspraak van de vermoorde Els Borst “Het is volbracht”, gestalte krijgen, als zijnde de nieuwe liefde voor de effecten: “wiens brood men eet diens woord men spreekt”. .

Hierbij gaat het om de aloude populistische maakbaarheidsgedachte en vooruitgangsgedachte. Niet het algemeen belang of algemeen welbevinden, maar om de wil van het Koningshuis. Op basis van de eerder genoemde effecten van “wiens brood men eet diens woord men spreekt” draait hier alles om. Iedereen dient zich zonder enige kritische vraag, ten koste van alles, te houden aan de nieuwe normen en waarden die door Koningin Beatrix in 1992 in haar Kersttoespraak zijn aangekondigd, Citaat: “Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden.” Einde citaat. Normen betekenen plichten en regels betekenen waarden. M.a.w., nieuwe waarden.

In 2004 werd Greenpeace en ondergetekende namens de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) door Raad van State, betreffende de genetisch gemanipuleerde Avebe aardappel, ontvankelijk verklaard. VoMiGEN, had betoogd dat de criteria niet bekend waren waarop gentech kon worden toegelaten in het milieu. VoMiGEN werd in het gelijk gesteld om vervolgens te moeten vernemen dat hierdoor de overige beroepsgronden van VoMiGEN niet besproken hoefde te worden.

Het gevolg is, dat die beroepsgronden nog steeds actueel zijn. Met dit verschil, dat het publiek steeds beter gaat begrijpen dat de vruchten van gentech bestemd zijn voor de patenten van de egoïstische rassentheorie van de puissant rijken. Zij beginnen door te krijgen, dat het hier om een mens onwaardige privatisering van de natuurlijke biodiversiteit gaat. Dit nog los gezien van de slag om ons lichaam en gedrag door intiem technologie (Rathenau Instituut). Bij de slag om ons gedrag gaat het om het begrip “Andragogik” . Zie bijgaand (pdf) de brief van minister Lodewijk Asscher aan VoMiGEN van 25 juli 2015 dienaangaande.

Hiervoor moeten mensen verplicht verzekerd zijn en moeten de mensen het merk medicijnen slikken en spuiten die de hoogadel en elite voorschrijven. Hiervoor is men ook verplicht een fotootje op hun patiëntenkaart te hebben voor het geval iemand amok gaat maken. Dit alles is in strijd is met het recht op de integriteit van het lichaam. Bedenk daarbij, dat iedere genocide begint met het schenden van dit recht.

Denk alleen maar aan de omstreden kankerverwekkende Glyphosat, het onkruidverdelgingsmiddel die men voor de teelt van Gentech gebruikt. Ook dat is goed voor de Starups van Neelie Kroes, zoals ik verderop zal toelichten.

Om criteria te kunnen aantonen om gentech in het milieu te brengen werd in 2004 een commissie Coëxistentie Primaire sector, o.l.v. de Groningse ex-gedeputeerde de heer J. van Dijk, samengesteld. Al snel bleek dat betrokken partijen zoals Platform Aarde, Boer en Consument geen leden hadden. Op een gegeven moment nam de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), mede omdat de NAV geen leden had en deel uit maakte van het Platform ABC,  zitting in het Convenant. Later bleek zelfs, en daar zit het venijn, dat Biologica, die ook van de partij was, in 2001 meegewerkt had de Raad van Advies binnen de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO geruisloos op te heffen. Een Raad waar gewerkt werd op basis van consultatie gelijk aan het Franse begrip “la volonté générale”, synoniem voor het begrip “volkssoevereiniteit”.

M.a.w., ook Biologica had geen enkele soeverein maatschappelijk draagvlak meer. Tot op vandaag zijn de consumenten van de Natuurvoedingswinkels hierover niet geïnformeerd. Zelfs de jaarverslagen van SKAL met goedkeurende accountantsverklaringen hebben daar geen enkele melding van gemaakt. Hoeveel list & bedrog en hoeveel dagvaardingen kan dit land in naam van de Koning nog verdragen?

Pas op 14 juni 2007 bevestigde de toenmalige minister van Landbouw, mevrouw Gerda Verburg, dat de Raad van Advies van het keurmerk EKO op 1 januari 2002 bij SKAL inderdaad formeel was opgeheven (Zie pdf). In deze brief schrijft zij dat “Demeter” een privaat keurmerk is. Dit gold niet alleen voor Demeter maar ook voor “EKO” , maar dat schrijft ze niet. M.a.w. de criteria van EKO zijn geklauwd, gestolen, geroofd. En zo kan de hoogadel en de elite de aarde zonder enig tegenspel verder leegplunderen en verarmen.

In oktober 2002 werd de Raad van Advies vervangen voor het Overlegorgaan Biologische Regelgeving (OBR). Een organisatie die zich op 4 november 2011 zelf heeft opgeheven. Het  maatschappelijke draagkracht voor de criteria van het EKO keurmerk wordt nu nog, volgens persbericht, gedragen door Bavo van den Idsert, directeur ad interim bij Bionext en een handjevol elite in Brussel. [1]

Dit moet ook de reden zijn, dat de toenmalige kroonprins in 2004 in een schriftelijk voorbereid interview voor het Agrarisch Dagblad kon vertellen het verschil niet te proeven tussen genetisch gemanipuleerde groenten en biologische groenten. Zijn groenten komen uit eigen tuin en dat geeft hem en zijn vrouw een goed gevoel.

Een jaar later op 1 juli 2005 werd de “actio popularis” afgeschaft. Deze werd ingeruild voor de Franse maxime: « pas d’intérêt, pas d’action », gelijk aan het begrip « la volonté de tous ».  Sindsdien wordt VoMiGEN en anderen niet meer ontvankelijk verklaard. Zelfs hun beroepsgronden worden niet besproken zoals de uitspraak Beslissing op bezwaar GGO/C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02. De genetisch gemanipuleerde Koninklijke anjer , onomstotelijk aantoont. Zie hiervoor mijn open brief aan de voorzitter van de Raad van State, Koning Willem Alexander van 25 december 2015. Alleen zienswijze op basis van “crowdfunding”, ook een idee van de Startups, wordt nog toegestaan.

Bestuurlijk Nederland laat hiermee steeds vaker zien, dat alles wat voor de mens van levensbelang en dierbaar is door de elite wordt gestolen. Dit zelfde deed de hoogadel ook in de tijd van het absolutisme van vòòr de Franse Revolutie. Agnes Jongerius deed het met de pensioencentjes van de FNV leden. Pensioen wat een onderdeel is van het arbeidscontract, dus net als vakantiegeld een emolument. Het is dus privé geld waar de hoogadel en elite van af moeten blijven. Nu wordt het geld in bommen of in de gentech van de Startups van Neelie Kroes geïnvesteerd. Kortom, mensen werken allemaal mee om hun eigen ongeluk te organiseren. En dit allemaal voor de vrijheid van de hoogadel en de elite, zoals door Koning Willem Alexander in zijn Kersttoespraak 2015 heel duidelijk werd betoogd.

Onderzoeker Henk Schouten zegt in het in hoofde genoemde artikel dat hij in 2007 met Inova fruit tekende voor het genetisch manipuleren van een roodvlezige appel. In het zelfde jaar tekende Ed van Thijn/PvdA  de jurisprudentie “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen meer aan” (Zie jurisprudentie RvJ in de pdf in de bijlage). Hier zwijgt Herman van Bekkum van Greenpeace over.

In deze jurisprudentie, gelijk aan het begrip “rechtswetenschap”, kunt u lezen dat burgers andere burgers niet langer meer met het “aspect” van politiek gezag soeverein kunnen waarschuwen wanneer zij onwetend, onnodig in contact staan of komen te staan met kankerverwekkende stoffen. I kunt lezen dat de beroepsgronden door Ed van Thijn niet worden  bestreden. Ondanks dit feit werden appellanten niet ontvankelijk verklaard. Soeverein betekent wat van nature vanzelfsprekend is.

M.a.w., de ziekte kanker wordt bewust door de hoogadel en elite georganiseerd. Iets wat niet van nature vanzelfsprekend is. Het motief hiertoe moet zijn, dat wanneer maar genoeg mensen kanker heeft er draagkracht binnen de samenleving komt om populistische genetisch gemanipuleerde kankermedicijnen te ontwikkelen. De Koninklijke Philips dwingt respect af door de ontwikkeling van nieuw apparatuur tegen kanker. Hiervoor heeft Neelie Kroes de Startups beweging in het leven geroepen. Een beweging zonder wortels zonder niks. De dwaasheid druipt er van af. Als het anders is dan hoor ik dat graag. Want het gaat om hele ernstige existentiële kwesties.

Hoeveel camera’s, hoeveel vingerafdrukken en DNA opslag en hoeveel “terroristische” aanslagen heeft de nieuwe Korpschef de heer Erik Akerboom nodig om de veiligheid van het “verraad der intellectuelen” te kunnen garanderen?  Bedenk daarbij dat Hitler de Nederlandse verzet- en vrijheidstrijders terroristen noemde.

Om een lang verhaal kort te houden wil ik als slot nog vermelden dat de heer Schouten verwijst naar een Schotse onderzoeker die op TV had verteld dat zijn ratten die van genetisch veranderde aardappels hadden gegeten, groei belemmeringen en een verzwakt immuunsysteem vertoonde. Het gaat hier om de gerenommeerde onderzoeker de heer Árpád Pusztai. In het blad “Nature” had hij dit beschreven. Het was Dr. Harry A. Kuiper van het RIVM die op populistische wijze hierop reageerde, waarmee de heer Árpád Pusztai in een benarde situatie kwam.

Toen de heer Árpád Pusztai naar Amsterdam kwam om bij de heren van RIVM hun populistische aantijgingen te weerspreken, kwam er niemand van het RIVM opdagen. Ook Dr. Harry A. Kuiper niet. En hiermee werd de lafheid en het populisme van de Hollandse leeuw in zijn hemd gezet. Dan ben je uitgepraat. Anders gezegd het “goddelijke”, de moraal is uit de samenleving verdwenen. En de burgers, vertegenwoordigd door populistische digitale websites, schijnen dit als machteloze mieren goed te vinden.

Hier ligt de oorzaak dat de criteria van de volkssoevereiniteit, zoals dit bij de twee grote Europese Revoluties van de hoogadel in 1789 en 1848 is afgedwongen, opnieuw opnieuw op de agenda van het Europese volk staat. Het is aan de hoogadel en elite of het teruggeven hiervan vreedzaam of met geweld gaat gebeuren. Immers de historische feiten zijn bij alle partijen bekend.

De kern van de volkssoevereiniteit is respect voor de soevereine dialoog met rechtstreeks belanghebbenden binnen de instituties. Dus niet op Fa k ebook en de zogenaamde sociale media als zijnde crowdfunding. Ook de heer Frans Timmermans pleit hiervoor in zijn strijdpamflet “Broederlijkheid. Pleidooi voor verbondenheid” . Globaal gezien betekent dit dat de onvervreemdbare mensenrechten van de moderne van de volkssoevereiniteit opnieuw door de hoogadel en elite dienen te worden gerespecteerd. Alleen met de soevereine dialoog, de volkssoevereiniteit, komt het goddelijke, de schepping, weer terug in de samenleving en verdwijnt het populisme als sneeuw voor de zon. [2]

Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)

Robert A.Verlinden, alias Emile Rousseau van de tweede moderne.

Bijlage: #

I. Afschrift brief van minister Lodewijk Asscher van 25 juli 2015.

II. Afschrift brief van minister Gerda Verburg van 14 juni 2007.

III. Afschrift Brief aan de voorzitter van de Raad van State, Koning Willem Alexander van 25 juli 2015.

IV. Jurisprudentie “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan” van 16 april 2007.  Mede ondertekend door Ed van Thijn.  Mede verantwoordelijk zijn de toenmalige voorzitters: mr. Th. Groeneveld, vice-president van het gerechtshof ‘s-Gravenhage  mr. C.A. Streefkerk,  raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. mw. mr. H. Troostwijk, lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.


26-12-14 TTip ist böse.


10-06-2014 : Hearing in The Hague.

Last week, on the 30th of September 2014, Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens, has attended a hearing organised by the Dutch Ministry of Environment in The Hague because of a notice of appeal we wrote against a test of Intervet.

The subject was a change in testing of little foals from 2 days old and older in the city of Sint Anthonis (Noord Brabant, NL). Intervet asks for permission to change the route of giving the GM vaccine, the changed Rhodococcus equi bacteria by injections among other things with a higher dose.

The manure and hay will be spread in the pasture afterwards. The foals will eventually be killed or sold after the trail.

There will be no investigation re the soil and the bacterium. Intervet says it is not necessary.

The people of Sint Anthonis are not informed. We told some people what is happening and 41 people in that region have undersigned a notice of appeal which we have written. But they are not heard by the Ministry and cannot go to The Council of State (highest Dutch Court , Raad van State) because “They aren’t an interested party, because they live too far away” (about one km.)!!!!!

We are waiting for the decision on our appeal, whether the European GMO-free Citizens and the non-profit foundations Vomigen and Ekopark, (Miep Bos wrote an appeal on their behalf) that she represents, are indeed an interested party.

So now people know that the tests are not over yet. In Ireland they did the test too in 2014, but did stop because of the bad results in Germany. In 2013 Intervet did not perform tests in Sint Anthonis. Our question is, are there already results of the test re the soil in Germany ?

Also see the SNIFs:

Nederland, Germany Ireland.

All about the trail in Ireland.

Our plea (Dutch).


Miep Bos van De Gentechvrije Burgers bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

PLEITNOTA 30 september 2014

1 oktober 2014: BREAKING Gentechvrije Burgers, Stichting Ekopark en VomiGEN belanghebbend in de zaak van de gentechveulenvaccinaanvraag van Intervet volgens het ministerie van IenM, maar burgers van Sint Anthonis niet!! We wachten de Beslissing op Bezwaar van het ministerie van IenM af.

Hoorzitting op dinsdag 30 september 2014, half 3 in Den Haag bij het ministerie van IenM, Plesmanweg 1-6, meld je aan! over de wijziging van een aanvraag van Intervet van een gentechdierenvaccinproef (veulentjes vanaf 2 dagen oud).

16-07-2014. De Gentechvrije Burgers en drie stichtingen w.o. stichting VoMiGEN, maken bezwaar tegen een aangepaste gentechvaccinproef in Sint Anthonis met veulens vanaf 2 dagen oud. Kenmerk is IM 09-004/03. Doel: markttoelating van het gentechvaccin.

Fragment uit de email van Stichting VoMiGEN gestuurd naar het college van Sint Anthonis:

Uit uw antwoord blijkt dat u lak hebt aan Europese en internationale regelgeving. Kortom, met de besmettelijke experimenten met veulens, op voor de bewoners onbekende plaatsen, brengt u niet alleen uw eigen mensen in uw gemeente in gevaar maar ook van uw buurland Duitsland. U als burgemeester die onder alle omstandigheden loyaal moet zijn aan de kroon schijnt het verschil niet te begrijpen tussen het algemeen belang en de particuliere interesse van de elite.

Stichting Vomigen zal zich over deze situatie binnen de EU beklagen, vanwege negatieve reacties van het college van Sint Anthonis op persbericht Gentechvrije Burgers over dit bezwaar . Lees hier de email aan het college. Lees hier de bijlage.


Robert A. Verlinden, oprichter van de Stichting VoMiGEN sprak op de “Mahnwache” in Berlijn op maandag 16 juni 2014 circa 1.000  mensen toe over de afbraak van de mensenrechten. Dit is op 1 januari 2002 in gidsland Nederland begonnen met het afschaffen van het idee van de algemene wil van de rede (La volonté générale) bij de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO. In 2005 werd dit vervolgd met het afschaffen van het grondrechtelijke verweerrecht van eenieder de zogeheten “actio popularis”. Dit recht werd ingeruild voor de Franse Maxime ” pas d’intérêt, pas d’action”, wat gelijk staat aan de dwingende wil van de rijken « La volonté de tous» van voor de Franse Revolutie .  In 2011 had VoMiGEN een bezwaarschrift ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tegen de invoering van gentechnologie in het milieu.  Omdat de 47 staatshoofden met de heer Thobjorn Jagland als keynote speaker, deze beroepsgronden niet kon weerleggen werden in 2011 de mensenrechten van 1948, t.g.v. de realpolitiek,  afgeschaft. Zo eenvoudige doen de elite van de bovenste verdieping dat. Omdat iedereen weet dat een democratie zonder mensenrechten niet kan bestaan en dat zonder mensenrechten onze kinderen geen toekomst hebben, heeft ieder individu logischerwijs het recht en de legitimiteit om vreedzaam de originele soevereine mensenrechten van 1789 terug te vorderen, daarmee ook artikel 6. Het idee van de algemeen wil van de rede (La volonté générale) en artikel 2 “het recht op verzet bij onderdrukking” de politiek invloed van Spinoza.  


Russian text about La volonté générale see below.

Bitte die Europawahl 2014 zeitlich verschieben

02-05-2014 Request to postpone the European elections 2014.

03-29-2014: Putin: “Russia must protect its citizens from the use of foods derived from genetically modified organisms (GMOs).” And this is only possible by the idea of the générale will of reasons of Rousseau (La volonté générale). That means we have just to reclaim the original humans rights of the year 1789. Read our comment in the Russian language here.

4-02-14 NEIN! Anbau Gen-Mais 1507: Die europäische Revolution vom Jahre 1848 ist unvollendet.

Berlin, 31-01-14 „In Europa ist das System der Andragogik (Johann Gottlieb Fichte?) zur größten Gefahr für Leben und Freiheit geworden“ sagt Robert A. Verlinden (Niederlande).
Mit Fichte philosophieren. Perspektiven seiner Philosophie heute Berlin 1814 -2014.
29.-31 Januar 2014 Humboldt –Universität zu Berlin. MEHR

Poster Gentechvrije Burgers

Freitag, 17.01., 15-17 Uhr, am Nordeingang des ICC.
Eure Unterstützung, Energie und gute Laune sind gefragt, um unsere Solidaritätsveranstaltung für die gebeutelte Fleischwirtschaft zu einem überwältigenden Erfolg zu machen. Unter dem Motto “Tiere sind zum Essen da” wollen wir anlässlich des Fachpodiums “Frische Forum Fleisch” im Rahmen der Messe Internationale Grüne Woche unsere Solidarität und Mitgefühl für die immer stärker kritisierte Fleisch-verarbeitende Industrie bekunden. Trotz der großen Verantwortung, die alle Akteure der Tierzerlegungsbranche zeigen, sieht sie sich immer öfters Missverständnissen und Vorurteilen ausgesetzt. Immer wieder erschüttern neue Skandale über die Bedingungen, unter denen sogenannte “Nutztiere” für die Fleisch-, Milch- und Eierproduktion dahinvegetieren, die Öffentlichkeit. Es kann nicht sein, dass die Fleischwirtschaft in die Verteidigung gedrängt wird und sich mit Kritik an ihren Unternehmungen auseinandersetzen muss. Als ein Motor des Wirtschaftswachstums müssen die Interessen der Fleischindustrie im Vordergrund stehen. Ethik und Mitgefühl für Tiere dürfen einer gesunden Wirtschaft nicht im Wege stehen. Deshalb rufen wir am Freitag den 17.1 von 15-17 Uhr zur “Pro-Fleisch” Demo vor dem Nordeingang des ICC (Ecke Neue Kantstraße/Messedamm), 14057 Berlin (S-Bahn Messe Nord/ICC) auf.


Duitse demonstratie “Wij zijn het zat” in Berlijn.

Wanneer?: zaterdag 18 januari – 11:00 u. Waar?: Potsdamer Platz Berlin Deutschland. The European GMO-free Citizens (De Gentechvrije Burgers) doen mee vooral omdat gentechpollen niet langer vermeld hoeven te worden op het etiket. Dat besliste de Europese parlement op 15 januari 2014. Lees hier hun schotschrift (Deutsche Sprache.) Demo: Wir haben es satt! Wann?:  Samstag, Januar 18, 2014 – 11:00 Wo?:  Potsdamer Platz Berlin Deutschland.

Bereits über eine halbe Million Menschen haben gegen die geplante EU-Saatgutverordnung allein in Deutschland und Österreich unterzeichnet. Viele Fraktionen des Europäischen Parlaments möchten den Entwurf mittlerweile ablehnen. Jetzt müssen auf ihre Worte auch Taten folgen. Die erste wichtige Abstimmung im Agrarausschuss des EU-Parlaments ist für Anfang Februar geplant.

Der Protest breitet sich weiter aus. Wir werden am 18. Jänner bei der Demonstration “Wir haben es satt” in Berlin mit einer Kundgebung vor dem Landwirtschaftsministerium für die Förderung der Saatgut-Vielfalt demonstrieren. Gemeinsam mit Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, IG Nachbau, Campact, Save Our Seeds, Zukunftsstiftung Landwirtschaft und Kultursaat e.V. setzen wir ein Zeichen gegen die EU-Saatgutverordnung.

The European GMO-free Citizens (m.n. Stichting VoMiGEN) protestieren auch

weil:”Das Europäische Parlament Stimmte dafür, das  genetisch veränderter Pollen, ein Teil von Honig geworden ist”. D.h., Gentechnik-Honig muss nicht gekennzeichnet werden. Brüssels 15. Januar 2014. Diese Entwicklung verdanken wir der unmoralischen Pseudowissenschaft GENOMICS. ” STOP IT!”   Dafür müssen individuelle Bürger auf Basis seiner Pflicht (IPbpR), anstelle des Begriffs Aktivist , bei den EU Wahlen kommenden Mai 2014, friedlich die originellen souveränen Menschenrechte vom Jahre 1789 zurück fordern! Oder wir Wählen nicht! MEHR

Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und das tragischste Problem ist das Schweigen”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz.

5-01-2014: Open letter re: “Black Swan event” by Jaap de Hoop Scheffer. (Haagsch College: 18.12.13)1
Dear Mr. Jaap de Hoop Scheffer, Esquire, former Secretary General of NATO. Jaap de Hoop Scheffer……….. more.

Volkerenrecht: Verzet tegen ontwerpregeling tot introductie van genetisch gemanipuleerd organismen. Lees hier.

25-11-2013 Bezwaar tegen advertentie “Aantoonbare zuivere koffie” van WUR.

14-11-2013 Reactie op Beslissing op bezwaar tegen wijzigingsbesluit GGO -IM 12-002/03 Erasmus MC.

23-10-2013 Offener Brief/Politisches Flugblatt, Europäische Kommission Mr. Antonio Tajani EU- Vizepräsident
und Kommissar Tonio Borg.

21-10-2013 Andragogik. 

13-10-2013: “Politikerin Gerda Verburg nominiert als Vorsitzender der Kommission für Ernährungssicherheit (CFS)” 
“Die Zukunft der genetischen Diagnostik – von der Forschung in die klinische Anwendung”  (GENOMICS).

Offener Brief.
Europäische Zentralbank (EZB)
22. September 2013.
EZB lässt sich von Oliver Wyman beraten“ (FAZ 21/9/2013)

11. September 2013: Der Gemeinwille von Rousseau für die kollektive Würde. D.h.,
“Wir brauchen einen runden Tisch zur Anlageberatung”. (Schreiben an die Deutsche Bank AG). Pdf.

14 August 2013: Mut zur Wahrheit: „Made in Germany“. Etikettenschwindel? (SZ 9. Augustus 2013)

6 augustus 2013: Bezwaar door Stichting VoMiGen tegen een Introductie in het Milieu nl. IM 12-002/03.Pub.1. Wijziging locatie van gereedmaken en toedienen van genetische gemanipuleerde medicijnen.

Lezer gegroet,

Wat is politiek? Politiek bent u. Hiervan zei Aristoteles “De mens is een politiek wezen”. Logisch, want politiek betekent existentie ofwel uw bestaan en de waarden daarvan. Bij politiek handelt het dan ook om het “algemeen belang” en wat synoniem staat voor het “bonum commune” van Thomas van Aquino en zoals dit bij het sociaal contract en de Franse revolutie van 1789 is geëvolueerd in het begrip “algemeen belang” van madam Helvétius. Bij het “algemeen belang” handelt het om het beschermen van collectieve waarden. Dit beschermen kan alleen door wetgeving. Hiervoor kiest het “demos” (volk) om de vier jaar een “uitvoerende politiek” ofwel het parlement. Het is de plicht van de “uitvoerende politiek” de “politiek” te dienen, u dus, ofwel het algemeen belang. Echter, hier is in Europa geen sprake meer van. Bij de huidige uitvoerende politiek gaat het alleen nog om de belangen van de elite (intérêt particulier) aangestuurd door de particuliere wil van de elite (La volonté de tous”). Denk alleen al aan het onzalige idee van het privatiseren van water.

De volkswil van Rousseau was opgenomen in artikel 6 van de eerste Frans-Amerikaanse mensenrechten van 1789. In artikel 2 was het recht op verzet bij onderdrukking opgenomen en wat m.i. alleen de politieke invloed van Spinoza kan zijn geweest. Bij de Europese Revolutie van 1848 werd opnieuw de volkswil van Rousseau opgeëist voor de volkssoevereiniteit. Hiervoor werd het recht op verenigen afgedwongen voor de meningsvormingsprocessen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwestie, ofwel een consentdemocratie i.p.v. het huidige meerderheidsprincipe van de partijpolitiek voor de moraalloze reaalpolitiek, de spiegel waar “public intellectuals” liever niet in kijken. (1)

Om een transitie van het “particuliere belang” terug te krijgen in het “algemeen belang van ons allen” (intérêt général) zal ieder individu aan de uitvoerende politiek individueel moeten vragen waarom is de volkswil van Rousseau “la volonté générale”, de tegenhanger van de “volonté de tous”, niet in de huidige mensenrechten opgenomen? De volkswil van Rousseau (La volonté générale) is de enige mogelijkheid om het huidige populisme van de partijpolitiek te stoppen en het is het enige bestuurlijke instrument om het algemeen belang te kunnen dienen.

Daarnaast zal iedere individu in de wereld aan de uitvoerende politiek moeten vragen waar is de volonté générale van Rousseau gebleven? Het is de enige mogelijkheid om wereldwijd een golfbeweging te bewerkstelligen om de klimaatverandering en verdere privatisering te bestrijden. De drie woorden “La volonté générale” is de enige stem van alle individuen samen, ofwel de enige stem van het anonieme volk. M.a.w., we kunnen de wereld in een handomdraai richting “bonum commune” veranderen. Het is de richting die alle mensen willen. Hierover heb ik deze brief aan de uitvoerende politiek in Duitsland geschreven. Bedenk daarbij dat de Duitse taal in Europa aanzienlijk meer mensen bereikt dan de Engelse taal.

Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met vriendelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden www.vomigen.eu (opgeheven)

(1) Karl Marx en het kapitaal: “Een spiegel waar we liever niet in kijken'(FD 1/5/10/p17). Dr. Geert Reuten, senator van de 1 e Kamer van de SP en universitair hoofddocent economie aan Universiteit van Amsterdam.

Voice from the Netherlands

Dear all

From the “majority principle” into the “consent democracy” is just one “click” and we change the world peaceful into the right direction for the “bonum commune” of Thomas von Aquino, synonym for the understanding “general interest”, instead of a society with an GMO economy without moral and without ethic; the mirror of the understanding “capitalism”. For your information see our letter to the EU president Barroso regarding the introduction for the GMO carnation (nelke/anjer). Say it again.and again. we want back the general will of Rousseau into the Human rights. ( Frapper.frapper.toujours la volonté générale de Rousseau ).

Kind regards. Your servant of the common interest ,

Robert A. Verlinden – V o M i GEN.

Panfleto político

24 februari 2013 Reactie (Eng).op de bijeenkomst van The Greens European Free Alliance: Wednesday 6 March 2012 Brussels.: ” How GMO-free labelling of food products can contribute to increase GMO-free supplies for animal feed .”

fragment: The two words: “never again!” include “never again Eugenics” associated with Nazi-Germany.


Schitterende rede van van paus Benedictus XVI op 22 september 2011, tot de vergadering van de Bondsdag nu te lezen in het Nederlands.

De paus: fragment 1 :” Succes kan ook een verleiding zijn en zo de weg vrijmaken voor de vervalsing van het recht, de verwoesting van de gerechtigheid. “Schuiven staten het recht aan de kant – wat blijft van hen dan nog over dan een grote roversbende?”, heeft de heilige Augustinus eens gezegd. “

Fragment 2. “In een groot aantal zaken die wettelijk moeten worden geregeld, kan het meerderheidscriterium voldoende zijn. Maar dat een meerderheidsprincipe bij de kernvragen van het recht, waar het de waardigheid van de mens en de mensheid betreft, niet voldoende is, is evident: iedereen die verantwoordelijkheid draagt moet bij de rechtsvorming de criteria zoeken waarop hij zich oriënteert.”


15-02-2013: Genehmigt: Versuch mit genverändertem Fohlen- Impfstoff (FAZ 15/2/2013)
OFFENE E-MAIL an Herrn Dr. Burkhard Roloff, der Gentechnikexperte der Umweltorganisation BUND.

28-01-13 Speech EU 2013

Dear Prime Minister Mr. David Cameron Esq,

With interest I have read your EU-speech. Allow me in taking the liberty to react on a few items of the
principles of fairness, but first of all I very much like to give you my view about a worldwide misunderstanding
in using the word “politics”. MORE

Spanish:

Panfleto político

Alegato por una “actualización” de los Derechos Humanos  Stéphane Hessel. (Suddeutsche Zeitung 17/7/12)

La idea de la voluntad general de Rousseau ( la volonté générale ) es el punto de referencia para el poder de las masas que luchan por el “bienestar general”. Es decir, el perfeccionamiento del “intérêt général” de Madame Helvétiush, el ” bonum commune” , en lugar del mercado de la élite: “La volonte de Tous”. Un lema para cada persona en el mundo, para conseguir una comunicación global y pacífica que “actualice” los Derechos Humanos también puede ser: “golpear.golpear… siempre la voluntad general ” . Es decir, “todos los argumentos, todos los hechos, todas las cifras y todas las opiniones tienen que estar sobre la mesa”. Movimiento popular en contra del proyecto Stuttgart 21.

El mundo tiene dos planetas. En un planeta vive el rey todopoderoso cum suis , es decir, el Consejo de Europa de Estrasburgo con sus 47 jefes de Estado, incluida Rusia. Y en el otro planeta vive el pueblo. El todopoderoso Consejo de Europa crea las instituciones europeas y mundiales basándose en la actitud natural humana de “no muerdas la mano que te da de comer” .

Empieza con los ricos y los ricos generan las élites. Las élites a su vez generan los esclavos necesarios para mantener la anticuada unidad política de Europa, es decir, la centralización del Parlamento a través de los partidos políticos, los jefes de redacción, el poder intelectual público, los grupos de presión y las juntas directivas de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Y así funciona un sistema basado en la idea de “dame pan y dime tonto” en un sistema piramidal hacia abajo. Para neutralizar este efecto negativo de la naturaleza humana en la política que se realiza hoy en día, necesitamos que vuelva la “voluntad de la comunidad” en lo que se refiere a los Derechos Humanos para alcanzar el “bienestar general del pueblo”. Es decir, la idea: “la volonté générale” de Rousseau y el “derecho a la resistencia a la opresión”, tal y como se estableció en la primera Declaración de Derechos Humanos, redactada por el marqués de Lafayette en 1789.                                                                                                                               Véase el reverso

The ‘General Will’ (La Volonté Générale of Rousseau) is the landmark for the power of the mass for the general interest, the “bonum commune”. It is A sound for everybody for a peaceful global communication                                     “Frapper..frapper…. toujours: la volonté générale de Rousseau”.

Cita : “El 27 de agosto de 1789 la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos Humanos .  Había sido propuesta por Lafayette, el cual había quedado impresionado con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.  El artículo 2 decía: “Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.  El artículo 6 proclamaba: “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad.” (Aquí se refiere a la voluntad general de Rousseau y no a la voluntad de la mayoría). Fin de la cita. “La cultura. Todo lo que hay que saber” de Dietrich Schwanitz.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué se ha descontextualizado la idea de democracia de la “voluntad de la comunidad” en el principio de la mayoría? La quintaesencia para resolver esta cuestión la podemos encontrar gracias a Walter Bagehot, quien en su obra principal de 1867, “The English Constitution”, describió solo tres derechos en lugar de tres deberes. Estos derechos son: el derecho a ser consultado, a alentar y a advertir. El mejor ejemplo para mostrar esta idea sería enseñarla a todos los jefes de estado europeos. O lo que es lo mismo, al todopoderoso Consejo de Europa de Estrasburgo. “El problema está en el detalle”.

Por tanto, la cuestión fundamental es: ¿puede presentar el Consejo de Europa de Estrasburgo los documentos con los que demuestre que el pueblo europeo ha dado su aprobación para que no se incluya la volonté générale de Rousseau en los Derechos Humanos actuales, establecidos por la familia Roosevelt en 1948? Lo mismo sucede con la cuestión sobre el “derecho a la resistencia a la opresión” (la influencia política de Spinoza), recogido en el artículo 2; así como con el fortalecimiento de la libertad de reunión para los procesos de formación de opinión propia de 1848, recogido en el capítulo 3, artículo 65, párrafo 2f del Tratado de Lisboa de la Unión Europea de 2007.  Participante de GMO-FREE-CONFERENCIA. 4 y 5 de septiembre en Bruselas. Fundación para impedir el abuso de la manipulación genética (VoMiGEN) www.vomigen.eu www.gentechvrij.nl Email vomigen@vomigen.eu

1 2 1 1 1 5 Open call to the polish President Bronislaw Komorowski/Poland. The French understanding “La volonté générale” (The general will of the people) means in essence “transparency”. It means a “consent democracy” instead of an “information society” ruled by the majority principle of the friends services of the political parties.

27-10-2012: „Die Mehrheit soll Entscheiden und nicht der Konsens“ (FAZ 24/10/12).

24-10-2012 An Peter Sloterdijk.

14 September 2012 VERY IMPORTANT DVD: Genetic Roulette of Jeffrey Smith, you can see it for a week after that you can buy it.

Russian text.

Pleidooi voor een “update” van de Mensenrechten- Stéphane Hessel. (Suddeutsche Zeitung 17/7/12)

Europa als natie van de vrijheid? (Bernd Beaucamp FAZ 24/7/12)

Het idee van de “algemene wil” van Rousseau (La volonté générale) is het oriëntatiepunt voor de macht van de massa ter bescherming van het algemeen belang. Het is de perfectionering van het algemeen belang ( “intérêt général” van Madame Helvétius), ofwel het “bonum commune”, i.p.v de belangen van de markt van de elite. Een “sound” voor een ieder voor een vredige globale communicatie is dan ook: “frapper.frapper. toujours La volonté générale”. Dit betekent: “Alle argumenten, alle feiten, alle cijfers en alle verwachtingen moeten op tafel”. Aldus de burgerbeweging “Stuttgart 21” (Dr. Heiner Geißler Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).

L’idée de la « volonté générale » de Rousseau est un point de repère du pouvoir de la masse pour le « bien de tous ». Cela signifie le perfectionnement de « l’intérêt général » de Madame Helvétius, le «bonum commune », au lieu du marché de l’élite. Une voix pour chaque homme dans le monde, pour une communication globale pacifique, pour une « actualisation » des droits de l’homme retentit également : « frapper.frapper. toujours La volonté générale ». Ainsi, « Tous les arguments, faits, chiffres et estimations doivent être mis sur la table. » Le Mouvement des citoyens Stuttgart 21. Dr. Heiner Geißler (Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).

Alegato por una “actualización” de los Derechos Humanos Stéphane Hessel. (Suddeutsche Zeitung 17/7/12)

¿Europa como nación de la libertad?

La idea de la voluntad general de Rousseau ( la volonté générale ) es el punto de referencia para el poder de las masas que luchan por el “bienestar general”. Es decir, el perfeccionamiento del “intérêt général” de Madame Helvétiush, el ” bonum commune”, en lugar del mercado de la élite. Un lema para cada persona en el mundo, para conseguir una comunicación global y pacífica que “actualice” los Derechos Humanos también puede ser: “golpear.golpear… siempre la voluntad general ” . Es decir, “todos los argumentos, todos los hechos, todas las cifras y todas las opiniones tienen que estar sobre la mesa”. Movimiento popular en contra del proyecto Stuttgart 21.

Plädoyer für ein “update” des Menschenrechts. Stéphane Hessel. (Suddeutsche Zeitung 17/7/12)

Europa als Nation der Freiheit?

Die Idee des allgemeinen Willens von Rousseau (La volonté générale) ist der Orientierungspunkt für die Macht der Masse für das “allgemeine Wohl”. D.h., die Perfektionierung der “intérêt général” de Madame Helvétius, das “bonum commune”, anstelle des Marktes der Elite. Ein Sound für jeden in der Welt für eine friedliche globale Kommunikation für ein “update” des Menschenrechts ist dann auch: “frapper.frapper. toujours La volonté générale “. D.h., “Alle Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen müssen auf den Tisch”. Die Bürgerbewegung Stuttgart 21: Dr. Heiner Geißler (Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).

16-07-12 Brief an Konrad-Adenauer Stiftung.

Brief vom EU Hof “Verlinden gegen NL”.

12-07-12 Brief an Prof. Dr. Manfred Kittel, “Populismus

09-07-2012 Offener Brief: Geliefert durch Kurier
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf Deutsch

Warum machst du, wonach man dich fragt?’ Spinoza
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau 1789
‘Monsanto Saat’
‘Die EU Lebensmittelbehörde EFSA erlaubt dem amerikanischen AGRAR Konzern erstmals den Anbau von
Gen-soja in Europa’ (Suddeutsche Zeitung 23/6/2012) Lese weiter.

3 mei 2012. Uitslag RvS: Beroep tegen gentech vaccin voor veulens vanaf drie dagen oud niet-ontvankelijk verklaard, lees hier de brief van de Raad van State met de uitspraak.

Samenvatting: Pas 12 dagen voor de eerste zitting kwam via een brief aan het licht dat stichting VoMiGEN wellicht niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Redenen daarvoor kregen we niet, we moesten de zitting maar afwachten. Omdat we zo snel niet alle papieren bij elkaar hadden van de andere stichtingen, statuten en uittreksels (moest up-to-date zijn) en de inzendtermijn tot 11 dagen voor de zittingsdag is, later opgestuurde brieven worden teruggestuurd, gaf Miep Bos de bescheiden pas af op de dag van de zitting. De voorzitters van de twee andere stichtingen hadden haar eerder gemachtigd. De Staatsraad, die de bescheiden ontving aan het begin van de zitting. vroeg alleen waarom zo laat, niet dat het te laat was. “Er was niet eerder aanleiding voor” heeft zij toen geantwoord.

Komt allen naar de zitting bij de Raad van State van 15 mei a.s. 10 uur. Den Haag. Het betreft ons beroep samen met 3 stichtingen, tegen gentech (consumptie- en fabrieks)aardappelproefvelden in heel Nederland ook in Lelystad. Meer info klik hier.

Uitslag RvS: Beroep tegen gentech vaccin voor veulens vanaf drie dagen oud niet-ontvankelijk verklaard, lees hier meer.

Samenvatting: Pas een paar dagen voor de eerste zitting kwam aan het licht dat stichting VoMiGEN wellicht niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Redenen daarvoor kregen we niet, we moesten de zitting maar afwachten. Voor de zitting heeft Miep Bos daarom twee andere stichtingen aangevoerd die haar eerder gemachtigd hadden. En alle papieren aan de staatsraad gegeven. Hij vroeg alleen waarom zo laat, niet dat het te laat was. “Er was niet eerder aanleiding voor” heeft zij toen geantwoord. We gaan door. 15 mei 10 uur, de volgende zitting, komt allen.

 

Duits:

18 april 2012: Schreiben an Bundespräsident Joachim Gauck ‘Der Wert der Freiheit in der Freiheit’ (Bundespräsident Joachim Gauck) es handelt sich heute um: ‘Das Wüten der ganzen Welt’.

‚Völker der Welt’ Schmähschrift: Imker ohne Schutz vor Gentechnik (TAZ 31/3/12)
Imker müssen selbst darauf achten, dass ihre Bienen keinen Pollen von genmanipulierten Pflanzen sammeln.
Das hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden

Wat is gentech?

Ons beroep bij de Raad van State vanwege een gentechdierenvaccin.

Ons beroep bij de Raad van State vanwege gentechaardappelproefvelden door heel Nederland.

18 april 2012: Alle processtukken betreffende het gentech veulenvaccin..

11 april 2012 :Vergeefs verzoek om inzage in het procesverbaal van het verhandelde in de openbare vergadering van de kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak.

11 april 2012: Omroep Flevoland heeft de klok horen luiden over de zitting bij de Raad van State, op 11 april, maar weet niet waar de klepel hangt. Vandaar mijn toelichting op hun site.

10 april 2012 PLEITNOTA tegen gentech veulenvaccin, 2de zitting

06 april 2012: Open e-mail aan de Raad van State vanwege misleidende berichtgeving voor de pers..

4 april: Op 10 april om kwart over 3 de tweede zitting over dit onderwerp bij de Raad van State, het gaat uitsluitend om de belanghebbendheid van stichting VoMiGEN.

15-03-2012: Stichting VoMiGEN gaat in beroep bij de Raad van State vanwege IM11-005 : GMO Aardappel voor verminderde vatbaarheid voor Phytophthora t.b.v. BASF plant Science Ludwigshafen.

3 maart 2012: Lezing Vomigen in Lelystad succes. Gedurende meer dan een uur sprak de heer Verlinden de aanwezigen toe. Daarna was er ruime gelegenheid tot dialoog.

1 maart 2012: Nu meer dan 5.114 supporters (van o.a. drie petities) vanwege ons beroep bij de Raad van State tegen een gentech veulenvaccin. Op zaterdag 3 maart zal VoMiGEN van 2 tot 4 uur de tweede lezing van dit jaar houden in “Samhita” in Lelystad. U kunt u hier al opgeven, dan houden wij u op de hoogte. Persbericht.22-02-12 Lezingen van stichtingen op 21-02 in Bussum zijn een succes.

Video

 

 


Robert Verlinden en Jan Storms gaven op 21-02 een lezing in een ger.

Op dinsdag 21 februari startte Stichting VoMiGEN met haar lezingencyclus 2012. De eerste lezing in 2012 werd gehouden in: Centrum Aardemoeder in Bussum .

22-02-12: De heer Verlinden was gisteren de eerste spreker in Bussum. De heer Jan Storms (auteur van het succesvolle boek “Destructieve relaties op de schop” uitgever Ankh Hermes) verving de heer Theo Tromp tijdens deze lezingen in Bussum en sprak namens Stichting Ekopark. Het waren zeer interessante lezingen, die binnenkort op video beschikbaar komen.

18-02-2012: De heer Jan Storms (auteur van het succesvolle boek “Destructieve relaties op de schop” uitgever Ankh Hermes) vervangt de heer Theo Tromp tijdens deze lezing in Bussum. De heer Verlinden is de eerste spreker.


lezingencyclus

Op dinsdag 21 februari a.s.zal Stichting VoMiGEN starten met een lezingencyclus 2012. De eerste lezing van dit jaar zal gehouden worden in: Centrum Aardemoeder, tijd van 2 tot 4 uur. Dr. Abraham Kuyperlaan 1, Bussum (achter theater Spant!, op het terrein van Fort IV, naast Atelier Vernissage). Centrum Aardemoeder bevindt zich in een Mongoolse nomadenwoning (Ger, yurt). Voor routebeschrijving: klik hier. Aanmelden aub bij dit adres.

Er zal daar ook een lezing gehouden worden door de heer Theo Tromp van Stichting Ekopark. Het algemene thema is: Genetisch gemanipuleerd voedsel, weet u wat u eet? Worden we goed voorgelicht? Ruime gelegenheid tot dialoog. Persbericht.

Op zaterdag 3 maart zal VoMiGEN van 2 tot 4 uur de tweede lezing in 2012 houden in “Samhita” in Lelystad. U kunt u hier al opgeven, dan houden wij u op de hoogte. Persbericht.

 


23 april 2012. Tweede brief aan de heer van Rompuy.

03-02-2012 Twee open brieven: De wereld en de planeet en alles wat daar op ademt en leeft zijn in gevaar. We zien en voelen het overal om ons heen, maar het heeft nog geen handen en voeten. Om dit existentiële gevaar te beteugelen hebben wij een ‘richtingaanwijzer’ nodig. Hiervoor is in dit geval alleen de geschiedenis ons kompas. Citaat: , Als je je geschiedenis niet kent, heb je ook geen toekomst” . Einde citaat. Herman Tjeenk Willink, Vice voorzitter van de Raad van State (NRC 16/4/11). MEER

30-01-12: Formeel beroep bij het Europese Hof voor de Mensenrechten, tegen de introductie van de genetische gemanipuleerde anjer van 14 april 2011. Zaak. ECHR -PGerO -AVS/AVS/maa -Betreff Nr. 63079/10. Om een breder publiek in Europa te bereiken is dit beroep in de Duitse taal gesteld. “Berufung gegen die Genehmigung für das genetische Manipulieren von den berühmten Blumen des verstorbenen Prinzen Bernhard, den Nelken. Staatsrat Niederlande. Verfahrensnummer 201001002/1/M1.”

25-01-12: In Duitsland (Umwelt Institut München) nu ook een protest tegen dezelfde gentechveulenvaccintest, waar wij tegen in beroep zijn gegaan bij de Raad van State, ook in Duitsland uit te voeren door Intervet.

klik op het plaatje en zendt je protest ook naar de Duitse minister Frau Aigner. Persbericht van het Umwelt Institut München (Duitse taal).

19-01-12: Geweigerde ingezonden brief aan de Volkskrant over: BASF vertrekt met haar gentech uit Europa (Volkskrant van 19-01-12). Wij, de Gentechvrije Burgers (een niet-gesubsidieerd Europees Consumentenplatform) juichen dit toe. Wij wensen dat Europa en daarbij de hele wereld, weer gentechvrij wordt. Wij hebben jarenlang bezwaren ingediend tegen gentechproefvelden en dito markttoelatingen. Eerst bij het ministerie van VROM en later bij het ministerie van IenM. Wij hebben samen met een aantal stichtingen, die bij ons aangesloten zijn, bovendien eind 2011 nog een bezwaar ingediend, tegen een aanvraag betreffende gentechaardappelproefvelden van BASF in Dinteloord. Boeren en burgers uit die omgeving ondersteunen dit bezwaar. De vraag is nu of BASF deze proefvelden daadwerkelijk nog mag, of wil gaan gebruiken. BASF heeft nl. geen exacte gegevens aangeleverd m.b.t. de ligging. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat dit verplicht is bij een aanvraag. Komt er nog een goedkeurend signaal in de vorm van een Beschikking van het ministerie af? Dan is het volgende traject een beroep bij de Raad van State. We hebben daar nog twee andere zaken lopen tegen een gentechdierenvaccin (veulens) van Intervet en tegen aardappelproefvelden in heel Nederland, waar gentech aardappels van de universiteit van Wageningen en van BASF beproefd worden. Dit laatste onderzoek wordt gesponsord met 10 miljoen Euro’s uit de aardgasbaten. De patenten die daar uit voort zullen vloeien, zouden mede naar BASF gaan.

17-01-2012: Dezelfde gentechvaccinproef (op 3-dagen-oude veulens) aangevraagd in Duitsland in Grabow, Gemeinde 19300 Grabow/Ortsteil Heidehof, Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Hier zullen 120 veultentjes worden gebruikt, het afval zal niet over het land worden uitgereden, maar worden verbrand.

17-01-2012: The same GM-vaccine test on 3-days-old foals on which we protested, earlier and the Council of State did not decide yet, will be held in Germany, in Grabow, Gemeinde 19300 Grabow/Ortsteil Heidehof, Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern. but the waste will not be put on the land but will be burned. 120 foals will be used.

16-01-2012: GMWatch: Basf beeindigd gentech proeven in de EU. BASF moves GM division out of Europe! BASF has announced on 16 January 2012 that it gives up the development and marketing of new transgenic products intended for the EU.

16-01-2012: Nu meer dan 5.073 supporters (van o.a. drie petities) vanwege ons beroep bij de Raad van State tegen een gentech veulenvaccin.

Meer


Klik hier voor opsomming werkzaamheden van Stichting VoMiGEN.

Klik hier voor enkele van de vele verzonden (open) brieven.

Klik hier voor meer informatie over: Stichting VoMiGEN machtigde Miep Bos voor een beroep bij de Raad van State tegen IM 09-004 (gentechveulenvaccin).

Archief 2

De Gentechvrije Burgers’ website.


Robert Verlinden hield een toespraak in het Europese parlement bij de“Europe GMO free conference” in Brussel op 16 september 2010. Zie zijn stelling, namens VoMiGEN, van 16 september 2010 in het Europese parlement, tijdens de: “Europe GMO free conference”. Op de volgende link, 10de video van boven vindt u een video van 4 minuten met 2 sprekers. Hij is de 2e spreker. ‘Questions and comments from the audience’.

Burgers in aktie. Opgeheven.

Archief TTS

Reacties op deze website zijn welkom: stuur een e-mail.

Webmaster

English .

Disclaimer

Alle Texte auf dieser Seite sind von: Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische Manipulation (VoMiGEN)- Rotterdam- Niederlande . E-MAIL: vomigen(a)vomigen.eu